„Kudirka + Jablonskis. Atgimę hologramose“ – atkeliavo į Lietuvos medicinos biblioteką

 

2023-12-19

Pasitelkus šiuolaikines technologijas gydytojas Vincas Kudirka ir kalbininkas Jonas Jablonskis „atgijo“ hologramų pavidalu. Keliolikos minučių trukmės šių asmenybių pokalbis mus sugrąžina į praeities laikus, kai buvo bandoma įžiebti lietuvių tautinės savimonės, kalbos ir rašto blėstančias žarijas.

Dėkojame kolegoms iš Šakių Viešoji Biblioteka už pasitikėjimą pasidalinti savo projektiniu kūriniu ir suteikti galimybę Lietuvos medicinos bibliotekos skaitytojams ir lankytojams išgirsti kalbantis du iškilius ir svarbius asmenis ne tik Zanavykijoje, bet ir visoje Lietuvoje.

Lietuvos medicinos bibliotekai ypatingai svarbus dr. Vinco Kudirkos vardas ir jo darbai lietuvybės baruose. Didžiuojamės, kad tik užsispyrusių tautiečių medikų dėka Vilniuje galime susitikti prie paminko Vinco Kudirkos aikštėje miesto širdyje, skaityti Tautiškos giesmės žodžius užfiksuotus paminklo steloje ir pasakyti, jog mes stovime prie Lietuvos himno kūrėjo.

Holograma atkeliavo prieš pačias dr. Vinco Kudirkos 165-ąsias gimimo metines ir tuo mes labai džiaugiamės. Pamatyti ir išgirsti hologramos įrašą galima kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 19 val. bibliotekos Abonemento patalpoje.

Holograma Lietuvos medicinos bibliotekoje bus iki 2024 m. sausio 31 d.

Pateikiame dr. Vinco Kudirkos ir apie jį saugomų leidinių sąrašą:

  1. Vincas Kudirka : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. – Vilnius : Margi raštai : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2004. – 565, [3] p.. – ISBN 9986-498-36-8. – UDK 012
  2. Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi : [Labdaros ir paramos fondo “Vinco Kudirkos vardui įamžinti” veikla] / [sudarytojas Juozas Galdikas]. – Vilnius : [Baltijos kopija], 2015. – 136 p. – ISBN 978-609-417-111-6. – UDK 061.27:008(474.5)(091)
  3. Dr. V. Kudirka kaipo gydytojas : (pranešimas, skaitytas 1924 m. gruodžio mėn. 8 d. Kauno medicinos dr-jos viešame iškilmingame posėdyje V. Kudirkos atminimui pagerbti) / dr. J. Staugaitis. – Kaunas, 1925. – 43, [2] p.
  4. Didysis varpininkas Vincas Kudirka : jo asmuo ir gyvento laikotarpio paveikslas / Aleksandras Merkelis. – Chicago : Vidūno jaunimo fondas, 1989. – 416 p.
  5. Vincas Kudirka / J. Būtėnas. – Vilnius : Žinija, 1988. – 25, [1] p.. – UDK 821.172(092) 
  6. Būkim šviesos ir tiesos vaikai : Vinco Kudirkos jubiliejinė studija / Regina Koženiauskienė. – Kaunas : Šviesa, 2007. – 155, [3] p.. – ISBN 978-5-430-04926-3. – UDK 821.172.09-1″18″
  7. Mūsų Kudirka : [studijos ir atsiminimai] / [sudarytojas ir redaktorius Zenius Šileris]. – Marijampolė : Ramona, 1998. – 351, [1] p.. – ISBN 9986-851-22-X. – UDK 008(474.5)(092) 
  8. Laisvos valandos : [eilėraščiai ir vertimai] / Vincas Kudirka. – Vilnius : Vaga, 1976. – 278, [2] p., [3] iliustr., faks., portr. lap.. – (Versmės). – UDK 821.172-1

Norintieji gali skaityti vietoje ar pasiskolinti į namus. Maloniai kviečiame.

Apie projektą. Šio projekto tikslas – Zanavykijos nematerialaus kultūros paveldo populiarinimas, regiono kultūrinio tapatumo (identiteto) aktualizavimas per dvi stipriausias istorines asmenybes – Vincą Kudirką ir Joną Jablonskį, jų veiklos reikšmės ir įtakos, atkeliaujančios iš XIX į XXI amžiaus Lietuvą, akcentavimas, patrauklus XIX a. aktualijų pateikimas per inovatyvius šiuolaikinius sprendimus. Sukurtomis hologramomis siekiama prabilti į auditoriją V. Kudirkos ir J. Jablonskio asmenyse ir per jų dialogą atskleisti valstybės ir tautos vertybių kūrimo ir jų tvirtumo aktualumą, reikšmingą ne tik XIX amžiaus Lietuvoje, bet ir kuriant bei auginant dabartinę valstybę. O taip pat, skleisti žinią, kad valstybės kūrimas yra nuolatinis, dinamiškas procesas, nepriklausomai nuo laikotarpio, kuriame gyvename – kiekvienas iš mūsų ją kuriame savo darbais ir idėjomis.

Plačiau: https://www.sakiai.rvb.lt/…/baigiami-igyvendinti-2…/

Kudirka Vincas 1858 12 31 Paežeriai 1899 11 16 Vladislavovas (dabar Kudirkos Naumiestis), lietuvių rašytojas, vertėjas, publicistas, kritikas, muzikas, visuomenės veikėjas. Gydytojas. Vienas žymiausių 19 a. antros pusės tautinio atgimimo judėjimo veikėjų ir ideologų.

Nuo 1871 mokėsi Marijampolės gimnazijoje. 1877 įstojo į Seinų kunigų seminariją, iš kurios 1879 pašalintas dėl pašaukimo stokos. Netekęs materialinės tėvų paramos V. Kudirka savo lėšomis sidabro medaliu 1881 baigė Marijampolės gimnaziją ir įstojo į Varšuvos universiteto Istorijos-filologijos fakultetą, po metų perėjo į Medicinos fakultetą. Už ryšius su lenkų darbininkų Proletariato partija 1885 kalintas ir pašalintas iš universiteto. Po malonės prašymo carui 1887 vėl priimtas į universitetą (1889 jį baigė). Perskaitęs mėnraštį Aušra dar studijuodamas įsitraukė į tautinio atgimimo judėjimą. 1888 Varšuvoje su kitais įkūrė slaptą studentų draugiją Lietuva. 1890–94 dirbo gydytoju Šakiuose. Pablogėjus sveikatai 1894–97 gydėsi Kryme ir Adrijos pajūryje, vasarai sugrįždavo į Lietuvą. 1895 viešėdamas Plokščiuose buvo caro žandarų suimtas už lietuvybės skleidimą ir kurį laiką kalintas Kalvarijos kalėjime. 1896 amnestuotas apsigyveno pas tėvą Paežeriuose. Grįžęs iš Opatijos gydyklos (prie Adrijos) nuo 1897 gyveno Naumiestyje.

Daugiau: Vita Gaigalaitė https://www.vle.lt/straipsnis/vincas-kudirka/

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS