Nr. 12–13 kovo 25–balandžio 7 d.

 

 

A3902
Byčkova, Jekaterina
The functional results and prognostic factors of pediatric cochlear implantation = Vaikų kochlearinės implantacijos funkciniai rezultatai ir prognostiniai veiksniai : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine 06B / Jekaterina Byčkova ; Vilnius University ; [scientific supervisor: Eugenijus Lesinskas] ; [scientific consultant: Algirdas Utkus] ; [defence board: chairman: Janina Tutkuvienė, members: Vytautas Kasiulevičius, Georg Mathias Sprinzl, Nora Šiupšinskienė, Nomeda Rima Valevičienė]. – Vilnius : [Vilniaus universiteto leidykla], 2019. – 115, [1] p. : diagr., lent.. – Santr. liet.. – Aut. darbų sąrašas: p. 111-144

1. Kochlearinė implantacija – Kūdikystė, vaikystė. 2. Kurtieji. 3. Klausos sutrikimai. 4. Otorinolaringologija – Disertacija

A3901
Dlugauskas, Edgaras
The influence of CYP2D6 and CYP2C19 gene polymorphisms on the clinical efficiency of antidepressants in treating moderate and severe depression = CYP2D6 ir CYP2C19 genų polimorfizmų įtaka klinikiniam antidepresantų efektyvumui gydant vidutinio sunkumo ir sunkią depresiją : summary of doctoral dissertation : medicine and health sciences, medicine M 001 / Edgaras Dlugauskas ; Vilnius University ; [academic supervisor: Algirdas Utkus] ; [academic consultant: Sonata Jarmalaitė] ; [this doctoral dissertation will be defended in a public meeting of the Dissertation Defence Panel: chairman Vytautas Kasiulevičius, members: Eugenijus Gefenas, Dalius Jatužis, Sigita Lesinskienė, Artūras Petronis]. – Vilnius : [Vilniaus universiteto leidykla], 2019. – 55, [1] p. : diagr., lent.. – Bibliogr.: p. 49-52 (39 pavad.). – Aut. darbų sąrašas: p. 53 (4 pavad.)

1. Genų polimorfizmas. 2. Depresija – Gydymas. 3. Psichiatrija – Disertacija

A3900
Zablockienė, Birutė
Gripo virusinės pneumonijos prevencija naudojant zanamivirą ir priešprasminį oligonukleotidą prieš indukuojamą azoto oksido sintazę = Prevention of influenza viral pneumonia using zanamivir and antisense oligonucleotide against inducible nitric oxide synthase : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, medicina 06 B / Birutė Zablockienė ; Vilniaus universitetas ; [mokslinis vadovas: Arvydas Ambrozaitis] ; [mokslinis konsultantas: Stefan Gravenstein] ; [Gynimo taryba: primininkas Edvardas Danila, nariai: Uga Dumpis, Virginija Grabauskienė, Arvydas Laurinavičius, Vytautas Usonis]. – Vilnius : [Vilniaus universiteto leidykla], 2019. – 55, [1] p. : iliustr., diagr.. – Santr. angl.. – Aut. darbų sąrašas: p. 36-37 (3 pavad.)

1. Gripas – Komplikacijos. 2. Pneumonija, virusinė – Gydymas vaistais. 3. Antivirusinės medžiagos – Vartojimas gydymui. 4. Virusinės ligos – Disertacija

54376
Нечипай, А.M.
ЭУСбука : руководство по эндоскопической ультрасонографии / А.M. Нечипай, С.Ю. Орлов, Е.Д. Федоров ; Российское эндоскопическое общество. – Москва : Практическая медицина, 2013. – 398, [2] p. : iliustr.. – Bibliogr. sk. gale. – ISBN 978-5-98811-240-2

1. Ultrasonografija, doplerinė – Vadovas, žinynas. 2. Endoskopija – Vadovas, žinynas

48500
Пачес, Александр Ильич
Опухоли головы и шеи : клиническое руководство / А.И. Пачес. – 5-е изд., доп. и перераб.. – Москва: Практическая медицина, 2013. – 478, [2] p. : iliustr.. – ISBN 978-5-98811-213-6

1. Galvos ir kaklo navikai – Diagnozė. 2. Galvos ir kaklo navikai – Gydymas. 3. Neurologija – Vadovas, žinynas
 Turinys

48501
Послеоперационные инфекционные осложнения: диагностика, лечение, профилактика : практическое руководство / под редакцией Н.В. Дмитриевой, И.Н. Петуховой. – Москва : Практическая медицина, 2013. – 422, [2] p. : iliustr.. – Bibliogr. sk. gale. – ISBN 978-5-98811-236-5

1. Pooperacinis laikotarpis. 2. Chirurginės žaizdų infekcijos – Gydymas. 3. Onkologinės priežiūros įstaigos. 4. Neurochirurgija – Vadovas, žinynas
 Turinys

294266
Тумилович, Лидия Григорьевна
Справочник гинеколога-эндокринолога / Л.Г. Тумилович, М.А. Геворкян. – 3-е изд., перераб.. – Москва : Практическая медицина, 2014. – 206, [2] p. : iliustr.. – Bibliogr. sk. gale. – ISBN 978-5-98811239-6

1. Endokrinologija – Vadovas, žinynas. 2. Ginekologija – Vadovas, žinynas

 

 

 

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS