Informacijos paslaugų ir mokymo išteklių skyrius

 
 • Rengia informacinio raštingumo kursus sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, sveikatos mokslus studijuojantiems studentams bei sveikatos srities bibliotekininkams Lietuvos medicinos bibliotekoje.
 • Konsultuoja medikus bei studentus informacijos paieškų vykdymo klausimais PubMed(e) bei įrodymais pagrįstos medicinos informacijos šaltiniuose.
 • Skaito paskaitas pacientams apie pacientų įgalinimą, patikimos sveikatos informacijos svarbą, supažindina su šaltiniais.
 • Telkia ir saugo garsinius, regimuosius, garsinius–regimuosius bei kitus elektroninius dokumentus esančius fizinėse laikmenose bei suteikia galimybę jais naudotis individualiems informacijos vartotojams bei jų grupėms.
 • Rūpinasi kompiuterinės technikos priežiūra bei naujų technologijų diegimu ir palaikymu bibliotekoje.
 • Dalyvauja viešųjų pirkimų organizaciniame darbe.
 • Administruoja duomenų bazes.
 • Konsultuoja ieškant informacijos duomenų bazėse ir internete.
 • Atlieka temines bibliografinės informacijos paieškas, sudaro literatūros sąrašus.
 • Konsultuoja bibliografinio aprašo klausimais.
 • Kuria virtualią bibliotekos erdvę, plėtoja elektroninius išteklius ir paslaugas.
 • Koordinuoja informacinių priemonių apie biblioteką rengimą, leidybą.
 • Palaiko ryšius su valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.
 • Bendradarbiauja su žiniasklaida.
 • Organizuoja parodas, renginius.

Vedėja Jūratė Stukienė
Telefonas (8 5) 262 6692
El. paštas jurate.stukiene@lmb.lt

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2017. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS