Paroda „Tarp medicinos ir politikos: Seimo Pirmininkui Jonui Staugaičiui – 150“

 

2018-05-31

Birželio 6 d. – liepos 4 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje (Kaštonų g. 7, Vilnius) veiks paroda „Tarp medicinos ir politikos: Seimo Pirmininkui Jonui Staugaičiui – 150“.

 

Steigiamojo Seimo narys, vicepirmininkas, I, II ir III Seimų pirmininkas

Jonas Staugaitis

 

Gimė 1868 m. birželio 1 d. Štratų (Omentiškių) kaime (Paežerių valsčius, Vilkaviškio apskritis).

1876–1879 m. mokėsi Liudvinavo pradžios mokykloje.

1879–1887 m. mokėsi Marijampolės gimnazijoje.

1887–1893 m. studijavo Varšuvos universiteto Medicinos fakultete.

Dalyvavo lietuvių studentų draugijos „Lietuva“ veikloje, varpininkų vasaros suvažiavimuose.

Bendradarbiavo „Varpo“, „Ūkininko“, „Lietuvos ūkininko“ ir kituose laikraščiuose.

Varšuvoje lankė bitininkystės kursus, bitininkystės klausimais rašė „Varpe“ ir „Ūkininke“.

Priklausė Lietuvos demokratų partijai.

1894–1920 m., su pertraukomis, gyveno Šakiuose. Vertėsi gydytojo praktika.

1914–1918 m. mobilizuotas į carinės Rusijos kariuomenę.

Nuo 1918 m. – apskrities gydytojas, Šakių apskrities ligoninės vedėjas.

Išrinktas Šakių miesto komiteto pirmininku, apskrities komiteto primininku.

1919 m. vasarą persikėlė į Kauną.

Dirbo Sveikatos departamento Medicinos skyriaus vedėju, Kauno miesto ligoninės vyriausiuoju gydytoju, vėliau ėjo šios ligoninės direktoriaus pareigas.

Į Steigiamąjį Seimą išrinktas II (Kauno) rinkimų apygardoje pagal Lietuvos valstiečių sąjungos sąrašą

Nuo 1920 m. balandžio 15 d. iki 1922 m. lapkričio 13 d. – Steigiamojo Seimo narys. Priklausė Lietuvos valstiečių sąjungos frakcijai.

Steigiamajam Seimui referavo Lietuvos valstybės konstitucijos projektą.

Į I Seimą išrinktas II (Kauno) rinkimų apygardoje pagal Lietuvos valstiečių sąjungos  sąrašą.

Nuo 1922 m. lapkričio 13 d. iki 1922 m. kovo 13 d. – I Seimo narys. Priklausė Lietuvos valstiečių sąjungos (nuo 1922 m. gruodžio mėn. – Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga) frakcijai.

Nuo 1922 m. lapkričio 28 d. iki 1923 m. sausio 23 d. – Užsienio reikalų komisijos narys, nuo 1922 m. lapkričio 28 d. – Sveikatos, Finansų ir biudžeto komisijos narys, nuo 1923 m. vasario 6 d. – Statuto komisijos narys.

Nuo 1923 m. sausio 23 d. – Seimo Prezidiumo pirmasis vicepirmininkas.

Į II Seimą išrinktas II (Kauno) rinkimų apygardoje pagal Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos sąrašą.

Nuo 1923 m. birželio 5 d. iki 1926 m. birželio 2 d. – II Seimo narys. Priklausė Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos frakcijai.

Nuo 1923 m. birželio 8 d. iki 1926 m. vasario 12 d.  – Sveikatos (nuo 1924 m. gruodžio 19 d. Sveikatos komisija sujungta su Darbo ir socialinės apsaugos komisija ir pavadinta Darbo ir socialinės apsaugos komisija) komisijos narys, nuo 1923 m. birželio 8 d. – Statuto komisijos narys, nuo 1924 m. gruodžio 19 d. Redakcijos komisijos narys (nedirbo šioje komisijoje nuo 1926 m. vasario 12 d. iki kovo 5 d.).

Nuo 1923 m. birželio 4 d. iki 1924 m. spalio 1 d. – II Seimo Prezidiumo pirmasis vicepirmininkas.

Nuo 1926 m. vasario 9 d. iki 1926 m. kovo 5 d.  – II Seimo Pirmininkas.

Į III Seimą išrinktas II (Kauno) rinkimų apygardoje pagal Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos sąrašą.

Nuo 1926 m. birželio 2 d. iki 1927 m. balandžio 12 d. –III Seimo narys. Priklausė Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos frakcijai.

Nuo 1926 m. birželio 2 d. iki 1926 m. gruodžio 19 d.  – III Seimo Pirmininkas.

1922–1928 m. – Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos (LVLS) Centro komiteto narys, partijos suvažiavimų pirmininkas.

Po 1926 m. atsidėjo mokslinei, profesinei veiklai.

1920–1940 m. Kauno medicinos draugijos pirmininkas.

1922–1940 m. – žurnalo „Medicina“ redaktorius.

1929 m. už nuopelnus Lietuvos medicinai jam suteiktas medicinos mokslų garbės daktaro laipsnis. 

Nuo 1932 m. išėjo į pensiją.

Nuo 1946 m. – Higienos muziejaus vedėjas.

Mirė 1952 m. sausio 18 d. Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse, Kaune.

 

Literatūra

Staugaitis Jonas, Trumpos Steigiamojo Seimo narių biografijos su atvaizdais, Klaipėda, 1924, p. 58.
Staugaitis Jonas, Lietuvių enciklopedija, Boston, 1963, t. 28, p. 474-475.
Stakeliūnaitė D., Staugaitis Jonas, Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920-1922 metų) narių biografinis žodynas, sud. A. Ragauskas, M. Tamošaitis, Vilnius, 2006, p. 356-359.
Stakeliūnaitė D., Staugaitis Jonas, Lietuvos Respublikos Seimų I (1922-1923), II (1923-1926), III (1926-1927), IV (1936-1940) narių biografinis žodynas, sud. Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis, Vilnius, 2007, p. 480-486.

 

Šaltinis   http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=4165&p_k=1&p_t=158625

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2017. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS