Nr. 18, gegužės 11–17 d.

 

 

341098
Butkevičienė, Birutė (1938-)
Vilniaus universiteto biblioteka = Vilnius University Library / Birutė Butkevičienė ; [vertėjos: Gražina Cijūnėlytė, Vida Urbonavičiūtė]. – 2-asis papild. leid.. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. – 43, [1] p. : iliustr., faks.. – Gretut. tekstas liet., angl.. – Virš. aut. nenurodyta. – ISBN 9986-19-744-9

1. Vilniaus universitetas. Biblioteka. 2. Bibliotekos – Istorija

294375 
Inčiūraitė, Valerija (1922-2012)
“… Ir kiti…” : įžvalgos, impresijos, mini esė, epifitai : [praretinta ir papildyta (naujomis variacijomis) 1935-2005 m. kūrybos rinktinė] / Bernadeta Valerija Inčiūraitė. – Vilnius : [Rotas], 2005. – 146, [1] p.. – Su aut. autogr. (LMB: 20/159//294375). – ISBN 9955-618-18-3

1. Eilėraščiai. 2. Lietuva

48523
Korkutienė, Leona (1934-2015)
Maestro : Lietuvos dirigentai : [fotoalbumas] / Leona Korkutienė ; [teksto autorius V. Gerulaitis] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Z. Pavilionienė, į rusų – J. Levickienė, į vokiečių – V. Pukevičiūtė]. – Vilnius : Lietuvos muzikų rėmimo fondas, 1994 (Kaunas : “Spindulio” sp.). – 111, [1] p. : iliustr., portr.. – Virš. aut. nenurodyta. – Gretut. tekstas liet., angl., vok., rus.. – Su aut. prierašu (LMB: 20/163//48523). – ISBN 9986-422-04-3

1. Fotografija

341097
Vilniaus darbo raudonosios vėliavos ir tautų draugystės ordinų Valstybinio V. Kapsuko universiteto medicinos fakultetui 200 metų = 200 лет Медицинскому факультету Вильнюсского госуниверситета им. В. Капсукаса = Vilnius V. Kapsukas State University Bicentenary of the Faculty of Medicine : informacinis leidinys / [sudarytojas L. Motiejūnas]. – Vilnius : [s.n.], 1981. – [48] p. : iliustr.. – Pilna antr.: Vilniaus darbo raudonosios vėliavos ir tautų draugystės ordinų Valstybinio V. Kapsuko universiteto medicinos fakultetui du šimtai metų. – Gretut. tekstas liet., rus., angl.

1. Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas. 2. Universitetai – Istorija

341099
Vilniaus jėzuitų kolegijos dienoraštis, 1710-1723 metai = Diarium Collegij Societatis Iesu ab anno 1710 ad anni 1723 septembrem exclusive / Vilniaus universiteto biblioteka ; parengė Irena Katilienė ; [tekstus iš lotynų kalbos vertė Irena Katilienė, Nadežda Malinauskienė, Birutė Žindžiūtė] ; [įvado autorė Eugenija Ulčinaitė]. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2004]. – 680, [1] p. : iliustr., faks.. – (Fontes historiae Universitatis Vilnensis / redakcinė kolegija: Jonas Boruta … [et al.]). – Gretut. tekstas liet., lot.. – Su spaudu: Arvydo Virgilijaus Matulionio kolekcija ir įvairiais autogr. (LNB: AVMC104//19/2556). – Su prierašu: Lietuvos medicinos bibliotekai 60-ies metų sukakties proga – VU biblioteka (LMB: 20/162//341099). – Bibliogr. išnašose. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 643-679. – ISBN 9955-584-54-8 (įr.)

1.      Vilniaus jėzuitų kolegija. 2. Mokyklos – Istorija. 3. Chronologija

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2017. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS