Lietuvos Steigiamasis Seimas

 

2018-05-15

 

Lietuvos Respublikos Steigiamojo Seimo Valstiečių liaudininkų frakcija. Kaunas.

Iš kairės pirmoje eilėje: Vytautas Račkauskas, gydytojas Kazys Grinius, Felicija Bortkevičienė, prof. Vladas Lašas, Mykolas Sleževičius, gydytojas Jonas Staugaitis, Vladas Natkevičius, Jonas Kriaučiūnas.

Antroje eilėje: Kazys Kupčiūnas, Vaclovas Vaidotas, Antanas Tamošaitis, Juozas Liekis, Pranas Šmotelis, Balys Žygelis, Kazys Ralys, Juozas Pronskus.

Trečioje eilėje: Petras Ruseckas, Jonas Bliūdžius, Antanas Žeromskis, Kazys Bieliūnas, Povilas Kuzminskas, Vincas Žindžius, Jonas Matulevičius.

 

Šaltinis: Lietuvos centrinis valstybės archyvas (LCVA).

 

 

Gydytojai – Lietuvos Respublikos Steigiamojo Seimo (1920 m. gegužės 15 d.) nariai:

Juozas Buzelis (1888 08 08–1967 03 08)

 

 

 

 

Kazys Grinius (1866 12 17– 1950 06 04)

 

 

 

 

Jonas Staugaitis (1868 05 20 – 1952 01 18)

 

 

 

 

Eliziejus Draugelis (1888 04 11–1981 10 08)

 

 

 

 

Kazimieras Jokantas (1880 10 23–1942 08 25)

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2017. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS