Žodynai, sąrašai

 

SNOMED Clinical Terms (SNOMED CT) (liet.k.) – tai išsamiausia pasaulyje klasifikacijos ir nomenklatūros sistema, apimanti visas šiuolaikinės medicinos sritis. Sistemą sudaro 18 tarpusavyje susietų klasifikatorių, skirtų ligų, procedūrų, laboratorinių testų, vaistų, mikroorganizmų, dietų, topografijos, geografijos, aplinkos bei socialinių veiksnių ir kitų medicinos aspektų kodifikavimui. SNOMED CT leidžia elektroninėje ligos istorijoje pilnai ir struktūruotai aprašyti (sukoduoti) paciento duomenis, reikalingus jo sveikatos priežiūrai užtikrinti.

Sisteminis ligų sąrašas (liet.k.) – Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas. Australijos modifikacija.

Vaistinių preparatų sąrašas (liet.k.) – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos duomenų bazė, kurioje pateikiama informacija apie vaistinius preparatus.

MeSH yra JAV Nacionalinės medicinos bibliotekos kontroliuojamo žodyno tezauras. Jis susideda iš terminus suteikiančių deskriptorių rinkinių hierarchinėje struktūroje, kuri leidžia paiešką įvairiuose jo lygiuose. Mesh tezauras naudojamas NLM straipsnių indeksavimui MEDLINE / PubMED duomenų bazėje.

Merck Manual – medicinos žinynas, suskirstytas pagal temas, simptomus ir kt.

The Unified Medical Language System (UMLS) rengia terminiją, klasifikacijas ir kodavimo standartus bei kitus susijusius išteklius, taip skatindami kurti daugiau veiksmingų ir sąveikių biomedicinos informacinių sistemų ir paslaugų. UMLS kuriami produktai yra nemokamai prieinami JAV ir tarptautiniams vartotojams.

RxNorm JAV Nacionalinės medicinos bibliotekos rengiama vaistų pavadinimų norminimo duomenų bazė.

MedlinePlus Consumer Health Topic Vocabulary – daugiau kaip 850 sveikatos temų žodynas (anglų k.), skirtas pacientams, jų šeimoms ir draugams. XML formato failus su terminais, apibrėžimais ir šaltiniais galima atsisiųsti nemokamai.

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS