Gyd. P. Rimkaus pranešimas „Lietuvos sveikatos apsauga iki 1940 metų“

 

2020-01-22

Sausio 22 d., trečiadienį, 14 val. Lietuvos medicinos bibliotekoje gydytojas Povilas Rimkus skaitė pranešimą  „Lietuvos sveikatos apsauga iki 1940 metų“ .

„Atimk iš tautos istoriją, jos asmenybes suniekink, ir tauta išsigims“ (Gabrielė Petkevičaitė-Bitė).

Savo pranešime P. Rimkus, remdamasis istoriniais duomenimis, apžvelgė Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos kūrimosi ištakas nuo carinės Rusijos laikų iki 1940 metų.

Rusijos imperijos valdymo metais Lietuvoje siautė epidemijos, trūko ligoninių, gydytojų, gailestingųjų seserų ir vaistų. Po Pirmojo pasaulinio karo susikūrusiai pirmajai Lietuvos vyriausybei iš karto teko susirūpinti savo gyventojų sveikatos reikalais. 1918 m. balandžio 27 d. buvo sudaryta sveikatos komisija, kurios nariais tapo Lietuvos patriarchas daktaras Jonas Basanavičius, inžinierius profesorius Steponas Kairys ir kunigas Justinas Staugaitis, vėliau prisijungė iš Rusijos grįžęs daktaras Jurgis Alekna. Tais pačiais metais Sveikatos komisija reorganizuota į Vidaus reikalų ministerijos sveikatos departamentą. Įsteigti sanitarijos, medicinos ir farmacijos skyriai. Aktyviai veikė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus, medicinos draugijų, sąjungų, katalikų gydytojų korporacijos ir kitos visuomeninės organizacijos. Nuo 1920 m. Lietuvoje pradėta nemokamai gydyti neturtinguosius savivaldybių ir kitose ligoninėse, taip pat nemokamai buvo gydomi visi mokyklų mokiniai. 1926 m.  Seimui priėmus Ligonių kasų įstatymą apsidraudę asmenys galėjo naudotis visapusišku nemokamu gydymu. 1938 m. buvo patvirtinta medicinos pagalbos kaime programa.

Sveikatos departamento direktoriai: Jurgis Alekna (1918–1919), Juozas Bagdonas (1919–1922), Bronius Sipavičius (1923–1926), Eliziejus Draugelis ( 1926–1927), Alfonsas Šidlauskas (1927–1930), Juozas Maciūnas (1930–1938), Matas Mickus (1938–1940).

Renginio akimirkos:

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2017. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS