Knygos su nuosavybės ženklais Lietuvos medicinos bibliotekoje

 

Lietuvos medicinos bibliotekoje Senosios literatūros fonde saugomose XVI – XX a. pr. knygose randama įvairių asmenų, įstaigų, asmeninių ir visuomeninių bibliotekų nuosavybės ženklų.

Ekslibrisų, įrašų randama ir vėlesnių metų knygose. Dažniausiai leidiniuose, gautuose iš privačių bibliotekų, kurios buvo dovanotos autoriaus su įrašu ar savo ekslibrisu arba knygos savininko ekslibrisu ar įrašu. Kol nebuvo pradėti kaupti lietuviškąją mediciną atspindintys ekslibrisai, nebuvo kreipiamas dėmesys ir į ankstesniuose leidiniuose esančius ženklus. Dabar, atliekant knygos bibliografinį aprašą, jau yra pateikiamos pastabos apie leidinyje esančius įvairius ženklus, pastabas, įrašus.

Knygas galima rasti Lietuvos medicinos bibliotekos el. katalogo srityje pasirinkus „ XVI – XX a. pr. medicinos knygos”.

 

Knygos nuosavybės ženklai – asmens, įstaigos ar visuomeninės bibliotekos nuosavybės žymės – atsirado norint knygas, kaip labai vertingą ir brangų turtą, apsaugoti nuo vagysčių. Bėgant metams nuosavybės ženklų formos keitėsi, bet noras ir reikalas žymėti knygas išliko iki mūsų dienų. 

Seniausias iki šiol žinomas knygos nuosavybės ženklas buvo sukurtas dar Senovės Egipte. Tai fajansinė mėlynai glazūruota plokštelė su įrašytais faraono Amenhotepo ir jo žmonos Tėjos vardais bei knygos pavadinimu. 

Pirmieji knygos nuosavybės ženklai buvo paprasti įrašai. Jų randame Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomuose inkunabuluose, Vilniaus universiteto rektoriui M.Počobutui, Martynui Mažvydui bei kitiems iškiliems žmonėms priklausiusiose knygose.

Superekslibrisai – knygos nuosavybės ženklai, įspausti į odinį ar kitokios medžiagos knygos apdarą, dažnai paauksuoti ar padažyti – atsirado Vokietijoje XV amžiuje ir greitai paplito Europoje. Seniausias iš žinomų Lietuvoje yra herbinis Žygimanto Senojo superekslibrisas su plokštelėje įrėžta 1518 m. data. 

Ekslibrisai – į knygą įklijuojami popieriaus lapeliai su išspausdintu jame knygos savininko vardu ir pavarde, inicialais ar bibliotekos pavadinimu, dažnai iliustruoti – atsirado XV amžiaus pabaigoje, o XVII-XIX a. tapo populiariausia knygos nuosavybės ženklų rūšimi. XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje juos vis dažniau ėmė keisti knygos antspaudai.

Choroby umysłowe : notatki z podróży odbytéj w 1858 roku / Józef Rolle. – Petersburg : W drukarni Jozafata Ohryzki, 1863-1864. – 2 d.

Kitos virtualios parodos

 
© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2023. Visos teisės saugomos.
Created by IT DREAMS