Misija

 

Misija: kaupti ir skleisti medicinos informaciją vartotojams, ugdyti medicinos darbuotojų ir studentų informacinį raštingumą, dalyvauti įgyvendinant valstybės sveikatos programas, kuriant Lietuvos bibliotekų fondo ir informacinę sistemą. Išsaugoti bei atskleisti publikuotą Lietuvos medicinos mokslo paveldą, dalyvauti šalies kultūriniame gyvenime.

Vizija: moderni specialioji biblioteka, pasižyminti aukšta aptarnavimo kultūra, teikiamos informacijos įvairove, modernių informacijos technologijų naudojimu, puikiomis darbo sąlygomis lankytojams ir personalui.

Tikslai:

 • Kaupti medicinos informacinius resursus (knygas, periodiką, medicinos duomenų bazes), atitinkančias medicinos darbuotojų reikmes;
 • Skleisti medicinos informaciją vartotojams;
 • Dalyvauti formuojant Lietuvos bibliotekų fondą bei bibliotekų informacinę sistemą, šalies kultūrinį gyvenimą;
 • Vystyti bibliotekos materialinę techninę bazę.

Uždaviniai:

 • Formuoti ir saugoti medicinos dokumentų fondą;
 • Teikti informacines paslaugas tradicinėje ir virtualioje aplinkoje;
 • Plėtoti bendrą automatizuotą bibliotekos informacinę sistemą (ABIS);
 • Dalyvauti kuriant Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) ir Nacionalinės bibliografijos duomenų banką;
 • Skatinti specialistų profesinį tobulėjimą;
 • Ugdyti medicinos darbuotojų informacinį raštingumą;
 • Viešinti sukauptas informacines vertybes, skleisti publikuotą Lietuvos medicinos mokslo ir kultūros paveldą;
 • Teikti konsultacijas ir metodinę pagalbą sveikatos priežiūros įstaigų bibliotekų darbuotojams;
 • Tirti vartotojų informacines reikmes;
 • Rūpintis bibliotekos materialiojo turto atnaujinimu.
© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2017. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS