Vilniuje vyko tarptautinė neuromokslų istorijos konferencija

 

2019-07-15

Šių metų liepos mėn. 8–11 dienomis Vilniaus universitete įvyko tarptautinės neuromokslų istorijos draugijos (International Society for the History of the Neurosciences, ISHN) 24-oji konferencija.

Tarptautinė neuromokslų istorijos draugija – pasaulinio lygio organizacija, vienijanti mokslo istorikus, neurologus, psichologus, psichiatrus, farmacininkus, neurochirurgus, neuromokslininkus ir kitų specialybių profesionalus. Draugijos kasmetinės konferencijos vyksta kartą per metus, kaskart vis kituose pasaulio miestuose. ISHN tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp įvairių šalių mokslininkų, besidominčių neuromokslų istorija, skatinti tyrimus neuromokslų istorijos srityje, švietimą ir susidomėjimą neuromokslų istorija. Šių metų konferencija įvyko Vilniuje, minint Vilniaus universiteto (VU) 440 metų įkūrimo jubiliejų. Iki šiol, mūsų žiniomis, tokio pobūdžio konferencijų Lietuvoje nėra buvę.

Vienas konferencijos organizatorių prof. Algirdas Utkus yra Vilniaus medicinos draugijos, įkurtos Jozefo Franko 1805 m., aktyviai skatinančios ir remiančios medicinos istorijos tyrinėjimus, pirmininkas. Konferencijos organizatorius dr. Ramūnas Kondratas, VU muziejaus direktorius, dar 1977 m. Harvardo universitete yra parengęs ir apsigynęs disertaciją “Joseph Frank (1771 – 1842) and the developement of clinical medicine” bei padėjęs pagrindus tolesniems medicinos istorijos tyrimams Lietuvoje. Organizatorės prof. Rūta Mameniškienė ir doc. Rasa Kizlaitienė yra recenzuojamo žurnalo “Neurologijos seminarai” publikacijų epilepsijos ir išsėtinės sklerozės istorinių bruožų tema autorės. Prof. Dalius Jatužis ir dokt. Eglė Sakalauskaitė-Juodeikienė yra parengę ir pristatę 2016 m. ir 2017 m. ISHN konferencijose, vykusiose Mastrichte (Olandija) ir Bezansone (Prancūzija) pranešimus Lietuvos neuromokslų istorijos tematika. ISHN draugija, vadovaujama draugijos prezidento neuropsichologo J. Wayne Lazar (Niujorkas, JAV) taip pat aktyviai prisidėjo prie renginio Vilniuje organizavimo.

Keturių dienų trukmės tarptautinė mokslinė konferencija vyko anglų kalba. Konferenciją atidarė VU Medicinos fakulteto dekanas prof. Algirdas Utkus istoriniu pranešimu apie Vilniaus universiteto įkūrimą ir vystymąsi. Tą pačią dieną vykusiame simpoziume „Lietuvos neuromokslų istorija“ prof. Dalius Jatužis pristatė pranešimą apie prof. Valmanto Budrio (1958 – 2015) palikimą Lietuvos neurologijos istorijos bei neurologijos mokslo bei meno srityse. Prof. Rūta Mameniškienė perskaitė pranešimą apie traukulių diagnostiką ir gydymą XIX a. pradžios Vilniaus klinikose, doc. Rasa Kizlaitienė – apie išsėtinės sklerozės apraiškas XVII – XIX a. Lietuvoje. Doc. Vilma Gudienė papasakojo apie imperatorienės Marijos Feodorovnos (1759 – 1828) nervų ligas ir jų gydymą 1807 – 1811 metais carinėje Rusijoje, dr. Ramūnas Kondratas – apie nervų sistemos fiziologijos aiškinimą Andriejaus Sniadeckio (1768 – 1838) „Organinių būtybių teorijoje“. Gydytoja Tatjana Liakina lygino galvos skausmų klasifikaciją, pateiktą Marcelijaus Oktavijaus Malevičiaus disertacijoje, apgintoje 1829 m. imperatoriškajame VU, su tarptautine galvos skausmų klasifikacija, paskelbta 2018 m. Dr. Aistis Žalnora palygino eugenikos idėjas Vilniuje ir Kaune 1919 – 1939 m.

Kitomis konferencijos dienomis įvyko simpoziumai, skirti galvos smegenų lokalizacijos teorijos pradininko Franco Jozefo Galo (1758 – 1828) palikimui nagrinėti (pranešimus skaitė doc. Paul Eling (Olandija), prof. Stanley Finger (JAV), doc. Catherine Storey (Australija), dokt. Eglė Sakalauskaitė – Juodeikienė); centrinės nervų sistemos grafinių vaizdų evoliucijai nuo Viduramžių iki XIX a. pab. nagrinėti (pranešimus skaitė prof. Douglas J. Lanska (JAV), dr. Peter J. Koehler (Olandija), J. Wayne Lazar (JAV), Boleslav Lichterman (Rusija) ir kiti).

Išskirtiniai, didelio susidomėjimo susilaukę konferencijoje skaityti pranešimai – tai prof. Moshe Feinsod (Izraelis) skaityta paskaita apie Josiah Stickney Lombard (1842 – 1904) vykdytą neinvazinę galvos smegenų termometriją, dr. Manon Auffret (Prancūzija) istorinė apomorfino apžvalga, prof. Axel Karenberg (Vokietija) pranešimas apie dviejų nacistinės Vokietijos neurologų Max Nonne ir Otfrid Foerster veiklą, Nicoletta Caputi (Italija) skaitytas pranešimas apie neurologinių ligų (insulto, Parkinsono ligos, neurosifilio, migrenos, demencijų) sąsajas su meninių gabumų užgimimu, Uwe J. Neubauer (Vokietija) paskaita apie ekstradurinių hematomų chirurginį gydymą XVIII a. pradžioje, prof. Nicholas J. Wade (Didžioji Britanija) pranešimas apie istorines stereoskopijos, binokulinio matymo teorijos ištakas su praktinėmis demonstracijomis, Andrew J. Waclawik (JAV) paskaita apie galvos smegenų transiliuminacijos („Chun Gun“) metodą, taikytą prieš sukuriant kompiuterinės tomografijos (KT) aparatą, Bart Lutters (Olandija) pranešimas apie istorinius spina bifida chirurginius gydymo metodus bei jų evoliuciją, prof. Gül A. RusselL (JAV) pranešimas apie camera obscura ir Viduramžių arabų mokslininkų laimėjimus optikos srityje, bei daugelis kitų.

Konferenciją iš dalies rėmė Lietuvos mokslo taryba ir Vilniaus universitetas.

Konferencijos programą bei pranešimų santaukų knygą galima rasti ISHN svetainėje, adresu: www.ishn.org

Parengė dokt. Eglė Sakalauskaitė – Juodeikienė

Konferencijos akimirkos:

 Dr. Ramūnas Kondratas su ISHN prezidentu J. Wayne Lazar Vilniaus universiteto Aula parva.

Doc. Paul Eling skaito pranešimą Vilniaus universiteto Senato salėje.

 ISHN 24-osios konferencijos dalyviai ekskursijoje po Vilniaus universiteto kiemelius. 

Prof. Dalius Jatužis skaito pranešimą Vilniaus universiteto Aula parva.

 Prof. Nicholas J. Wade skaito pranešimą Vilniaus universiteto Senato salėje.

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2017. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS