Citavimas

 

Kūrinio citavimas – tai vieno kūrinio ar jo dalies atgaminimas kitame kūrinyje. Šis turtinių autorių teisių apribojimas nustatomas visuomenės interesų tikslais, siekiant skatinti kūrybiškumą, užtikrinti teisę į informaciją, saviraiškos laisvę, reikšmingas idėjų įvairovei, socialinei visuomenės pažangai. Citavimu gali būti laikomas tiek pažodinis, tiek perfrazuojamasis, tiek išverstas kito asmens kūrinio ar jo dalies atgaminimas kitame kūrinyje. 

Cituojant reikia aiškiai atskirti kitų autorių intelektinės kūrybinės veiklos rezultatus. Tai galima padaryti kabutėmis, skirtingu šriftu, teksto atitrauka ir kt. Citata turi sąžiningo naudojimo reikalavimą, ji skirta autoriaus teiginiams įrodyti arba padaryti juos suprantamais, arba teikti nuorodą į kito autoriaus požiūrį ar mintis, suformuluotus originale. Citavimo mastas neturi viršyti citavimo tikslo masto.

Daugiau praktinės informacijos kaip cituoti galite rasti Vilniaus universiteto parengtuose „Rašto darbo metodiniuose nurodymuose“ psl. 80 – 84.

Cituojant privalu nurodyti originalaus kūrinio autorių. Tą galima padaryti išnašomis, nuorodomis ir atitinkamo stiliaus bibliografiniais kūrinių aprašais. Bibliografinės informacijos tvarkymo įrankiai gali pasitarnauti įterpiant išnašas ir sudarant bibliografinius sąrašus. Daugiau informacijos apie įrankius

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS