Nr. 8 vasario 19–25 d.

 

 

A3859
Gervinskaitė, Lina
Mentalization in early adolescence and its associations with attachment, abuse and emotional and behavioral difficulties = Mentalizacija ankstyvoje paauglystėje ir jos sąsajos su prieraišumu, smurto patyrimu ir emociniais bei elgesio sunkumais : summary of doctoral dissertation : social sciences, psychology (06S) / Lina Gervinskaitė-Paulaitienė ; Vilnius University. – Vilnius : [Vilnius University], 2018. – 75 p.. – Santr. liet.. – Bibliogr.: p. 57-69. – Aut. darbų sąrašas: p. 70

1. Socialinio elgesio sutrikimai. 2. Psichopatologija – Paauglystė. 3. Psichologija – Disertacija

A3855
Juodeikis, Žygimantas (1985-)
Adjustable gastric banding: a randomized clinical trial comparing 5-year results of two different bands = Chirurginis nutukimo gydymas apjuosiant skrandį reguliuojama juosta: perspektyvinis atsitiktinės atrankos imčių dviejų juostų palyginamasis tyrimas 5 metų laikotarpiu : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (06 B) / Žygimantas Juodeikis ; Vilnius University ; [scientific consultant: Gintautas Brimas] ; [the doctoral dissertation will be defended at the Board of Medical Sciences of Vilnius University: chairman: Janina Tutkuvienė, members: Virgilijus Beiša, Artūras Razbadauskas, Žilvinas Endzinas, Tadeusz Wróblewski]. – Vilnius : [Vilnius University], 2018. – 26 p. : iliustr.. – Santr. liet.. – Aut. darbų sąrašas: p. 16-17 (4 pavad.)

1. Nutukimas – Chirurgija. 2. Medicina, pagrįsta įrodymais. 3. Hipercholesterolemija. 4. Gastroplastika. 5. Skrandis – Chirurgija. 6. Virškinimo organų operacijos – Disertacija

A3856 
Karpec, Diana (1984-)
Phototherapy in the animal models of systemic sclerosis = Fototerapijos poveikis sisteminės sklerozės gyvūnų modeliuose : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (06B) / Diana Karpec ; Vilnius University ; [scientific supervisor Algirdas Venalis] ; [scientific advisor Rita Rugienė] ; [the dissertation is to be defended at the open session of the dissertation Defense Council: chairperson: Jolanta Dadonienė, members: Sigita Stropuvienė,  Diana Mieliauskaitė, Saulius Bagdonas, Arnoldas Čeponis]. – Vilnius : [Vilnius University], 2017. – 48 p. : iliustr.. – Santr. liet.. – Aut. darbų sąrašas: p. 41. – Bibliogr.: p. 43-44 (35 pavad.)

1. Sklerodermija, sisteminė. 2. Laboratorinių gyvūnų mokslas. 3. Fototerapija – Metodai. 4. Imunohistochemija. 5. Biomedicininiai tyrimai – Disertacija

A3860
Mažulytė, Eglė
Long-term consequences of historical family trauma: psychological resilience of the offspring = Šeimos istorinių traumų ilgalaikiai padariniai: vėlesnių kartų psichologinio atsparumo tyrimas : summary of doctoral dissertation : social sciences, psychology (06 S) / Eglė Mažulytė-Rašytinė ; Vilnius University. – Vilnius : [Vilnius University], 2017. – 63 p.. – Santr. liet.. – Bibliogr.: p. 45-58. – Aut. darbų sąrašas: p. 59

1. Adaptacija, psichologinė. 2. Imunitetas, natūralus. 3. Stresas, trauminis. 4. Psichologija – Disertacija

A3857
Mikštienė, Violeta (1976-)
The genomics of congenital/hereditary hearing loss: influence on pathogenesis and the phenotypic manifestation in the Lithuanian population = Įgimto/paveldimo klausos sutrikimo genomika: įtaka patogenezei ir fenotipinei išraiškai Lietuvos populiacijoje : summary of a doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (06 B) / Violeta Mikštienė ; Vilnius University ; [principal supervisor: Algirdas Utkus] ; [scientific consultant: Loreta Cimbalistienė] ; [the dissertation is bening defended at Vilnius University Scientific Council on Medicine: chairperson: Janina Tutkuvienė, members: Virginijus Šapoka, Juozas Rimantas Lazutka, Rasa Ugenskienė, Dalia Kasperavičiūtė]. – Vilnius : [Vilnius University], 2017. – 73 p. : iliustr., schem.. – Bibliogr.: p. 60-68 (78 pavad.). – Aut. darbų sąrašas: p. 69 (5 pavad.)

1. Klausos sutrikimai – Genetika. 2. Fenotipas. 3. Biologija – Disertacija

A3858
Miliauskas, Povilas
Faktorių, veikiančių onkologinių ligonių chirurginio gydymo rezultatus, analizė ir korekcijų galimybės: habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga : biomedicinos mokslai, medicina (07B) / Povilas Miliauskas ; Vilniaus universiteto Onkologijos institutas. – Vilnius : [Vilniaus universiteto Onkologijos institutas], 2007. – 36 p. : iliustr.. – Aut. darbų sąrašas: p. 24-28. – Bibliogr.: p. 29-36. – ISBN 978-9986-784-63-0

1. Navikai – Chirurgija. 2. Intraoperacinis periodas. 3. Pooperacinis laikotarpis. 4. Biomedicininiai tyrimai. 5. Onkologija – Disertacija

 

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2021. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS