Text Box: KLINIKINIO KLAUSIMO FORMULAVIMAS PICO METODU 
(naudojamas)
P

Pacientas/Problema/

Populiacija

Patient /Problem/Population

 

I

Intervencija

 

 

Intervention

 

C

Palyginimas

 

Comparison/ Control

 

O

Pasėkmė/Rezultatas

 

 

Outcomes

 

 

Išsamus paciento ar grupės (pacientų) apibūdinimas

 

Intervencija, kurios efektyvumą norima nustatyti;

Prognostinis, numanomas žalingo poveikio sveikatai veiksnys

 

 

 

Kitai – kontrolinei pacientų grupei taikoma

alternatyvi intervencija arba „placebo“

 

Sumažėję arba išnykę sveikatos sutrikimo simptomai

 

 

 

 


Pvz:     Fiziniai pratimai ar gulėjimo lovoje režimas yra efektyvesnė intervencija siekiant

 


sumažinti arba panaikinti skausmą suaugusiems, chroniškus nugaros skausmus patiriantiems,

žmonėms?

 

 

Paciento(-ų) apibūdinimas                                    

Intervencija                                  

Palyginamoji intervencija

Taikomos intervencijos pasėkmė