Nr. 17 Balandžio 23-29 d.

 

 

340896
Bagdonavičius, Vaclovas (1941-)
Vydūnas : monografija / Vaclovas Bagdonavičius, Aušra Martišiūtė-Linartienė. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2017. – 727, [1] p. : iliustr., faks., geneal. schem., portr.. – Santr. angl., vok.. – Bibliogr., p. 701-716, ir išnašose. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 717-727. – ISBN 978-5-420-01796-8 (įr.)

1. Vydūnas, 1868-1953. 2. Sveika gyvensena

340891
Collins Cobuild english dictionary for advanced learners. – 3rd ed.. – London : H. Collins, 2001. – xivii, 1824 p.. – ISBN 0-00-710201-1

1. Žodynai ir žodynėliai

294157
Gudonis, Vytautas (1948-)
Žmonių baimės : 1193 fobijos / Vytautas Gudonis. – [Vilnius] : [Litera], 2017. – 161, [1] p.. – Bibliogr.: p. 159-161 (42 pavad.). – ISBN 978-609-8144-75-8

1. Fobiniai sutrikimai – Klasifikacija. 2. Baimė – Patofiziologija

340892 
Hornby, Albert Sydney
Oxford advanced learner’s dictionary of current english / A.S.  Hornby ; edited by Sally Wehmeier ; phonetics editor Michael Ashby. – 6-th ed.. – Oxford : Oxford University Press, 2000. – 1539, [1] p., [8] iliustr. lap. : iliustr. + CD-ROM. – Virš. aut. nenurodytas. – Viršelio antr.: Oxford advanced learner’s dictionary. – ISBN 0-19-431585-1

1. Žodynai ir žodynėliai

340897
Jančorienė, Meilė (1956-)
Ilgaamžiškumo paslaptys : sveiko ir ilgo gyvenimo receptai iš garsiausių Lietuvos specialistų lūpų / Meilė Jančorienė-Rinkevičiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 279, [1] p.. – Aut.: Audrius Aidietis, Vidmantas Alekna, Zinaida Arlauskienė, Jolita Badarienė, Robertas Balčiūnas, Jadvyga Balvočiūtė, Jūratė Barysienė, Jokūbas Fišas, Edita Gavelienė, Alvydas Juocevičius, Daiva Kazlauskienė, Julius Neverauskas, Dalia Stasytytė-Bunevičienė, Jurgita Šiupšinskaitė-Leskovsek, Alfonsas Vainoras, Giedrė Žalytė. – ISBN 978-609-01-3176-3

1. Ilgaamžiškumas. 2. Sveikata. 3. Sveika gyvensena
 Turinys

340898 
Mameniškienė, Rūta (1985-)

Viskas apie epilepsiją / Rūta Mameniškienė, Karolis Petryla. – Vilnius : Mažoji leidykla, 2018. – 213, [11] p. : iliustr.. – Bibliogr.: p. 214-223. – ISBN 978-609-8218-01-5 (įr.)

1. Epilepsija – Gydymas. 2. Diagnostika, neurologinė. 3. Neurologija
 Turinys

48489
The new Oxford dictionary of english / edited by J.Pearsall ; chief editor P.Hanks. – Oxford : Oxford University Press, 2001. – xxi, 2152 p.. – Virš. antr. nenurodyta. – ISBN 0-19-860441-6

1. Žodynai ir žodynėliai

340899 
Olšauskas, Algimantas (1942-)
Augalai ligų prevencijoje ir reversijoje / Algimantas M. Olšauskas ; [recenzentai: Rita Jankauskienė, Giedrė Kavaliauskienė]. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. – 227, [1] p., [VIII] iliustr. p. : iliustr.. – Bibliogr.: p. 227. – ISBN 978-9955-18-966-5 (klaidingas)

1. Augalai, vaistingieji – Vartojimas gydymui. 2. Ligos – Profilaktika ir kontrolė. 3. Fitoterapija
 Turinys

340893
Oxford collocations dictionary for students of english. – Oxford : Oxford University Press, 2002. – xiii, 897 p., [8] lent. lap. : iliustr., lent.. – ISBN 0-19-431243-7

1.       Žodynai ir žodynėliai

340895 
Saltz, Gail
Skirtingųjų galia : ryšys tarp psichikos sutrikimų ir genialumo / Gail Saltz ; iš anglų kalbos vertė Irena Jomantienė ir Milda Dyke. – Vilnius : Vaga, 2018. – 302, [2] p.. – Orig. antr.: The Power of different. – Bibliogr. išnašose: p. 292-303. – ISBN 978-5-415-02507-7 (įr.)

1. Vaiko psichikos sutrikimai. 2. Elgesio sutrikimų simptomai. 3. Kūrybingumas – Kūdikystė, vaikystė
 Turinys

294158 
Slaugos mokslinių tyrimų duomenų sklaida : mokomoji knyga / Lina Spirgienė, Aurelija Blaževičienė, Olga Riklikienė, Alina Vaškelytė ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Slaugos fakultetas ; [recenzentės: Irayda Jakušovaitė, Jūratė Macijauskienė]. – 2-oji papild. ir patais. laida. – Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2018. – 143, [1] p.. – Bibliogr.: p. 141-143 (58 pavad.). – ISBN 978-9955-15-527-0

1. Moksliniai tyrimai. 2. Spaudiniai. 3. Slaugos etika. 4. Slauga – Mokomosios priemonės
 Turinys

340894
Solter, Aletha Jauch (1945-)
Ašaros ir pykčio priepuoliai : ką daryti, kai kūdikiai ir vaikai verkia / Aletha J. Solter ; [vertėja Dangirutė Giedraitytė]. – Kaunas : Žmogaus psichologijos studija, 2018. – 140, [4] p.. – Orig. antr.: Tears and tantrums. – Bibliogr. sk. gale. – R-klė: p. 141-143. – ISBN 978-609-8195-01-9

Kn. taip pat: Dr. Thomo Gordono įžanga: p. 5-6

1. Verksmas. 2. Pyktis – Kūdikystė, vaikystė. 3. Stresas, psichologinis – Kūdikystė, vaikystė
 Turinys

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS