Tarptautinė odontologų diena

 

2022-02-09

Vasario 9 – ąją švenčiama Tarptautinė odontologų diena. Ta proga skatinama ne tik pasidžiaugti odontologijos mokslo pasiekimais ir puikiu specialistų darbu, bet ir atkreipti visuomenės dėmesį į burnos ertmės ir dantų ligų problemas.

Odontologų globėja laikoma Šv. Apolonija, todėl ši diena minima per jos varduves. Šv. Apolonija gyveno III a. Aleksandrijoje (Egipte). Dėl tikėjimo Kristumi buvo nukankinta, išraunant visus dantis. Mirė sudeginta ant laužo. Iš pradžių liaudyje ji buvo laikoma dantų skausmą kenčiančiųjų globėja, o XVIII a. garsaus prancūzų chirurgo-odontologo P. Fušaro iniciatyva pradėta laikyti odontologų globėja. Vilniuje, šv. Petro ir Povilo bažnyčioje galima pamatyti šv. Apolonijos skulptūrą.
Šiuolaikinė odontologija leidžia išspręsti dantų problemas greitai ir neskausmingai. Pasitelkus pažangiausias technologijas, inovatyviausius metodus ir aukštą specialistų kvalifikaciją galime turėti sveikus ir gražius dantis.
Prisiminkime odontologijos vystymosi raidą. Bandymų gydyti dantis buvo dar 7000 per. Kr. Indijoje ir Pakistane.
Lietuvoje senovėje ir ankstyvaisiais viduramžiais odontologinę pagalbą teikė žiniuoniai. Nuo 16 a. dantis ir veido sužalojimus gydė, dantis traukė barzdaskučiai ir pirtininkai, vėliau – ir kalviai.
XIX amžiaus pirmoje pusėje į Vilnių pradėjo plūsti dantistai iš kitų šalių. Vilniaus laikraštyje „Kurier Litewski“ buvo gausu skelbimų apie dantistus, kurie gali ištraukti dantis, įstatyti dirbtinius, užplombuoti auksu ir kitais brangiaisiais metalais, nuvalyti apnašas ir akmenis, sutvirtinti klibančius ir sulyginti pailgėjusius dantis.
1781 metais Vilniaus universitete įsteigus Medicinos fakultetą į mokslo programą buvo įtrauktas ir dantų ligų kursas. 
Pirmosios knygos, kuriose aprašyta dantų, burnos ligos, jų gydymas, dantų ir vidaus ligų ryšys, buvo J. Šimkevičiaus 1806 metais Vilniuje lenkų kalba išleistas ,,Teorinės ir praktinės chirurgijos mokslas“ (Nauka chirurgii teoryczney i praktyczney) ir 1830 metais J. Franko enciklopedinis veikalas lotynų kalba ,,Praktiški medicinos patarimai“ (Praxeos medicae universae praecepta).
1793 – 1842 metais Vilniaus universitete apgintose disertacijose buvo nagrinėjamos ir stomatologijos problemos.
Paskaitas apie stomatologines ligas skaitė Jokūbas Briotė, Džonas O´Konoras.
1842 m. uždarius Vilniaus universitetą tolimesnis medicinos, taip pat ir stomatologijos vystymasis vyksta Vilniaus medicinos draugijoje. Šioje draugijoje buvo svarstomi stomatologijos klausimai, skaitomi pranešimai.
XIX amžiaus antroje pusėje Lietuvoje daugėjo nuolat gyvenančių ir privačiai dirbančių dantistų.
1919 – 1939 m. Vilniuje veikė Lenkų dantų gydytojų draugija.
1919 m. Vilniuje atidaryta privati dantistų mokykla, kuri veikė iki 1923 m.
Pirmojo pasaulinio karo metais dantų gydytojų veikla sustojo.
1920 m. įsteigta Kauno aukštųjų kursų Medicinos skyriaus Odontologijos sekcija.
1921 m. Kaune įvyko pirmasis Lietuvos gydytojų suvažiavimas, įkurta Lietuvos dantų gydytojų sąjunga ir išrinkta pirmoji valdyba.
1940 m. dvylikos gydytojų grupė (tarp kurių buvo M. Karužaitė – Horodničienė, S. Čepulis, K. Katilius) nutarė atkurti Vilniaus medicinos draugijos veiklą.
1942 m. Vilniaus universitete įsteigtas Odontologijos skyrius, kuriam vadovavo profesorius S. Čepulis.
1944 m.  Kauno universitete veikė Odontologijos (vėliau Stomatologijos) skyrius.
Pasibaigus karui vėl pradėta rengti gydytojus stomatologus Vilniaus universitete.
1951 m. Kauno medicinos institute įsteigtas Stomatologinis – farmacijos fakultetas.
1958 m. įkurta Lietuvos TSR mokslinė stomatologų draugija, pirmuoju jos pirmininku buvo S. Čepulis.
1990 m. įkurta Lietuvos stomatologų sąjunga.

Lietuvos medicinos biblioteka parengė visuomenei naudingų literatūros šaltinių sąrašą šia tema.

A. Rimkevičius: „Tenka būti ir psichologu, ir kunigu“ : [pokalbis su periodontologu] / kalbino Rūta Kerulytė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2019, rugpj. 16/21 (Nr. 33), p. 10.

Alytaus odontologai : istorijos apybraiža / Liucija Petrauskaitė-Snarskienė. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2012 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla-sp.). – 199, [1] p. : iliustr.

Apie burnos vėžį : odontologai rekomenduoja. – [Vilnius] : [Lietuvos Respublikos odontologų rūmai], [2016]. – [26] p.

Apie cukraus žalą : odontologai rekomenduoja / [leidinį parengė Rūta Bendinskaitė, Rasa Račienė, Eglė Šutaitė]. – Vilnius : Lietuvos Respublikos odontologų rūmai, [2017]. – [40] p. : iliustr.

Apie vaikų dantis : odontologai rekomenduoja / [leidinį parengė Rūta Bendinskaitė, Vilma Brukienė, Vytautė Pečiulienė, Laura Linkevičienė] ; [įžanga Alvydo Šeikaus]. – Vilnius : Lietuvos Respublikos odontologų rūmai, [s.a.]. – [28] p. : iliustr.

Ar specialistų rengimas Lietuvoje atitinka visuomenės poreikius? / Povilas Kalesinskas. – Lent. // Odontologų rūmų žinios. – ISSN 1822-2501. – 2019, Nr. 4(56), p. 15–17.

Atkuriantis gamtos dovaną : [pokalbis su gydytoju odontologu Žygintu Jonaičiu] / [kalbino] Virginija Majorovienė. – Iliustr. // Moteris. – 2022, Nr. 1, p. 106–111.

Dantų gydymo istorija : [istotrinė apžvalga] / parengė Morten Thomsen. – Iliustr. // Iliustruotoji istorija. – 2013, Nr. 9, p. 74-75.

Dažniausiai burnos vėžį aptinka odontologai / Alina Pūrienė // Lietuvos sveikata. 2016, vas. 25 – kovo 2 (Nr.8), p. 16.

Gydytoją šildo prisiminimai apie bedantes afrikiečių šypsenas : [pokalbis su Kenijoje dantis gydžiusia odontologe Egle Vindašiūte-Narbute] / [užrašė] Ligita Valonytė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2017, birž. 3, priedas “Gyvenimo būdas”, p. 8, 9.

Gydytojos odontologės – Lietuvos kūrėjų motinos ir žmonos / Irena Balčiūnienė, Alina Pūrienė, Ingė Lukšaitė. – Vilnius : Spaudmeta, 2014 (Vilnius : Spaudmeta). – 583, [1] p. : iliustr.

Irena Balčiūnienė: “Lenkiuosi prieš talentus” : [pokalbis su profesore I. Balčiūniene, konkurse “Metų vadovas” apdovanota už gyvenimo nuopelnus] / kalbino Evelina Machova. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2018, vas. 8-14 (Nr.6), p. 8.

Iš lietuvio odontologo mokosi net ir patyrę užsienio specialistai : [pokalbis su Kauno odontologijos klinikos “Pro-implant” gydytoju Dariumi Počebutu] / [užrašė] Danutė Jonušienė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2015, spal. 24, priedas “Gyvenimo būdas”, p. 10-11.

Iškilieji Lietuvos gydytojai odontologai : rinktinės biografijos / sudarytojai Irena Balčiūnienė, Alina Pūrienė, Ingė Lukšaitė. – Vilnius : Spaudmeta, 2012 (Vilnius : Spaudmeta). – 351, [1] p.

Ištroškęs naujovių : [pokalbis su odontologu Evgenij Travkin] / [kalbėjosi] Virginija Rimkuvienė. – Iliustr. // Moteris. – 2018, Nr. 4, p. 150-152.

Kai tik turiu laisvo laiko, mano rankose – knyga : [interviu su Kauno Rasos klinikos gydytoja odontologe Justina Deikuviene] / [kalbėjosi] Edita Pranskietienė. – Iliustr. // Stominfo. – ISSN 1822-3087. – 2019, Nr. 1, p. 51–52.

Kaip išsaugoti sveikus vaiko dantis? / V. Brukienė // Odontologai rekomenduoja: apie vaikų dantis. – Vilnius, [s.a.]. – P. [6-13].

Lietuvės svajonės siekia ir Monaką / Edvardas Žičkus. – Iliustr. // Stilius. – 2021, Nr. 12, p. 26–32.

Apie gydytojus odontologus Eglę ir Darių Kunčius.

LSMU absolventė Karolina Kumidor – Europos studentų odontologų konkurso laimėtoja / Gaivilė Pileičikienė. – Iliustr. // Ave vita. – 2019, rugs. 20, p. 3.

Naujos technologijos – dantų sveikatai : [pokalbis su Panevėžio klinikos “Vivus sanus” vadovu Virgilijumi Norvaiša] / [užrašė] Saulius Dudėnas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2015, bal. 4, priedas “Gyvenimo būdas”, p. 11.

„Nesuderinamų dalykų nėra“ : [pokalbis su Odontologų rūmų nariu gydytoju odontologu Romualdu Sigitu Rečiūga apie šaudymą iš lanko, odontologiją ir gyvenimą] / [kalbėjosi] Justina Šlimienė. – Iliustr. // Odontologų rūmų žinios. – 2019, Nr. 4(56), p. 13.

Nėščiųjų burnos ligų profilaktika / R. Bendinskaitė // Odontologai rekomenduoja: apie vaikų dantis. – Vilnius, [s.a.]. – P. [2-5].

Nulla dies sine linea : [interviu su profesore odontologe Irena Balčiūniene] / kalbino Henrikas Vaitiekūnas. – Portr. // Lietuvos sveikata. – 2018, rugs. 20/26 (Nr. 38), p. 12.

Nusipelnęs Lietuvos gydytojas burnos chirurgas Vytautas Bosas / Santa Miežinienė. – Nuotr. // Panevėžio medikai. – Panevėžys : D. Rudžio IĮ, 2018. – P. 28-32.

Odontologai gydys ir namuose : [Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos direktorės prof. Alinos Pūrienės pasakojimas] / [užrašė] Daiva Baronienė // Lietuvos žinios. – 2018, kovo 22, p. 4.

Odontologai nustatė, kad biologinis disbalansas susijęs su dantenų ir inkstų ligomis. – Bibliogr.: 1 pavad. // Stominfo. – 2021, Nr. 2, p. 42.

Odontologai rekomenduoja: apie vaikų dantis / [Lietuvos Respublikos odontologų rūmai] ; [parengė Rūta Bendinskaitė, Vilma Brukienė, Vytautė Pečiulienė, Laura Linkevičienė]. – Vilnius, [s.a.]. – Įv. pag. : iliustr.

Odontologės prof. V. Brukienės kėdėje – ir kūdikiai : [pokalbis su VU MF Odontologijos instituto vadove] / kalbino Deimantė Gruodė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2020, spal. 8/14 (Nr. 40), p. 11.

“Odontologija – specialybė, turinti teigiamą tautinį atspalvį” : [Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikos doktoranto gydytojo odontologo ir burnos chirurgo Jan’o Pavel’o Rokicki’o pasakojimas] / [užrašė] Džiuljeta Kulvietienė. – Iliustr. // Ave vita. – 2017, birž. 30, p. 4.

Odontologų baimė. – Iliustr. // Psichologija tau. – ISSN 1392-2505. – 2018, Nr. 4, p. 72–73.

Odontologų dienos minėjime – pažadas išlikti vieningais / Justina Stučinskaitė // Ave vita. – 2020, vas. 14, p. 4.

Pacientas / Elvyra Kameneckienė. – Portr. // Odontologų rūmų žinios. – 2019, Nr. 2 (54), p. 17.

Pirmasis vizitas pas odontologą: apsieisime be baimės : [pokalbis su vaikų odontologu Nerijumi Zaku] / kalbėjosi Laura Barzdaitienė. – Iliustr. // Mažylis. – 2019, Nr. 6, p. 47–48.

Profesinių ligų atsiradimas gydytojo odontologo darbe / Auksė Sadauskaitė, Vida Elijošienė. – Diagr.. – Santr. angl.. – Bibliogr.: 10 pavad. // Mokslo šaknys. – P. 163-167.

Savanorystė Tanzanijoje: kol mes gydėme jų dantis, jie gydė mūsų sielas / Morta Stasikėlytė. – Iliustr. // Ave vita. – 2017, spal. 6, p. 4.

Sieks atgauti tai, kas buvo atimta : [Lietuvos Respublikos odontologų rūmų pirmininkės, VU Medicinos fakulteto Odontologijos instituto vadovės prof. dr. Vilmos Brukienės ir Seimo Sveikatos reikalų komiteto narės Jurgitos Sejonienės pasakojimas] / [užrašė] Deimantė Gruodė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2021, gruod. 23/2022, saus. 5(Nr. 52), p. 8–9.

Smaližių šventė – tik kartą per savaitę : [interviu su gydytoja vaikų odontologe Rasa Račiene] / [kalbėjosi] Danutė Jonušienė. – Iliustr. // Savaitgalis. – 2021, Nr. 29, p. 24–26.

Sostinė pagerbė medikę : [pokalbis su šiemet Šv. Kristoforo statulėle įvertinta VUL Žalgirio klinikos direktore, profesore Alina Pūriene] / kalbino Greta Vanagienė. – Portr. // Lietuvos sveikata. – 2020, saus. 30/vas. 5 (Nr. 5), p. 15.

Šypsena – jūsų sėkmės ženklas : [pokalbis su klinikos “Neodenta” gydytoju odontologu ortopedu Dariumi Kunčiumi] / tekstas Virginijos Majorovienės. – Iliustr. // Moteris. – 2021, Nr. 9, p. 114–119.

Vien odontologai dantų neišgelbės : [pokalbis su Lietuvos odontologų rūmų pirmininku Alvydu Šeikumi] / [užrašė] Aistė Masionytė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2015, kovo 21, p. 11.

Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika / Irena Balčiūnienė, Alina Pūrienė, Vytautė Pečiulienė, Linas Zaleckas ; [redaktorių kolegija: pirmininkė Irena Balčiūnienė … [et al.]. – Vilnius : Spaudmeta, 2016 (Vilnius : Spaudmeta). – 327, [1] p.

Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika – profesinių odontologijos draugijų įkūrimo rėmėja / Alina Pūrienė, Arūnas Rimkevičius. – Iliustr. // Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika. – Vilnius : Spaudmeta, 2016. – P. 192-216.

Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos personalo darbas Lietuvos visuomenei ir odontologų bendruomenei / Virginija Gailienė. – Iliustr. // Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika. – Vilnius : Spaudmeta, 2016. – P. 174-187.

Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos personalo darbas tarptautinėje erdvėje / Vilija Janulytė. – Portr. // Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika. – Vilnius : Spaudmeta, 2016. – P. 188-191.

Žalgirio klinika: didžiulis dėmesys saugumui ir kiekvienam žmogui : [interviu su klinikos direktore prof. dr. Vytaute Pečiuliene] / [užrašė] Roma Macijauskaitė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata.– 2020, gruod. 31/2021, saus. 6(Nr. 1), p. 8–9.

Žalgirio klinika : profesionalūs klinikos odontologai nesustos tobulėti ir tapę geriausi. – Iliustr. // 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai. – Kaunas : Leidybos idėjų centras, 2015. – P. 440-441.

Žmonos noras įveikti Antarktidos maratoną tapo iššūkiu ir vyrui : [pokalbis su gydytoju periodontologu Algirdu Puišiu ir jo žmona verslininke Roma Puišiene] / [kalbėjosi] Vykintė Budrytė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2018, gruod. 29, priedas „Gyvenimo būdas“, p. 4–5.

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS