Gyd. Vidmanto Mickevičiaus fotografijų paroda „Ave vita“

 
Parodos atidarymas rugsėjo 7 d. 17 val.
Paroda veiks iki rugsėjo 28 d.
 

VIDMANTAS MICKEVIČIUS – gydytojas, fotografas, radijo mėgėjas

Gimė 1946 m. balandžio 18 d. Vilkaviškio rajone.

Baigė Vilkaviškio vidurinę mokyklą. Metus mokėsi Kauno politechnikos instituto Radiotechnikos fakultete, tačiau vėliau perstojo į Kauno medicinos institutą. Baigęs medicinos studijas V. Mickevičius kurį laiką pagal paskyrimą dirbo dėstytoju Šiaulių medicinos mokykloje.

1976 m. pradėjo dirbti Druskininkų ligoninės neurologijos ir reabilitacijos skyriuje.

Nuo 1978 m. dirbo Abromiškių reabilitacijos ligoninėje neurologu, buvo neurologijos skyriaus vedėjas.

1988m. pavasarį grįžo gyventi į Vilkaviškį. Beveik trejus metus dirbo rajono centrinėje ligoninėje gyd. neurologu, vyr. gydytojo pavaduotoju medicinai. Čia buvo vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Vilkaviškio skyriaus steigėjų bei koordinatorių, aktyviai dalyvavo veikloje – leido pogrindžio laikraštėlį, rašė tekstus, spausdino, maketavo, iliustravo.

Buvo aktyvus radijo mėgėjas trumpabangininkas. Radijo ryšiu bendraudavo su radijo mėgėjais visame pasaulyje, skleisdamas žinią apie to laikmečio įvykius Lietuvoje, taip pat susisiekdavo ir su žinomu misionieriumi, kunigu ir gydytoju Aleksandru Bendoraičiu, kuris tuo metu gyveno ir dirbo Bolivijoje, Amazonės baseino džiunglėse.

Vėliau Vidmantas dalyvavo pirmojoje Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ekspedicijoje į Boliviją, ten didžiuliame karštyje ir sunkiausiomis sąlygomis pasiaukojamai dirbo (neatlygintinai, filantropinė veikla) – gydė ligonius, padėjo statant ligoninę Guayaramerin miestelyje.
Lietuvos elektrinės direktoriaus Prano Noreikos pakviestas, 1991 m. vasarą grįžo į Elektrėnus. Grįžęs buvo paskirtas Abromiškių reabilitacijos ligoninės vyr. gydytojo pavaduotoju medicinai, dirbo gyd. neurologu, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju. Nuo 1998 m. – VšĮ Elektrėnų ligoninės vyr. gydytojas.

Nuo 2005 m. gegužės iki 2017 m. liepos mėn. V. Mickevičius dirbo Abromiš-kių reabilitacijos ligoninėje gydytoju neurologu ir fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju.

Abromiškių reabilitacijos ligoninėje eksponuojami V. Mickevičiaus fotografijos darbai ir senų fotoaparatų kolekcija (tiksliau jos dalis). Nuosekliai kolekcionuoti senus fotoaparatus V. Mickevičius pradėjo 2005 m.

1992 m. iš V. Mickevičiaus buto Saulės gatvėje buvo parodyta pirmoji Elektrėnų televizijos laida. Jis kartu su draugais ir broliu pagamino siųstuvą ir antenas bei transliavo pačių kurtas televizijos laidas.

2010 m. kartu su sūnumi iš Elektrėnų aeroklube ištekintų stūmoklių sukonstravo Stirlingo variklio modelį, taip pat sėkmingai konstravo trumpabangius radijo aparatus ir kolekcionavo senovinę foto techniką, fotografavo ir rengė kūrybos parodas, rašė straipsnius laikraščiams.Mickevičius buvo ilgametis Lietuvos radijo mėgėjų draugijos narys. Labai mylėdamas savo šalį, įsitraukė į piliakalnių aktyvavimo programą. Aktyvuota virš 70 piliakalnių, surinkta daugybė diplomų, bendrauta radijo ryšiu su daug radijo mėgėjų iš įvairių šalių. Kelionės ir radijo ryšiai iš Lietuvos piliakalnių – buvo labai mielas laisvalaikio praleidimas.

Dirbo medicinos audito grupėje prie SAM, aktyviai dalyvavo reabilitacijos standartų įdiegime ir Lietuvoje, ir Vilniaus apskrityje. 1997–1998 m. – Vilniaus Universitete Medicinos fakultete Socialinės medicinos centre – lektorius (kokybės vadybos pagrindai).

2004–2007 m.  – Elektrėnų sav. tarybos narys.

2008 m. išleido fotografijų albumą „Abromiškių aura“.

2009 m. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje parengė parodą tokiu pat pavadinimu.

Nuo 2005 m. fotografijų autorinės parodos buvo rengiamos Abromiškių reabilitacijos ligoninėje (yra ir pastovi ekspozicija), kelios parodos Elektrėnų viešojoje bibliotekoje, Medicinos bibliotekoje (2008m.), Vilniaus apskrities administracijos pastate (6a), Marijampolės kultūros centre.

Parodą „Iš pelytės urvelio“ – įsigijo Kaišiadorių miškų urėdija ir naudojo kaip mokomąją priemonę – kaip nereikia elgtis gamtoje.

2011 m. išleido leidinuką „Prarastojo judesio kaina, arba pasakojimas apie medicininę reabilitaciją esant negaliai“, o vėliau 2012 m. – „Reabilitacija po insulto“.

2010 m. apdovanotas Kunigaikščio Gedimino vardo III laipsnio apdovanojimu (bronzos medaliu ir diplomu) „Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo   srityje“.

2012 m. buvo išrinktas 2011 metų Elektrėnų savivaldybės Metų menininku.

2014 m. – nominuotas 2013 metų – savivaldybės Metų mediku (už reikšmingą aktyvią veiklą bei nuopelnus Elektrėnų savivaldybei).

 
Vidmantas Mickevičius buvo geras, šiltas, protingas, darbštus žmogus ir puikus specialistas. Mylėjo šeimą, buvo dėmesingas savo pacientams, gerbė kolegas. Visada domėjosi naujovėmis, stengėsi panaudoti darbe ir hobiuose, pasidalinti su bendramin-čiais. Labai mylėjo gyvenimą ir Lietuvos gamtą.
 
2017 m. rugsėjo 9 d. pralaimėjęs kovą su sunkia liga, išėjo amžinybėn, palikdamas mums savo darbus.
 
Malonaus laiko ir akims, ir jausmams.

 

Virginija Mickevičienė

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS