Gydytojas, kolekcininkas, „Vilniaus Albumas“ leidėjas Jonas Kazimieras Vilčinskis.

 

2021-06-11

Ekslibrisų, skirtų dr. Eugnijai Šimkūnaitei, epopėja dar nesibaigė.

Dailininkas Klemas neapsiribojo viena ekslibrisų siunta. Baigiant rengti katalogą, biblioteką pasiekė dar vienas neįprastais ženklais išmargintas vokas su keliolika ekslibrisų. Kadangi parodos katalogas „Ekslibrisai Eugenijai Šimkūnaitei“ buvo baigtas maketuoti, ekslibrisais pasidalinsime virtualiai, po truputį, primindami ir prisimindami iškilias Utenos krašto, ir ne tik, asmenybes. Pirmiausia dalinamės tais vaizdais, kurie atrodo svarbiausi šiuo metu, kurie primena asmenybes, palikusias gilų pėdsaką Lietuvos istorijoje, kultūroje ir kurių amžiaus metinės galėtų būti minimos.

Dailininkas K. Kupriūnas kartu su dr. Eugenija Šimkūnaite mums priminė gydytoją, kolekcininką, kultūros ir meno žinovą, mecenetą Joną Kazimierą Vilčinskį, gimusį 1806 m. vasario 26 d. Jasonyse, keturi kilometrai nuo Utenos. Didžiausias gydytojo K.Vilčinskio nuopelnas Vilniui ir Lietuvai –  tai jo leidybinė veikla. Remiantis Zigmo Toliušio „Vilniaus albumo“ šimtmečiui skirta studija, galima suvokti, kokio masto buvo šis darbas, kurį atliko gydytojas, Lietuvos kultūros saugotojas K. Vilčinskis: „Leidėjo darbas, leidžiant tokį didelį leidinį, kokiu buvo Vilniaus Albumas, buvo labai komplikuotas, reikalaująs rimto atsidėjimo, didelio kruopštumo, mokslinės nuovokos ir intelektualinės kultūros. Kiekvienas paveikslas prieš savo pasirodymą viešumoje turėjo pereiti sekančias gamybinio proceso stadijas: 1) paveikslo objekto suradimas ar parinkimas; 2) vaizdų, pastatų, bažnyčių iš natūros piešimas, portretų darymas, arba senų paveikslų (bažnyčiose ar privatiniuose rinkiniuose) nukopijavimas; 3) piešinių figūravimas, t. y. figūrų piešimas vaizdo pagyvinimui, kas dažnai buvo atliekama atskirų dailininkų; 4) paveikslų iš piešinių, portretų ar kopijų raižymas (graviravimas) ant metalo ar akmens, kurį atlikinėjo atskiri dailininkai specialistai; 5) litografijų bei raižinių spausdinimas. Visam tam darbui reikalinga buvo užangažuoti daug žmonių, kuriems vadovavo viena prityrusi ranka. <…> Kadangi originalų gaminimas, išskyrus gal figūravimą, vyko Lietuvoje, o graviravimas (raižymas) ir spausdinimas Paryžiuje ir kituose užsienio miestuose, tai leidėjui teko nuolat važinėti Paryžiun ir prižiūrėti sudėtingą litografijų bei raižinių gamybos eigą. Numatytam darbui Vilčinskis suspietė apie save žymų skaičių vietos ir svetimų dailininkų, kurie piešė vaizdus iš natūros, darė kopijas iš senų paveikslų ir atlikinėjo kitus paruošiamuosius darbus.“

Jonas Kazimieras Vilčinskis mirė 1885 m. Vilniuje, palaidotas Rasų kapinėse.

 

 

 

 

 

 

Plačiau skaitykite

Regina Urbonienė. LDM Vilniaus paveikslų galerijoje – Jono Kazimiero Vilčinskio leidinių paroda

Zigmas Toliušis. Jonas Kazimieras Vilčinskis ir jo Vilniaus albumas ryšium su besiartinančiu šimtmečiu nuo to albumo išleidimo 

Režisieriaus B. Morkevičiaus apybraiža apie “Vilniaus albumo” sudarytoją Joną Kazimierą Vilčinskį …

 

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS