SNOMED CT nauda pavieniams asmenims

 

2020-11-24

SNOMED CT nauda pavieniams asmenims

SNOMED CT naudingumas grindžiamas ne tik bendraisiais principais, tokiais kaip: elektroniniai sveikatos įrašai (ESĮ), išblukusios specialybių ribos, klinikiniai įrašai, pagalba atliekant analitikos darbą, SNOMED CT įgyvendinimo būdų universalumas (kurie buvo pristatyti ankstesniame pranešime http://www.lmb.lt/snomed-ct-nauda/), bet taip pat ir pagal interesų grupes, kurios tiesiogiai susijusios su SNOMED CT panaudojimo galimybėmis.

SNOMED CT nauda interesų grupėms:

 • individualiai pacientams ir sveikatos priežiūros specialistams;
 • visuomenės grupėms (populiacijai);
 • įrodymais pagrįstai medicinai bei sveikatos priežiūros valdymui;
 • informacinių technologijų įmonėms.

SNOMED International organizacija suvokia šių interesų grupių sąveikos svarbą, todėl pagrindinis veiklos tikslas – sukurti pasaulinę sveikatos (medicininę) kalbą įgalinančią vienodai bendrauti visoms interesų grupėms. Pasaulyje vykstant diskusijoms tarp sveikatos priežiūros specialistų, gydymo įstaigų, pacientų dėl efektyvaus gydymo pabrėžiama, kad toks gydymas gali egzistuoti tik tuomet, kai į patį gydymo procesą įtraukiamas ir pats pacientas. SNOMED CT įgalina pacientus tiesiogiai dalyvauti gydymo procese, prieinant prie tų pačių savo sveikatos įrašų, kaip ir gydytojai. Todėl į SNOMED CT įtraukiami pacientui suprantami terminai. Paciento įtraukimas ir SNOMED CT klinikiniai sveikatos įrašai naudingi pavieniams asmenims, nes:

 • sudaroma galimybė konsultacijos metu užrašyti svarbią klinikinę informaciją nuosekliai ją išreiškiant vienodais terminais;
 • sudaroma galimybė pasitelkiant gaires ir pagalbos priimant sprendimus sistemas tikrinti įrašą ir teikti tikralaikes rekomendacijas, pavyzdžiui, panaudojant klinikinius įspėjimus;
 • užtikrinamas dalijimasis tinkama informacija su kitais asmenimis, dalyvaujančiais prižiūrint pacientą, renkant duomenis, iš kurių visi paslaugų teikėjai gali vienodai suprasti ir aiškinti informaciją;
 • sudaroma galimybė atlikti tikslią ir išsamią paiešką nustatant pacientus, kuriems reikia paskesnio arba kitokio gydymo remiantis peržiūrėtomis gairėmis;
 • pašalinami kalbos barjerai (SNOMED CT galima naudoti įvairiomis kalbomis).

Analitika gydymo vietoje

Analitika gydymo vietoje apima analitikos paslaugas, tiesiogiai naudingas pavieniams pacientams ir gydytojams, įskaitant ankstesnių duomenų santraukas, pagalbą priimant sprendimus ir informacijos teikimą gydymo vietoje. Atliekant tokias analitikos užduotis paprastai parengiama pacientų duomenų santrauka ir susiejimo schemos, terminai susiejami klinikinių žinių artefaktais.

Analitikos užduotis, kurioms atlikti gali būti naudingi SNOMED CT metodai, galima suskirstyti į tris bendras kategorijas, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

 • analitika gydymo vietoje, kuri yra naudinga pavieniams pacientams ir gydytojams. Ji apima ankstesnių duomenų santraukas, pagalbą priimant sprendimus ir informacijos teikimą;
 • tiriamosios visumos analitika, naudinga tiriamosioms visumoms. Tai, be kita ko, tendencijų analizė, visuomenės sveikatos priežiūra, farmakologinis budrumas, priežiūros paslaugų teikimo auditas ir sveikatos priežiūros paslaugų planavimas;
 • klinikiniai tyrimai, naudojami siekiant tobulinti klinikinio vertinimo ir gydymo gaires. Tai apima klinikinių tyrimų kandidatų nustatymą, prognozuojamąją mediciną ir semantinę klinikinių duomenų paiešką.

Ankstesnių duomenų santraukos

Viena svarbi sveikatos priežiūros srities informacinių technologijų užduotis – veiksmingai rengti sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų turimos paciento klinikinės anamnezės santraukas (ypač skubiais atvejais). Paprastai paciento klinikiniai duomenys laikomi keliose sveikatos priežiūros įstaigose naudojant įvairius informacijos modelius ir kodavimo sistemas. Net vienoje įstaigoje paciento duomenys gali būti užregistruoti atskirai dėl kiekvieno priežiūros epizodo, įvairiuose prietaisuose ir neretai skirtingose programinės įrangos sistemose.

SNOMED CT kaip bendra pavyzdinė terminijos nomenklatūra gali padėti integruoti tokią informaciją su kitomis kodavimo sistemomis. Ją taip pat galima naudoti siekiant iššifruoti klinikinius duomenis, pirminėse sistemose užrašytus kaip laisvos formos tekstą, ir apibendrinti didelius duomenų kiekius pagal grupavimo kodus suskirstant juos į bendresnes kategorijas. SNOMED CT taip pat galima naudoti siekiant padėti gydytojams filtruoti didelius duomenų kiekius išrenkant iš jų įrašus, kurie yra svarbūs konkretaus priežiūros epizodo atveju, pavyzdžiui, surandant visus ankstesnius įrašus dėl miokardo infarkto.

Vienas svarbus pavyzdys – Jungtinės Karalystės sveikatos priežiūros įrašų santraukų  paslauga, teikiama naudojant SNOMED CT, kuria perteikiama įvairių tipų klinikinė informacija, įskaitant anamnezę, vaistus, nepageidaujamas reakcijas ir alergijas. Teikiant šią paslaugą naudojama išsamių pacientų sveikatos įrašų, saugomų įvairiose sistemose, santrauka. Jeigu pirminiai duomenys sukurti ne SNOMED CT, prieš juos perduodant atliekamas jų susiejimas su SNOMED CT. Sveikatos priežiūros įrašų santrauka jau parengta dėl daugiau nei 40 mln. asmenų Anglijoje (80 proc. gyventojų). Teikiant šią paslaugą sudaromos sąlygos saugiai ir veiksmingai vertinti ir gydyti tuos asmenis, labai padidėjo vaistų derinimo tikslumas ir savalaikiškumas.

 

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2017. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS