SNOMED CT nauda gydytojams

 

2020-11-27

SNOMED CT nauda gydytojams

Medicinos srityje nauda siejama su klinikiniu efektyvumu. Vienas iš pagrindinių ir geriausiai suvokiamų SNOMED CT teikiamų privalumų – pagalba priimant klinikinius sprendimus. Pagalbos priimant klinikinius sprendimus sistemos projektuojamos taip, kad padėtų gydytojams priimti sprendimus gydymo vietoje. Pagalbos priimant klinikinius sprendimus naudojimo pavyzdžiai:

 • klinikinių gairių ir protokolų laikymosi patikrinimas;
 • pagalba gydytojams vykdant sudėtingas priežiūros procedūras;
 • apsauga nuo klaidų išrašant vaistus (pvz., vaistų suderinamumo ir su alergijomis ir vaistų kontraindikacijomis susijęs patikrinimas);
 • itin svarbių laboratorinių tyrimų rezultatų pateikimas;
 • paprašius išvardijami klinikinių žinių šaltiniai, svarbūs tam tikro paciento diagnozei, simptomams, procedūroms arba vaistams.

Pagalbą priimant klinikinius sprendimus sudaro trys dalys:

 1. žinių bazė su taisyklėmis ir gairėmis, pavyzdžiui:
  1. JEIGU vaistas = << 48603004 |varfarinas| IR 77386006 |pacientė šiuo metu nėščia| TADA perspėti vartotoją;
  2. JEIGU vaistas turi aktyviąją sudedamąją dalį = << 387494007|kodeinas| IR praeityje 292055008 |nepageidaujama reakcija į kodeiną| TADA perspėti vartotoją;
  3. JEIGU diagnozė = << 195967001 |astma| TADA parodyti astmos gydymo gaires;
 2. išvadų mechanizmas, kuriame naudojami pacientų sveikatos įrašų duomenys siekiant nustatyti, kurių žinių bazės taisyklių reikėtų laikytis, pavyzdžiui:
  1. jeigu pacientei, kurios radinys yra 77386006 |pacientė šiuo metu nėščia| išrašoma 375374009 |varfarino natrio druska 4 mg tabletė|, išvadų mechanizme pritaikoma pirmiau nurodyta a taisyklė;
  2. jeigu pacientui, kurio anamnezėje yra 292055008 |nepageidaujama reakcija į kodeiną| išrašoma 412575004 |aspirinas 325 mg / kodeinas 30 mg tabletė|, išvadų mechanizme pritaikoma pirmiau nurodyta b taisyklė;
  3. jeigu paciento pirminė diagnozė įrašoma kaip „195949008 |lėtinis astminis bronchitas|“, išvadų mechanizme pritaikoma pirmiau nurodyta c taisyklė;
 3. pranešimo mechanizmas, kurį naudodama sistema parodo vartotojui įspėjimus arba klinikines žinias.

Naudodama įvairius SNOMED CT metodus, įskaitant susiejimą, poaibius, subsumciją ir sąryšių nustatymą, SNOMED CT padeda taikyti išvadų mechanizmą nustatant tinkamas taisykles, kurių reikia laikytis. Pavyzdžiui, „Kaiser Permanente“ „HealthConnect“ sistemoje SNOMED CT naudojama siekiant veiksmingai paversti jos veikimo taisykles pagalbos priimant sprendimus taisyklėmis. Danijos nacionalinė e. sveikatos valdyba kuria centralizuotą pagalbos priimant sprendimus paslaugą remdamasi Danijos SNOMED CT vaistų plėtiniu, kuriame naudojami SNOMED CT hierarchiniai ir apibrėžiamieji sąryšiai.

Kai kurios komercinės priemonės taip pat turi SNOMED CT galimybes užtikrinti pagalbą priimant klinikinius sprendimus. Pavyzdžiui, „Cambio“ COSMIC priemonėje GDL (gairių apibrėžimo kalba) taisyklės susiejamos su SNOMED CT sąvokomis siekiant užtikrinti tinkamų taisyklių taikymą. „Allscript“ „Sunrise InfoButton“™ priemone gydytojams pateikiama svarbi medicinos informacija, kai reikia priimti sprendimus dėl paciento priežiūros, užklausoms dėl trečiųjų šalių turimos medicinos informacijos pateikti naudojant SNOMED CT užkoduotų pacientų problemų sąrašus ir skirtų vaistų duomenis. „Epic“ sistemoje skelbiami su pagalba priimant sprendimus susiję įspėjimai (vadinamosios geriausios patirties rekomendacijos), kurių kriterijams apibrėžti naudojama SNOMED CT hierarchija. O „First DataBank“ siūlo pagalbos priimant sprendimus priemones, susietas su SNOMED CT, pirmiausia siekiant nustatyti saugos problemas, kylančias dėl tam tikrų vaistų derinių, diagnozių ir nepageidaujamos reakcijos į vaistus praeityje.

Informacijos pateikimas gydymo vietoje

Klinikiniu požiūriu svarbi informacija elektroniniame sveikatos duomenų įraše gydytojams pasitarnauja kaip aide-memoire, nes padeda prisiminti visus ankstesnius veiksmus. Kalbant apie informacijos pateikimo poreikius, dauguma gydytojų pageidauja informaciją rinkti vieną kartą ir ją naudoti daug kartų. SNOMED CT sudaro galimybę pasiekti šį tikslą, nes galima rinkti tinkamo išsamumo duomenis ir vėliau teikti užklausas to paties arba mažesnio išsamumo lygmeniu. SNOMED CT įgyvendinami informacijos pateikimo gydymo vietoje reikalavimai naudojant bet kurį (arba visus) iš SNOMED CT analitikos metodų, įskaitant poaibius, subsumciją, apibrėžiamuosius sąryšius ir aprašymo logiką. Informacijos pateikimo gydymo vietoje reikalavimų pavyzdžiai:

 • padėti gydytojams atsiminti profilaktines paslaugas (priminimai);
 • nustatyti pacientus, kurių priežiūroje esama spragų ir kuriems kyla rizikos veiksnių;
 • stebėti, kaip pacientai laikosi jiems skirto gydymo;
 • teikti klinikinius duomenis registrams, kaip antai vėžio, insultų ir infekcinių lygių registrams;
 • sąskaitų išrašymas ir kompensacijos.

Įgyvendinant informacijos pateikimo reikalavimą, kai reikia išvengti dvigubo skaičiavimo (kaip antai statistinių ataskaitų teikimo, administracinių ataskaitų teikimo, sąskaitų išrašymo arba kompensavimo atvejais), SNOMED CT kodus galima susieti su statistiniais klasifikatoriais, tokiais kaip ICD-9 ir ICD-10.

Naudojant sveikatos įrašus, kuriuose įdiegta SNOMED CT, galima priimti įrodymais grindžiamus sveikatos priežiūros sprendimus, nes:

 • klinikinius įrašus galima susieti su patobulintomis klinikinėmis gairės ir protokolais;
 • užtikrinama geresnė pacientų priežiūros kokybė;
 • sumažėja išlaidos, susijusios su netinkamais ir besidubliuojančiais tyrimais ir gydymu;
 • rečiau pasitaiko neigiami su sveikatos priežiūra susiję įvykiai ir juntamas mažesnis jų poveikis;
 • padidėja išlaidų efektyvumas ir pagerėja visuomenei teikiamų priežiūros paslaugų kokybė.

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2017. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS