Mano gyvenimo kelias

 

2023-12-18

Knygą norisi pristatyti gerb. prof. Rimanto Stuko žodžiais: „Kartais nutinka taip, kad gyvenimo kelyje sutinki žmogų, kurį galima pavadinti gyvąja medicinos arba gyvąja sveikatos apsaugos istorija. Taip nutiko ir man. Pažintis ir bendravimas su gydytoju Povilu Rimkumi ne tik malonūs bendražmogiška prasme, tačiau praplečia žinojimo ir supratimo ribas apie Lietuvos sveikatos sistemos raidą, ypač apie tai, kas neparašyta knygose. <…>
Ši knyga – ne tik nuveiktų darbų sąvadas, tai gyvoji sveikatos apsaugos sistemos istorija, nukelianti į praeitį ir sugrąžinanti į dabartį, kritiškai vertinanti ir objektyviai konstatuojanti, suteikianti žinių ir sukelianti minčių.“

Tad imkite ir skaitykite, o skaitydami permąstykite. Spausdintinę knygą galite skaitymui užsisakyti mūsų bibliotekoje, taip pat galite atsisiųsti pdf formatu.

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS