LMB parengtas leidinys „Medicinos bibliografijos raida ir svarba mokslininkui: konferencijos medžiaga”

 

2018-12-21

Labai džiaugiamės pristatyti Jums dar vieną Lietuvos medicinos bibliotekos parengtą leidinį “Medicinos bibliografijos raida ir svarba mokslininkui: konferencijos medžiaga”. 

2017 m. spalio 12 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje vyko konferencija „Medicinos bibliografijos raida ir svarba mokslininkui“, skirta lietuviškosios medicinos bibliografijos pradininko gydytojo Vlado Šimkūno 100-osioms gimimo metinėms. Joje dalyvavo daugiau kaip 60 atstovų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Pakruojo, Švenčionėlių. Skaityti pranešimai šiuolaikinės bibliografijos, jos raidos ir istorijos klausimais. Prisiminti bibliotekoje dirbusio gydytojo V. Šimkūno gyvenimo ir veiklos faktai.

Pranešimus skaitė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojos dr. Nijolė Bliūdžiuvienė ir dr. Violeta Černiauskaitė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos bibliografė dr. Birutė Railienė, Šv. Pranciškaus onkologijos centro darbuotoja Nijolė Raudytė, Lietuvos medicinos bibliotekos direktorė Salvinija Kocienė, darbuotojos Janina Valančiūtė, Regina Vaišvilienė. Dėl ligos negalėjusios atvykti medikės dr. doc. Dalia Triponienė ir doktorantė Eglė Sakalauskaitė-Juodeikienė atsiuntė savo pranešimus.

Pristatyta bibliografijos rodyklė “Gydytojas ir bibliografas Vladas Šimkūnas” (sudarytoja Ramutė Stankevičienė). Tai jau antroji bibliografijos rodyklė skirta gydytojui Vladui Šimkūnui. Įžanginiame Lietuvos medicinos bibliotekos direktorės S. Kocienės straipsnyje pateikta išsami jo gyvenimo ir veiklos apžvalga. Rodyklė gausiai iliustruota ikonografine medžiaga.

Konferencija sulaukė ne tik bibliotekininkų, bet ir medikų dėmesio. Įžvalgomis apie mokslo draugą ir kolegą pasidalino Vlado Šimkūno bendramoksliai dr. prof. Jurgis Ramanauskas, Bronius Domža, kolegė dr. Danguolė Survilaitė.

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja lektoriams už įdomius ir informatyvius pranešimus, dalyviams už aktyvų įsijungimą į konferencijos darbą, Vlado Šimkūno žmonos Valentinos Šimkūnienės dukterėčiai poniai Zitai Daniūnaitei Gražulienei už paskolintas nuotraukas iš gydytojo V. Šimkūno šeimos archyvo.

Pranešimai patalpinti Lietuvos medicinos bibliotekos tinklalapyje http://www.lmb.lt/konferencija-medicinos-bibliografijos-raida-ir-svarba-mokslininkui/

Leidinį galima skaityti:

Medicinos bibliografijos raida ir svarba mokslininkui: konferencijos medžiaga

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2017. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS