Bibliografijos skyrius

 
  • Aprašo straipsnius į elektroninį katalogą.
  • Kaupia medžiagą kartotekai „Lietuviai medikai išeivijoje“.
  • Vykdo analizinių įrašų eksportą į Nacionalinės bibliografijos duomenų bazę.
  • Redaguoja bibliografijos sąrašus (paslauga mokama).
  • Sudaro personalinius publikuotų darbų bibliografinius sąrašus (paslauga mokama).
  • Konsultuoja bibliografinio aprašo klausimais.
  • Teikia konsultacijas raštu, žodžiu, telefonu bei elektroniniu paštu.

 

Vedėja Rima Kulikauskienė
Telefonas (8 5) 261 73 60
El. paštas rima.kulikauskiene@lmb.lt

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS