Nr. 18-19 Balandžio 30-gegužės 13 d.

 

 

340901/3-4 
Grinius, Kazys (1866-1950)
Atsiminimai ir mintys / Kazys Grinius. – 3-iasis [faks.] leid.. – Marijampolė : Piko valanda, 2016-. – t. : iliustr., portr. ; 21 cm. – Aprašyta iš t. 2. – Orig. išl.: Chicago : Kazio Griniaus komitetas, 1962. – ISBN 978-9955-642-35-0

[T.] 3/4 / [atsakingieji redaktoriai Dalia Bukelevičiūtė, Arūnas Vyšniauskas]. – 2016. – 343, [1] p.. – Santr. angl.. – Bibliogr. išnašose. – ISBN 978-609-422-138-5

Kn. taip pat: Apie Kazį Grinių ir jo memuarus / Dalia Bukelevičiūtė, Arūnas Vyšniauskas, p. 7-25

1. Grinius, Kazys, 1866-1950. 2. Istorija. 3. Lietuva

340902
Peckus, Vincas (1932-2013)
Rygiškiečiai – mokslo, meno ir kultūros veikėjai / Vincas Peckus. – [Marijampolė : TeleSATpressa, 2008]. – 399, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-9955-607-56-4

Kn. taip pat: Pratarmė / Juozas Jasaitis, p. 4-5

1. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija. 2. Mokslo darbuotojai – Biografija. 3. Kultūra – Darbuotojai

340900
Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena : straipsnių ir dokumentų rinkinys / sudarė Eugenijus Manelis, Romaldas Samavičius. – Vilnius : Žaltvykslė, [2007]. – 477, [1] p. : faks.. – (Atmintinos lietuvių tautos šventės ir dienos). – Aut.: Valdas Adamkus, Gediminas Adomaitis, Egidijus Aleksandravičius, Kazys Almenas, Juozas Audėnas, Audrys Juozas Bačkis, Juozas Bagušauskas, Sniegė Balčiūnaitė, Jonas Baltakis, Juozas Banionis, Česlovas Bauža, Jadvyga Bieliauskienė, Mykolas Biržiška, Algirdas Brazauskas, Laima Breslavskienė, Pranas Dogelis, Alfonsas Eidintas, Aldona Gaigalaitė, Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, Steponas Gečas, Edvardas Gudavičius, Zenonas Ivinskis, Sigitas Jegelevičius, Nastazija Kairiūkštytė, Steponas Kairys, Leonora Kalasauskienė, Algis Kašėta, Jonas Kirlys, Petras Klimas, Vytautas Landsbergis, Algimantas Liekis, Albinas Lozuraitis, Vytautas Radžvilas, Jonas Rekešius, Mykolas Rėmeris, Bronė Serbentaitė, Antanas Smetona, Vanda Sruogienė, Rūta Staliliūnaitė, Justinas Staugaitis, Aleksandras Stulginskis, Valentinas Šapalas, Antanas Šenavičius, Stasys Šilingas, Antanas Tyla, Vincas Trumpa, Juozas Tumelis, Arvydas Vidžiūnas, Aleksandras Vitkus, Arūnas Vyšniauskas. – Su spaudu: V. Landsbergis (LNB: 18/293). – Literatūra apie Valstybės atkūrimo dieną: p. 463-477. – ISBN 9986-06-185-7 (įr.)

1. Nepriklausomybės Aktas. 2. Istorija. 3. Lietuva

54364 
Vilniaus lietuvių visuomenės veikėjui, Vilniaus miesto burmistrui, provizoriui Konstantinui Stašiui 130 [Grafika] : [parodos vaizdinė priemonė / sudarytoja Dainora Juchnevičiūtė-Vaivadienė]. – Vilnius : Petro ofsetas, 2010. – 1 apl. (20 lap.) : nespalv.. – Bibliogr. aplanke. – ISBN 978-609-420-063-2

1. Stašys, Konstantinas, 1880-1942. 2. Konstantinui Stašiui – 130 (fotoparoda) (2010; Vilnius). 3. Farmacininkai

 

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS