Nr. 14 balandžio 3-9 d.

 

 

A3813
Bernotavičius, Giedrius
Clinical and radiological prognostic factors in achieving a balanced correction in patients with Lenke type I AIS = Paauglių idiopatinės skoliozės chirurginės korekcijos metodų lyginamoji studija nustatant optimalų laikysenos prognostinį faktorių : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (06 B) / Giedrius Bernotavičius ; Vilnius University ; [scientific supervisor: Virgilijus Beiša] ; [chairman: Kęstutis Strupas, members: Janina Tutkuvienė, Juozas Raisten[s]kis, Saulius Ročka, Mucharrem Yazici]. – Vilnius : [Vilnius University], 2017. – 41 p. : iliustr.

1. Skoliozė – Paauglystė. 2. Skoliozė – Chirurgija. 3. Kūno padėtis – Paauglystė. 4. Ortopedija – Disertacija

314996/62
Knygotyra : Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai / redakcinė kolegija: Genovaitė Raguotienė … [et al.]. – [T.] 1(8) (1970) – [t.] 7(14) (1979); [t.] 8(15), sąs. 1 (1980)-[t.] 17(24), sąs. 2 (1991); [t.] 18(25) (1992)-t. 25(32) (1998); t. 33 (1997)-. – Vilnius : Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija : Mintis, 1970-. – 2 leid. per metus, 2002-. – Įvairaus dažnumo, 1970-2001. – Gretut. antr.: Книговедение, t. 7(14) (1979); Book science, t. 34 (1998)-. – Paantr.: mokslo darbai, [t.] 17(24), sąs. 1 (1991)-. – Priešantr.: Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, Vilniaus Darbo Raudonosios Vėliavos Ordino V. Kapsuko universitetas, [t.] 6(13) (1979)-[t.] 15(21), sąs. 2 (1988); Vilniaus universitetas, [t.] 16(23), sąs. 1 (1990)-. – Red.: Levas Vladimirovas, t. 4(11) (1974)-t. 17(24) (1991); Domas Kaunas, t. 18(25) (1992)-. – Leidėjai: LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos Leidybinė redakcinė  taryba, [t.] 6(13) (1979)-[t.] 15(22) (1988); Vilniaus universiteto leidykla, [t.] 16(23) (1990)-t. 55 (2010); Vilniaus universitetas, t. 56 (2011)-t. 57  (2012); Vilniaus universitetas: Vilniaus universiteto leidykla, t. 58 (2012)-. – Ištisinė numeracija nuo t. 33 (1997). – Metinėje numeracijoje yra klaida. – ISSN 0204-2061 = Registracinė antr.: Knygotyra, (Spausdinta)

T. 62 (2014) : Tradicinės ir skaitmeninės leidybos klausimai. – 2014. – 315, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Str. ir santr. liet., angl.. – Bibliogr. str. gale ir išnašose

1. Knygų leidyba. 2. Bibliotekininkystė. 3. Knygos
 Turinys

A3812   
Simanavičienė, Vaida
Molecular diagnostics of human papillomavirus (HPV) and studies on HPV prevalence = Žmogaus papilomos viruso molekulinė diagnostika ir paplitimo tyrimai : summary of doctoral dissertation : technological sciences, chemical engineering (05 T) / Vaida Simanavičienė ; [scientific supervisor: Aurelija Žvirblienė] ; [the dissertation is being defended at the Council of Scientific Field of Chemical Engineering at Vilnius University: chairman Kęstutis Sasnauskas, members: Elena Servienė, Daumantas Matulis, Rosita Aniulienė, Marius Domeika] ; Vilnius University. – Vilnius : [Vilnius University], 2017. – 43 p. : diagr., lent.. – Santr. liet.. – Bibliogr.: p. 36-37 (48 pavad.). – Aut. darbų sąrašas: p. 38-39 (19 pavad.)

1. Papilomavirusinės infekcijos – Diagnozė. 2. Navikiniai procesai. 3. Žmogaus genomas. 4. Biotechnologija. 5. Molekulinė biologija – Disertacija

A3814  
Želvienė, Paulina
The structure and risk factors of adjustment disorder in Lithuanian population : summary of doctoral dissertation = Adaptacijos sutrikimo struktūra ir rizikos veiksniai Lietuvos populiacijoje : social sciences, psychology (06 S) / Paulina Želvienė ; Vilnius University ; [scientific supervisor: Evaldas Kazlauskas] ; [the dissertation is defended at Vilnius University Council for Research in Psychology: chair Danutė Gailienė, members: Arūnas Germanavičius, Dalia Nasvytienė, Rūta Sargautytė, Andrea Horn]. – Vilnius : [Vilnius University], 2017. – 61 p. : lent.. – Santr. liet.. – Bibliogr.: p. 53-57. – Aut. darbų sąrašas: p. 59-60

1. Psichosocialinės adaptacijos sutrikimai. 2. Gyventojai – Tyrimas. 3. Sveikatos rizikos veiksniai. 4. Psichologija – Disertacija

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS