Bibliografijos rodyklės apie gydytojus doc. Dalią Triponienę ir prof. habil. dr. Vytautą Joną Triponį

 

2019-01-03

Norime pristatyti Lietuvos medicinos bibliotekos Bibliografijos skyriaus leidybos sektoriaus darbuotojas – Danutę Malakauskienę ir Ramutę Stankevičienę, kurios parengė dvi bibliografines rodykles.

Danutės Malakauskienės sudarytas leidinys „Vilniaus universiteto docentė medicinos daktarė DALIA TRIPONIENĖ: bibliografijos rodyklė: 2008–2018“. Šios bibliografijos rodyklės esminės dalys: doc. Dalios Triponienės mokslo darbai, straipsniai, mokslo populiarinimo literatūra, pranešimai mokslinėse konferencijose bei kviestinėse paskaitose. Nurodyta studentų ir rezidentų mokslo darbų  pavadinimai, kurių mokslo vadovė buvo Dalia Triponienė. Taip pat, Dalios Triponienės pokalbiai bei nuomonė įvairiais medicininiais klausimais. Literatūra apie doc. Dalią Triponienę.

Ramutės Stankevičienės sudarytas leidinys „Profesorius habilituotas daktaras Vytautas Jonas Triponis: bibliografijos rodyklė 2008–2018 metai“. Šios bibliografijos rodyklės esminės dalys: prof. habil. dr. Vytauto Jono Triponio mokslinė veikla, moksliniai darbai, pasisakymai, literatūra. Prof. habil. dr. Vytautas Jonas Triponis ne tik gydytojas, bet ir studentų mokslo darbų vadovas, disertacijų mokslinis vadovas, konsultantas, recenzentas, redakcinės kolegijos narys.

Leidinius galite skaityti LMB ISSUU paskyroje arba paspaudę šias nuorodas:

Vilniaus universiteto docentė medicinos daktarė DALIA TRIPONIENĖ: bibliografijos rodyklė: 2008–2018

Profesorius habilituotas daktaras Vytautas Jonas Triponis: bibliografijos rodyklė 2008–2018 metai

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2017. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS