Mažvilės Rudienės tapybos, grafikos ir piešinių paroda „Vidinė alchemija“

 

2019-09-06

Rugsėjo 6 d.  Lietuvos medicinos bibliotekoje atidaryta  Mažvilės Rudienės tapybos, grafikos ir piešinių paroda. Ji veiks iki rugsėjo 30 dienos.

Kaip teigia pati autorė: „Aš ir kūryba neatskiriamos nuo vaikystės. Pirmieji darbai dabar sudėti dėžėse ir slepiasi tėvų palėpėje, o dalis įvairiomis technikomis atliktų brandesnių paveikslų eksponuojama šioje parodoje, kuri man yra pirmoji“.

Ankščiausi parodoje eksponuojami darbai iš 2007 metų, atlikti dar mokantis Panevėžio dailės mokykloje. Darbai atspindi mokykloje skiepijamas kūrybines vertybes – kruopštumą, detalumą ir konvencinį grožį. Tačiau jau šiuose darbuose galima įžvelgti apskritime formuojamos kompozicijos motyvą, kuris bus vystomas vėlesniuose kūriniuose.

Antrasis eksponuojamas periodas iš medicinos studijų Vilniaus universitete laikotarpio (2009-2015 m). Jį reprezentuoja tik vienas darbas, nes per šį 6 metų studijų laikotarpį kūryba buvo palikta nuošalyje. Darbo simbolika ir tiesmukas, kontrastingas koloritas atspindi laikotarpio emocinę būseną.

Trečiasis periodas – darbai atlikti dailes terapijos podiplominių studijų metu (2015-2017 m.). Pagrindinis įkvėpėjas – psichoanalitinės psichologijos tėvas – Karlas Gustavas Jungas ir jo knyga „The Red Book: Liber Novus“. Paveiksluose matomi įvairūs archetipiniai vaizdiniai, universalus simboliai, kurie konstruojami popieriuje ar drobėje šiuos vaizdinius išgaunant iš pasąmonės, pasitelkiant laisvąsias interpretacijas, analizuojant sapnus, mitus ir pasakas. Šiuo laikotarpiu mano kūryboje atsiranda mandalos – apskritimo arba kvadrato formos geometrines kompozicijos, simboliškai vaizduojančios tam tikrą dvasinę, kosminę arba psichologinę tvarką.

Po šio laikotarpio sekė Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos studijos Lietuvos sveikatos mokslų universitete (nuo 2018 m.). Ši psichoterapijos sritis atsisako perdėto gilinimosi į pasąmonės reiškinius ir yra orientuota į žmogaus klaidingų įsitikinimų, elgesio bei emocijų modifikavimą, pasitelkiant mokslu grįstas metodikas. Įsisąmoninimas, kad individas pats yra visiškai atsakingas už savo gyvenimą ir gali pasirinkti, kaip jį keisti ir valdyti, atsispindi ir kūryboje. Išlikęs mandalos motyvas, tačiau šio laikotarpio darbai konstruojami pasitelkiant logiką ir mąstymą, sąmoningai derinami vaizdiniai, siekiant perduoti žiūrovui konkrečią, tačiau ne visada akivaizdžią, žinutę.

Paskutiniųjų metų kūryba – peizažų kolekcija, sukurta laiką leidžiant vienumoje gamtoje: ją stebint, perleidžiant per save ir galiausiai atvaizduojant pasirinktoje medijoje, mokantis priimti gamtą tokią, kokia ji yra, o kartu ir save pačią. Šį laikotarpį lydėjo suvokimas, kad dailė man visų pirma yra būdas praktikuoti sąmoningumą, per paveikslus atpažinti savo emocijas, susieti jas su mintimis ir patiriama gyvenimo situacija. Įgyta patirtis padėjo atrasti savo karjeros pašaukimą – programavimą, tad šiuo metu esu sėkmingai persikvalifikavusi ir dirbu šioje srityje.

Patys paskutiniai parodos darbai – peizažai iš plenero Vilniuje 2019 metų vasarą. Darbuose ryškėja minimalizmo bei sąmoningo nutylėjimo motyvai, kurie galbūt bus vystomi ir ateityje.

Plačiau su autore ir jos kūryba galima susipažinti jos asmeninėje svetainėje   www.mazvile.com

 

 

 

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2017. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS