Autorių teisės

 

Autorių teisių radimasis

Autorių teisių apsaugos objektas yra literatūros, mokslo ir meno kūriniai, kuriami protine, intelektine veikla (protaujant, mąstant). Tačiau kol mintys, idėjos priklauso autoriui (jos nėra išreikštos) – tai nelaikoma kūriniu, tad ir autorių teisės nėra taikomos. Autorių teisės taikomos kūriniui kaip idėjos turinio ir raiškos visumai.

Asmeninės neturtinės autorių teisės įtvirtinamos Lietuvos įstatyme

 1. Teisė į autorystę.
 2. Teisė į autoriaus vardą.
 3. Teisė į kūrinio neliečiamybę.


Turtinės autorių teisės

 1. Teisė leisti atgaminti kūrinius bet kokia forma ir būdu.
 2. Teisė versti ir leisti versti kūrinius.
 3. Teisė transliuoti savo kūrinius eteryje ar viešai skelbti juos visuomenei.
 4. Teisė leisti viešai raiškiai skaityti jų kūrinius.
 5. Teisė leisti adaptuoti, aranžuoti ir kitaip perdirbti savo kūrinius.
 6. Teisė leisti šių kūrinių kinematografinį perdirbimą ir atgaminimą bei tokiu būdu perdirbtų ar atgamintų kūrinių platinimą; tokiu būdu perdirbtų ar atgamintų kūrinių viešą atlikimą ir demonstravimą bei viešą paskelbimą visuomenei laidais.


Autorių teisių apsaugos ženklas ©

Jis informuoja apie subjektą, kuriam priklauso turtinės autorių teisės bei kūrinio pirmosios laidos metus. Pažymėtina, kad šis ženklas nenurodo autorių teisių atsiradimo momento.


Autorinių sutarčių rūšys

 1. Autorine sutartimi autorius ar kitas autorių teisių subjektas perduoda turtines autorių teises.
 2. Autorine licencine sutartimi autorius ar kitas autorių teisų subjektas suteikia turtines autorių teises sutartyje nurodytoje teritorijoje, nurodyta laikotarpį, numatytu būdu ir sąlygomis.

Atvirosios prieigos autorinės licencinės sutartys

Galimybė laisvai prieiti prie kūrinių, informacijos, lengvai pakeisti kūrinių informaciją paskatino vadinamųjų atvirojo turinio arba atvirosios prieigos autorinių licencinių sutarčių radimąsi. Šių sutarčių esmė – atsisakyti kai kurių turtinių autorių teisių kūrinių naudotojų labui. Tai leidžia kūrinių naudotojams atgaminti, platinti, perdirbti. Šiuo metu vienos iš pasaulyje populiariausių tokių atvirosios prieigos licencijų yra Creative Commons (CC). Apie CC licencijas

Šaltinis: Autorių teisės mokslo komunikacijoje : Lietuvos mokslininkų kūrinių, publikuojamų valstybės remiamuose moksliniuose žurnaluose, teisinė intelektinės nuosavybės apsauga : monografija / Marija Stonkienė, Zenona Ona Atkočiūnienė, Renata Matkevičienė ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009 (Vilnius : Biznio mašinų komp.). – P. 350

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS