Antano Grauslio dovana bibliotekai

 

2023-08-11

Liepos mėnesį sulaukėme svečių iš JAV. Bibliotekoje apsilankė Antanas Grauslys su žmona Ieva Aizenaite Grauslys. Juos palydėjo mūsų bičiulis fotomenininkas, vertėjas, gydytojas Michailas Aizenas. Svečiai susidomėję apžiūrinėjo bibliotekos pastatą ir senuosius leidinius iš bibliotekos fondų.

Antanas Grauslys padovanojo bibliotekai mamos iš Lietuvos atsivežtą ir tiek metų saugotą nuotraukų leidinį „Lietuvos albumas“. Knyga išleista 1921 metais.

Nuotraukų albume stengtasi parodyti tuos žmones, kurie daugiau ar mažiau savo iniciatyva bei darbu prisidėjo prie lietuvių tautos ir valstybės atkūrimo. Pasak leidėjų, tai nepilnas tų laikų ir darbų atvaizdas. Grupuojant nuotraukas buvo prisilaikyta aktualumo ir chronologijos. Pirmiausia – Lietuvos Respublikos prezidentas ir daugiausia tautai pasidarbavę mūsų tautinės sąmonės ir kalbos kėlėjai bei aukščiausieji dvasinės hierarchijos vyrai. Antroje vietoje – Lietuvos Valstybės Taryba ir Laikinosios vyriausybės nariai bei vyriausieji jų bendradarbiai. Trečioji grupė – Stiegiamasis Seimas ir Ministrų taryba. Toliau – armija, atstovybės užsienyje, įvairių sričių visuomenės veikėjai, mokslininkai, publicistai ir menininkai. Albume rasime ir žymių to meto visuomenės veikėjų, gydytojų ( J. Basanavičius, J. Šliūpas, K. Grinius, J. Staugaitis ir kt.) nuotraukas.

Leidinyje pateiktos asmenų biografijos. Jas ir nuotraukas surinko Janina Markevičaitė ir Liudas Gira, kuris sudarė ir redagavo šį leidinį. Dauguma nuotraukų fotografuota Kauno fotografo (?) Kliučinskio.

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS