Medicinos statistika

 

Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema (SRS) – kompiuterinė sveikatos statistikos rodiklių vaizdavimo ir analizės sistema. Vartotojas, naudodamasis duomenų vaizdavimo ir analizės paketu, gali lengvai ir greitai susirasti norimus gyventojų sveikatos bei sveikatos įstaigų veiklos rodiklius, pavaizduoti juos grafikais arba lentelėmis, lyginti tarpusavyje administracinius teritorinius vienetus bei skirtingus rodiklius per metus.

Lietuvos sveikatos statistika – Higienos instituto kasmet rengiamas leidinys, kuriame pateikiami pagrindiniai Lietuvos sveikatos statistikos rodikliai pavaizduoti lentelėse ir diagramose, bei trumpas situacijos aprašymas.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro rengiami leidiniai, kuriuose pateikiami duomenys apie Lietuvos gyventojų sveikatos būklę (sergamumą, gimimus, mirties priežastis ir kt.) ir sveikatos įstaigų veiklą.

Lietuvos oficialios statistikos portalas, kurį tvarko Lietuvos statistikos departamentas.

EUROSTAT – Europos Sąjungos statistikos tarnyba. Ji skelbia oficialius suderintus Europos Sąjungos, euro zonos, Europos ekonomikos statistinius rodiklius ir pateikia palyginamą, patikimą ir objektyvią kintančios Europos panoramą

Global Health Observatory (GHO) – tai Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) statistikos duomenų bazė, kurioje pateikiama daugiau nei 1000 rodiklių sveikatos statistika iš 194 šalių narių.

HFA-DB – pagrindinis PSO Europos regioninio biuro statistinės informacijos šaltinis apie Europos valstybių gyventojų sveikatą. DB atnaujinama du kartus per metus, bazėje pateikta apie 600 rodiklių (demografijos, sveikatos būklės, sveikatą lemiančių veiksnių, sveikatos priežiūros ir pan.) iš 53 šalių.

MedlinePlus duomenų bazėje pateikiama Nacionalinių sveikatos institutų, kitų federalinės vyriausybės agentūrų bei nevyriausybinių interneto svetainių sveikatos statistika.

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2017. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS