SNOMED CT analitikos metodai

 

2020-12-09

SNOMED CT analitika

Analitika išvertus iš graikų kalbos reiškia – įrodymo mokslas. Tam tikra prasme tai informacijos segmentavimas, sprendimų priėmimas didesnėms ar mažesnėms auditorijoms ar net pavieniams asmenims. SNOMED CT siūlo įvairius analitikos metodus, priklausomai nuo siekiamo rezultato: informacijos paieškos detalumo, ieškomo elemento, sąsajų, logikos ir pan.

SNOMED CT metodai:

 • poaibiai – pavyzdžiui, rasti pacientus, kurių diagnozė priklauso rinkiniui „inkstų ligų kodai“;
 • subsumcija – pavyzdžiui, rasti pacientus, kurių diagnozė yra „inkstų ligos“ potipis (arba pati liga);
 • apibrėžiamųjų sąryšių naudojimas – pavyzdžiui, rasti pacientus, kurių diagnozės radinio vieta yra „inksto struktūra“ (arba „inksto struktūros“ potipis);
 • terminijos aprašymo logika – pavyzdžiui, rasti pacientus, kurių diagnozė (tiesiogiai arba netiesiogiai) siejama su „Streptococcus pyogenes (organizmas)“;
 • terminijos ir struktūros aprašymo logika – pavyzdžiui, rasti pacientus su širdies sutrikimu šeimoje (tai gali būti užregistruojama kaip 275120007 |širdies sutrikimas šeimoje| arba užregistruojama formos skiltyje „Šeimos anamnezė“ kaip 56265001 |širdies liga|);
 • statistinių klasifikatorių naudojimas – pavyzdžiui, siekiant atitikti nacionalines ataskaitų teikimo gaires naudojant TLK (Tarptautinė ligų klasifikacija, angl. ICD).

Praktiškai užklausos formuluotėje gali būti naudojami keli iš šių metodų užtikrinant vienodą sintaksę. Išskyrus galbūt paskutiniuosius du metodus, šiuos SNOMED CT užklausų teikimo metodus reikėtų įtraukti į EHR užklausą siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į semantinį viso paciento sveikatos įrašo kontekstą.

Analitikos užduotis, kurias galima vykdyti arba sustiprinti naudojant SNOMED CT metodus, suskirstomos į tris bendras kategorijas:

 • analitika gydymo vietoje, kuri yra naudinga pavieniams pacientams ir gydytojams. Ji apima ankstesnių duomenų santraukas, pagalbą priimant sprendimus ir informacijos teikimą;
 • tiriamosios visumos analitika, naudinga tiriamosioms visumoms. Tai, be kita ko, tendencijų analizė, visuomenės sveikatos priežiūra, farmakologinis budrumas, priežiūros paslaugų teikimo auditas ir sveikatos priežiūros paslaugų planavimas;
 • klinikiniai tyrimai, naudojami siekiant tobulinti klinikinio vertinimo ir gydymo gaires. Tai apima klinikinių tyrimų kandidatų nustatymą, prognozuojamąją mediciną ir semantinę klinikinių duomenų paiešką.

Praktiškai visi analitikos procesai grindžiami duomenų bazės užklausomis. Siekiant kuo veiksmingiau naudotis SNOMED CT dirbant su pacientų sveikatos įrašais, įrašų užklausas ir terminų užklausas reikia naudoti kartu ir teikti integruotas užklausas dėl SNOMED CT duomenų. Tuo tikslu SNOMED International kuria nuoseklią kalbų šeimą, kad SNOMED CT būtų galima naudotis įvairiais būdais. Klinikines vartotojų sąsajas taip pat galima projektuoti taip, kad būtų kuo labiau išnaudojami SNOMED CT pajėgumai ir kad būtų galima sėkmingiau naudotis galingomis klinikinių užklausų priemonėmis.  Vis daugiau naudojantis SNOMED CT turinio pajėgumais vis labiau plinta naujoviškos duomenų vizualizavimo ir analizės priemonės.

Analitikos darbą naudojant SNOMED CT galima atlikti pasitelkiant daugelį duomenų šaltinių, kaip glaustai pavaizduota toliau esančioje lentelėje. Tie duomenų šaltiniai taip pat vadinami analitikos aplinka.

SNOMED CT pritaikymas pakankamai paprastas, kadangi  naudojant SNOMED CT analitikos tikslais nebūtina laikytis tam tikros duomenų architektūros, bet reikėtų atsižvelgti į kelis niuansus, įskaitant:

 • analitikos darbą, atliekamą tiesiogiai su pacientų sveikatos įrašais (pacientų duomenų patikimumas);
 • analitikos darbą, atliekamą su į duomenų saugyklą eksportuotais duomenimis (terminų / informacijos modelio ribų klausimais);
 • analitikos darbą, atliekamą su elektroniniais sveikatos įrašais (ESĮ);
 • analitikos darbą, atliekamą pasitelkiant paskirstytojo saugojimo ir tvarkymo priemones, ir visų pirmiau išvardytų būdų derinį.

Vis daugiau naudojant SNOMED CT sveikatos priežiūros duomenų kodavimą didėja ir su šiais duomenimis atliekamų analitikos procesų teikiama nauda.

Daugiau apie SNOMED CT analitiką: https://www.snomed.lt/metodika/

 

 

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2017. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS