SNOMED CT analitikos taikymo sritis ir tikslas

 

2020-12-29


Terminas „analitika“ vartojamas kalbant apie prasmingos informacijos atradimą sveikatos priežiūros duomenyse. Analitika gali būti naudinga aprašant, prognozuojant arba gerinant klinikinius ir veiklos rezultatus bei rekomenduojant imtis veiksmų arba patariant dėl sprendimų priėmimo. Todėl SNOMED CT analitika itin intensyviai išnaudojama elektroniniuose sveikatos įrašuose (toliau – ESĮ). Visais ESĮ pranašumais galima pasinaudoti tik įgyvendinus veiksmingą klinikinės informacijos radimą ir pakartotinį naudojimą. Sveikatos įrašų duomenų analizė gali aprėpti:

 • vieną pacientą per tam tikrą laikotarpį ir (arba) jo priežiūrą, kurią vykdo keli sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai;
 • vieną sveikatos priežiūros darbuotoją;
 • pacientų grupes ar kohortas, sudarytas pagal demografinius požymius, diagnozes, gydymą arba intervencijas;
 • įmonių grupes, sudarytas pagal darbuotojų grupes, palatas, klinikas, įstaigas arba paslaugų teikėjus;
 • geografines grupes, sudarytas pagal vietovę, miestą, regioną arba šalį.

Dauguma analitikos procesų prasideda nuo duomenų bazės užklausų. Užklausa – tai būdas duomenų bazėje rasti informaciją; ją sudaro kompiuterio skaitomas klausimas, pateikiamas duomenų bazei iš anksto nustatytu formatu. Užklausos naudojamos siekiant pagrįsti ar papildyti žmonėms suprantamą ataskaitą arba parengti kompiuterio generuojamą atsakymą. Žmonėms suprantama ataskaita gali būti pacientų sąrašas, diagrama, ankstesnių laikotarpių ar prognozuojami išteklių panaudojimo skaičiai arba sistemos valdymo ekrano suvestinė.

SNOMED CT analitika padeda užtikrinti:

 • Geresnę pavienių pacientų priežiūrą, sudarant galimybę:
  • rasti svarbią informaciją, kuri būtų naudingesnė gydytojams vertinant paciento būklę ir poreikius; integruoti klinikinius įrašus į pagalbos priimant sprendimus priemones, siekiant užtikrinti saugią, tinkamą ir veiksmingą pacientų priežiūrą, pavyzdžiui, atliekant patikrinimą dėl alergijų ir galimų vaistų kontraindikacijų, nustatytų išrašant vaistus;
  • sumažinti tyrimų ir intervencijų dubliavimąsi veiksmingai randant bendrą informaciją apie pacientą;
  • prasmingai dalytis klinikine informacija, kurią renka įvairūs sveikatos priežiūros grupės nariai įvairiu metu įvairiose vietose (gali būti ir įvairiomis kalbomis);
  • nustatyti pacientus, dėl kurių reikia imtis tolesnių veiksmų arba pakeisti gydymą remiantis atnaujintomis gairėmis;
  • tvarkyti sveikatingumo klausimus, pavyzdžiui, naudojant genetinius arba elgesiu grindžiamus rizikos profilius;
  • remiantis kontekstu vartotojo sąsajoje pateikti gaires ir priežiūros metodus; kurti gydytojų darbo krūvį mažinančias pagalbos priimant sprendimus sistemas;
  • klinikinių vartotojų sąsajose sudaryti adaptyviuosius pasirinkčių sąrašus;
  • pildyti gydytojų profesinius žurnalus ir sekti jų veiklos rezultatus;
  • sudaryti darbo sąrašus, pavyzdžiui, pacientų, dėl kurių remiantis tam tikrais kriterijais reikia imtis tolesnių veiksmų; kurti ir stebėti darbo krūvio profilius.
 • Geresnę tiriamosios visumos priežiūrą, sudarant galimybę:
  • vykdyti epidemiologinę stebėseną ir teikti ataskaitas, pavyzdžiui, stebėti epidemijų protrūkius, arba formuluoti hipotezes dėl ligų priežasčių;
  • atlikti klinikinės priežiūros ir paslaugų teikimo auditą;
  • kurti sistemas, kurias naudojant vertinamas ir kuo geriau užtikrinamas ekonomiškai efektyvaus gydymo paslaugų teikimas bei kuo labiau sumažinama brangių klaidų rizika.
 • Paramą įrodymais grindžiamai sveikatos priežiūrai ir moksliniams tyrimams siekiant kaupti klinikines žinias, sudarant galimybę:
  • nustatyti klinikinių tyrimų kandidatus;
  • atlikti įvairių ligų valdymo metodų veiksmingumo tyrimus;
  • planuoti klinikinės priežiūros paslaugų teikimą, pavyzdžiui, nustatant optimalų išrašymo laiką;
  • planuoti būsimą paslaugų teikimą remiantis naujomis sveikatos tendencijomis, nustatytais prioritetais ir klinikinių aspektų suvokimo pokyčiais.

SNOMED CT analitika apima su  pacientais susijusias užklausas, veiklos ataskaitų teikimą, įrodymais grindžiamos medicinos praktikos taikymą ir auditą, strateginį planavimą, prognozuojamąją mediciną, visuomenės sveikatos ataskaitų teikimą ir klinikinius tyrimus.

Parengė Simona Ivaškevičienė.

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2017. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS