Nr. 20-21 gegužės 14–27 d.

 

 

A3866
Beiša, Augustas
The significance of the BRAF V600E mutation and the cytomorphological features for the optimization of papillary thyroid cancer diagnostics = BRAF V600E mutacijos ir citomorfologinių požymių reikšmė papilinio skydliaukės vėžio diagnostikos optimizavimui : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (06 B) / Augustas Beiša ; Vilnius University ; [scientific supervisor Kęstutis Strupas] ; [the defence of the dissertation will be held at the open defence council session: chairman: Janina Tutkuvienė, members: Bruno Carnaille, Tomas Poškus, Gintaras Simutis, Rasa Verkauskienė]. – Vilnius : [Vilnius University], 2018. – 44 p. : diagr., schem.. – Aut. darbų sąrašas: p. 38 (3 pavad.), p. 42-43 (10 pavad.)

1. Stemplės navikai – Diagnozė. 2. Mutacijos. 3. Endokrininės liaukos – Chirurgija. 4. Endokrinologija – Disertacija

A3865 
Jarašienė, Rasa
Molecular mechanisms of quinone and polyphenol induced mouse hepatoma cell death = Molekuliniai chinonų ir polifenolių sukeltos pelės hepatomos ląstelių žūties mechanizmai : summary of doctoral dissertation : physical sciences, biochemistry (04P) / Rasa Jarašienė-Burinskaja ; Vilnius University ; [scientific consultant: Narimantas Čėnas] ; [the dissertation is defended at the public meeting of the defense council of the dissertation: chairman Saulutė Budrienė, members: Genė Biziulevičienė, Gražina Slapšytė, Violeta Žalgevičienė]. – Vilnius : [Vilnius University], 2018. – 32 p. : iliustr.. – Aut. darbų sąrašas: p. 29

1. Chinonas ir jo junginiai – Fiziologija. 2. Fenoliai – Fiziologija. 3. Chemoterapija, pagalbinė. 4. Biochemija – Disertacija

A3863  
Kazlauskienė, Miglė
Nuo taikinio RNR priklausomų III-A tipo CRISPR-Cas sistemos katalizinių aktyvumų tyrimas = Target RNA-dependent catalytic activities in a type III-A CRISPR-Cas system : daktaro disertacijos santrauka : fiziniai mokslai, biochemija (04 P) / Miglė Kazlauskienė ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2018. – 35 p. : iliustr., diagr.. – Santr. liet.. – Aut. darbų sąrašas: p. 29-30 (13 pavad.). – Bibliogr.: p. 34-35 (60 pavad.)

1. Escherichia coli – Išskyrimas. 2. Ribonukleorūgštis – Tyrimas. 3. Nukleorūgštys – Tyrimas. 4. Esterazės – Tyrimas. 5. Biochemija – Disertacija

A3862  
Nedzinskienė, Eglė
Peculiarities of ultrastructure of tooth root canals treated with resorcinol formaldehyde, evaluation of influence of endodontic retreatment procedures and resistance to fracture. Study in vitro = Rezorcino formalinu gydytų dantų šaknų kanalų ultrastruktūros ypatumai, endodontinio pergydymo procedūrų poveikio ir atsparumo skilimui vertinimas. Tyrimas in vitro : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, odontology (07 B) / Eglė Nedzinskienė ; Vilnius University ; [scientific consultant: Vytautė Pečiulienė] ; [the dissertation is defended at the Dissertation Defence Board: chairman: Vilma Brukienė, members: Are Saag, Alina Pūrienė, Nomeda Rima Valevičienė, Arūnas Barkus]. – Vilnius : Vilnius University, 2018. – 47 p. : diagr., iliustr.. – Santr. liet.. – Bibliogr.: p. 36-39 (37 pavad.). – Aut. darbų sąrašas: p. 39 (3 pavad.)

1. Dantų šaknies kanalo gydymas. 2. Endodontija. 3. Odontologija – Disertacija

A3864 
Norkienė, Milda (1986-)
Optimization of polyomavirus VP1 protein biosynthesis in S.cerevisiae cells and application of recombinant virus-like particles for serology = Poliomos virusų VP1 baltymų biosintezės ypatybių S.cerevisiae ląstelėse tyrimas bei panaudojimas serologiniams tyrimams : summary of doctoral dissertation : physical sciences, biochemistry (04 P) / Milda Norkienė ; Vilnius University. – Vilnius : [Vilnius University], 2018. – 50 p. : iliustr., diagr.. – Santr. liet.. – Bibliogr.: p. 40-44 (76 pavad.). – Aut. darbų sąrašas: p. 45 (10 pavad.)

1. Virusai – Išskyrimas. 2. Serodiagnostiniai testai. 3. Baltymų sintezės inhibitoriai. 4. Biochemija – Disertacija

A3861
Strumila, Arūnas
The evaluation of treatment effectiveness and prognosis of infantile hemangioma with infrared thermography : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (06B) / Arūnas Strumila ; Vilnius University ; [scientific supervisor Virgilijus Beiša] ; [the dissertation will be defended at the Medical Research Council: chairman: Kęstutis Strupas, members: Juozas Raistenskis, Matilda Bylaitė-Bučinskienė, Vidmantas Barauskas, Aigars Peteons]. – Vilnius : Vilnius University, 2018. – 52 p. : diagr., lent.. – Gretut. tekstas angl., liet.. – Aut. darbų sąrašas: p. 48 (4 pavad.). – Bibliogr.: p. 50-52 (29 pavad.)

I. Beiša, Virgilijus (1951-). II. Strupas, Kęstutis (1958-). III. Raistenskis, Juozas (1953-). IV. Bylaitė, Matilda (1974-). V. Barauskas, Vidmantas (1954-). VI. Peteons, Aigars. VII. Vilniaus universitetas1. Hemangioma – Gydymas. 2. Termografija. 3. Kraujagyslių navikai – Disertacija

 

 

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS