Balandžio 18-ąją minima Europos pacientų teisių diena

 

2022-04-18

Vienas iš Europos pacientų teisių dienos minėjimo tikslų yra sustiprinti pacientų teisių veikimą visose ES šalyse narėse, įtraukti į pacientų teisių apsaugą šalių suinteresuotus subjektus ir stiprinti jų bendradarbiavimą.

Pagrindinės ES pacientų teisės: gauti sveikatos priežiūros paslaugas lankantis kitose ES šalyse; gydytis kitoje šalyje ir atgauti už gydymą sumokėtus pinigus; gauti informaciją apie saugos ir kokybės standartus ES šalyse; būti gydomiems kvalifikuoto sveikatos priežiūros personalo; gauti medicininių išrašų kopijas; turėti receptą, kuris būtų pripažįstamas ir suprantamas visose ES šalyse; turėti galimybę pranešti apie šalutinį vaistų poveikį; būti gydomi saugia medicinine įranga; iš  donorų gauti vienodai aukštos kokybės kraują, organų audinius ir ląsteles.

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas garantuoja teisę į kokybišką sveikatos priežiūrą; teisę į prieinamą sveikatos priežiūrą; teisę rinktis gydytoją, slaugos darbuotoją, sveikatos priežiūros įstaigą, diagnostikos bei gydymo metodikas; teisę į informaciją; teisę nežinoti su sveikata ar gydymu susijusios informacijos; teisę atsisakyti dalyvauti mokymo procesuose, moksliniuose ir medicinos bandymuose; teisę atsisakyti gydymo; teisę skustis; teisę į privataus gydymo neliečiamumą; teisę į žalos sveikatai atlyginimą.

Naudingos nuorodos:

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS