Mokymai apie asmens duomenų apsaugą: ką reikia žinoti valdantiems ir tvarkantiems asmens duomenis

 

2021-06-02

Š. m. gegužės 27 d. Lietuvos medicinos bibliotekos darbuotojai dalyvavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotuose mokymuose „Asmens duomenų apsauga organizacijoje – mūsų kasdienybė”, kuriuos vedė duomenų apsaugos pareigūnė Neringa Viliūnaitė. Personalo mokymai asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais yra aktualūs dėl bibliotekoje saugomų asmens duomenų tinkamo organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių įgyvendinimo.

 

Mokymų metu pristatyta duomenų apsaugos teisės raida, esminiai asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai, pagrindiniai terminai ir sąvokos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, apžvelgta teismų praktika. Pristatyti su asmens duomenų tvarkymu susiję principai, tokie kaip teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo, tikslo apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, atskaitomybės ir kt., aptariant jų taikymą praktikoje.

Taip pat mokymų metu apžvelgti pagrindiniai asmens duomenų apsaugos mitai. Pavyzdžiui, Sveikatos apsaugos ministerijos duomenų apsaugos pareigūnė N. Viliūnaitė  paneigė mitą, kad „Asmens duomenų peržiūrėjimas kompiuterio ekrane nėra laikomas asmens duomenų tvarkymu“. Ji teigė, kad duomenų tvarkymas yra bet koks veiksmas su asmens duomenimis: rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Detaliau supažindinta su BDAR, akcentuojant ir darbuotojų pareigas, tokias kaip asmens duomenų apsaugos kultūros kėlimas, asmens duomenų tvarkymo identifikavimas, informavimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimus, nustatytų reikalavimų laikymasis ir pan. Išgrynintos teisėto tvarkymo sąlygos, apžvelgtos priemonės, užtikrinančios tinkamą asmens duomenų apsaugą organizacijoje. N. Viliūnaitė akcentavo, kad net ir tobulai parengtos tvarkos bus bevertės, jei darbuotojai jų nežinos ir neišmanys pagrindinių asmens duomenų tvarkymo principų.

Parengė Kristina Dieninė

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS