Parengta prof. habil. dr. Antano Sučilos bibliografijos rodyklė

 

2017-06-08

Dar gana jaunas chirurgas pasidarė ligonių numylėtinis.
Apie A. Sučilos meistriškumą garsas netruko nuskambėti per visą Lietuvą.
Ligoniai tiesiog veržėsi jo globon, nes žinojo,
kad šis medikas padarys viską,
kad išgelbėtų ligonį nuo mirties,
padėtų jam pasveikti.

Atskiras Krūtinės chirurgijos skyrius Vilniaus respublikinėje ligoninėje “Raudonasis Kryžius” buvo įkurtas 1983 metų vasario mėnesį. Tuomet be prof. A. Sučilos, skyriuje dirbo tik du gydytojai – V. Nekrašas ir R. Janilionis. Šiam kolektyvui teko rūpintis ne tik ligoniais, bet ir skyriaus remontu bei būtiniausios diagnostinės aparatūros įsigijimu (naujas rentgenoaparatas bei bronchoskopai). Vadovaujant prof. A. Sučilai, skyrius išaugo bei sustiprėjo. Į skyrių dirbti atėjo gyd. A. Kybartas (mirė 2015 m.), gyd. J. Narbutas, gyd. R. Norkūnas, gyd. A. Žilinskas ir kiti. Skyriaus terapeute-konsultante ilgai dirbo gyd. I. Degutienė.
Tenka pažymėti, kad profesorius buvo ne tik mūsų vadovas bei auklėtojas profesinėje veikloje, bet neabejotinas autoritetas bendražmogiškų vertybių srityje. Esu tvirtai įsitikinęs, kad jo bendražmogiškų vertybių skalė yra įdiegta kiekvienam “Raudonojo Kryžiaus” ligoninėje dirbusiam asmeniui. Pirmučiausiai tai reiklumas sau bei ligonio interesų iškėlimas aukščiau savo asmeninių. Apie profesoriaus duoto žodžio laikymąsi bei puktualumą, dar iki mūsų pažinties (su prof. A. Sučila susipažinau 1976 metais, būdamas VU MF antro kurso gydomosios medicinos specialybės studentas), sklido legendos. Remdamasis mūsų pažinties 40-ties metų patirtimi, galiu patvirtinti, kad profesorius minėtus bruožus išlaikė visa laiką, nuo jų nenukrypdamas į šalį nė per centimetrą, iki pat savo aktyvios veiklos ligoninėje pabaigos 2007 metais. Taip pat profesorių charakterizuoja jo nuolatinis noras padėti kolegoms sprendžiant įvairias sudėtingas klinikines situacijas, niekada nepaliekant jų vienų įvykus komplikacijoms ar kitoms nelaimėms. Jis visuomet patardavo kaip reikėtų elgtis vienu ar kitu atveju, niekuomet nekritikuodamas jauno gydytojo, o priešingai, jį padrąsindamas. Žvelgdamas per savo beveik 40-ties metų darbo medicinoje (o juk tai darbas su žmonėmis…) patirtį, turiu pripažinti, deja, kad retas vadovas ar profesorius turi tokį bendražmogiškų savybių rinkinį, kaip prof. A. Sučila, o dažnas apskritai nesupranta apie kokių vertybių rinkinį yra kalbama …
Tai tikrai didis ir didžiai garbingas žmogus (kartu ir gydytojas, ir profesorius), …. bet svarbiausia – žmogus.

Prof. habil. dr. R. Janilionis

Šią ir kitas bibliotekos parengtas bibliografijos rodykles rasite paspaudę nuorodą.

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2017. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS