Nr. 37 rugsėjo 11-17 d.

 

 

A3834
Aškinis, Renatas
DNA repair system gene expression of the importance of providing patients with the IB-IIIA stages of non-small-cell lung cancer, post-operative treatment = DNR taisymo sistemos genų raiškos svarba numatant pacientų, sergančių IB-IIIA stadijų nesmulkialąsteliu vėžiu, pooperacinį gydymą : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (06 B) / Renatas Aškinis ; Vilnius University ; [scientific supervisor: Saulius Cicėnas] ; [doctoral dissertation will be defended at the Board of Medical Sciences of Vilnius University: chairman: Arvydas Ambrozaitis, members: Vytautas Jonas Sirvydis, Dainius Characiejus, Violeta Kvedarienė, Miroslaw Kozlowski]. – Vilnius : [Vilnius University], 2017. – 38 p. : lent.. – Santr. liet.. – Aut. darbų sąrašas: p. 35-36

1. Navikai – Gydymas. 2. Geno ekspresija. 3. Deoksiribonukleorūgštis – Tyrimas. 4. Plaučių navikai – Gydymas. 5. Pooperacinis laikotarpis. 6. Pooperacinė priežiūra. 7. Onkologija – Disertacija

A3830
Bezuška, Laurynas
Univentricular heart surgeries: analysis and optimization = Bendros organizamo kraujotakos formavimo vienu skilveliu chirurginių metodų analizė ir optimizavimas : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (06 B) / Laurynas Bezuška ; Vilnius University ; [scientific supervisor: Vytautas Jonas Sirvydis] ; [scientific consultant: Virgilijus Tarutis] ; dissertation is defended at the Medical Research Council of Vilnius University: chairperson: Algirdas Utkus, members: Virginija Grabauskiene, Evaldas Girdauskas, Pranas Serpytis, Tomas Poskus]. – Vilnius : [Vilnius University], 2017. – 35 p. : diagr., lent.. – Aut. darbų sąrašas: p. 30 (6 pavad.)

1. Širdis – Chirurgija. 2. Kraujotaka – Suaugusieji. 3. Širdies skilvelių funkcijos. 4. Krūtinės chirurgija – Disertacija

A3827
Burneikaitė, Greta
Miokardo smūginės bangos terapijos veiksmingumas asmenims, sergantiems stabilia krūtinės angina: atsitiktinių imčių, trigubai aklas, imitacinės procedūros kontroliuojamas tyrimas = Efficacy of extracorporeal shockwave myocardial revascularization therapy in patients with stable angina pectoris: the randomized, triple-blind, sham procedure controlled study : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, medicina (06 B) / Greta Burneikaitė ; Vilniaus universitetas ; [mokslinė vadovė Jelena Čelutkienė] ; [mokslinis konsultantas Aleksandras Laucevičius] ; [disertacija ginama viešame disertacijos Gynimo tarybos posėdyje: pirmininkas Algirdas Utkus, nariai: Thomas F. Lüscher, Aušra Kavoliūnienė, Vytautas Kasiulevičius, Jolanta Dadonienė]. – Vilnius : [VU], 2017. – 56 p. : iliustr., diagr., faks.. – Bibliogr.: p. 46-53 (71 pavad.). – Aut. darbų sąrašas: p. 55-56

1. Krūtinės angina – Gydymas. 2. Miokardo ligos – Gydymas. 3. Elektrokardiografija. 4. Pacientai – Statistikos duomenys. 5. Gydymo rezultatai. 6. Kardiologija – Disertacija

A3831
Ivaškienė, Tatjana
Specificity and problematic aspects in legal regulation of advanced therapy medicinal products = Pažangiosios terapijos vaistinių preparatų reguliavimo ypatumai ir probleminiai aspektai : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, biology (01B) / Tatjana Ivaškienė ; State Research Institute Centre for Innovative Medicine ; [scientific supervisor: Mykolas Mauricas] ; [defence of the doctoral dissertation will take place at the Council of Biology of the Vytautas Magnus University, State Research Institute Centre for Innovative Medicine, Nature Research Centre: chairman: Dainius Characiejus, members: Romaldas Mačiulaitis, Mindaugas Kiškis, Giedrius Kalesnykas, Augustinas Pivoriūnas]. – Vilnius : [Centre for Innovative Medicine], 2017. – 51, [1] p.. – Santr. liet.. – Aut. darbų sąrašas: p. 51 (3 pavad.)

1. Vaistai – Tyrimas. 2. Farmacinės veiklos teisiniai aktai. 3. Socialinė kontrolė, oficialioji. 4. Farmacija – Disertacija

A3828
Kostiuk, Georgij (1985-)
Monomerinės restrikcijos endonukleazės BcnI-DNR sąveikos tyrimas pavienių molekulių metodais = Single molecule studies of the monomeric restriction endonuclease BcnI-DNA interactions : daktaro disertacijos santrauka : fiziniai mokslai, biochemija (04 P) / Georgij Kostiuk ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : [VU], 2017. – 56 p. : iliustr.. – Santr. angl.. – Aut. darbų sąrašas: p. 47 (4 pavad.). – Bibliogr.: p. 52-56 (62 pavad.)

1. Deoksiribonukleorūgštis – Tyrimas. 2. Esterazės – Tyrimas. 3. Molekulinė biologija. 4. Biochemija – Disertacija

A3825
Kraśko, Jan Aleksander
Ksenogeninių vakcinų priešvėžinio efektyvumo tyrimas eksperimentinių pelių modeliuose in vivo = Anti-cancer efficacy of xenovaccines and autologous vaccines in in vivo laboratory murine models : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslų sritis, biologijos mokslų kryptis (01B) / Jan Aleksander Kraśko ; Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras ; [mokslinis vadovas Vita Pašukonienė] ; [mokslo daktaro disertacija ginama Vytauto Didžiojo universiteto, Gamtos tyrimų centro, Valstybinio mokslinių tyrimo instituto Inovatyvios medicinos centro Biologijos mokslo krypties taryboje: pirmininkas: Algimantas Paulauskas, nariai: Janina Didžiapetrienė, Vydmantas Atkočius, Eiva Bernotienė, Dace Pjanova]. – Vilnius : [Inovatyvios medicinos centras], 2017. – 32, [1] p. : iliustr.. – Santr. angl.. – Bibliogr.: p. 26-27 (22 pavad.). – Aut. darbų sąrašas: p. 30

1. Navikai – Gydymas. 2. Imunoterapija. 3. Vėžio vakcinos. 4. Navikai, eksperimentiniai. 5. Biomedicininiai tyrimai – Disertacija

A3832
Kreivėnaitė, Lina
Amžiaus ir lyties poveikis bei atsigavimui po maksimalių valingų izometrinių blauzdos tiesiamųjų raumenų susitraukimų = Effects of age and sex on fatigability and revovery from maximal isometric voluntary contractions of knee extensors : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, biologija (01B), fiziologija (B470) / Lina Kreivėnaitė ; Lietuvos sporto universitetas. – Kaunas : [Lietuvos sporto universitetas], 2017. – 40 p. : diagr.. – Santr. liet.. – Aut. darbų sąrašas: p. 39-40 (8 pavad.)

1. Galūnės, apatinės. 2. Raumenų susitraukimai. 3. Žmogaus amžiaus veiksniai. 4. Fiziologija – Disertacija

A3826
Lazutka, Justas
Antikūnų prieš Schmallenberg virusą detekcijos sistemos sukūrimas ir įvertinimas = The development and evaluation of Schmallenberg virus detection systems : daktaro disertacijos santrauka : technologijos mokslų kryptis, chemijos inžinerija (05T) / Justas Lazutka ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : [VU], 2017. – 42 p. : iliustr.. – Santr. angl.. – Aut. darbų sąrašas: p. 34 (2 pavad.). – Bibliogr.: p. 36-38

1. Gyvūnų ligos – Etiologija. 2. Virusinės ligos – Perdavimas. 3. Antikūnai, monokloniniai – Tyrimas. 4. Spektrofotometrija. 5. Nukleoproteinai – Tyrimas. 6. Biochemija – Disertacija

A3829
Paulauskas, Henrikas
Aktyvaus išorinio kūno šildymo įtaka hipotermijos sukeltiems kognityvinių ir neuroraumeninių funkcijų pokyčiams = The impact of active external body warming on hypothermia induced alterations in cognitive and neuromuscular functions : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, biologija (01B), fiziologija (B470) / Henrikas Paulauskas ; Lietuvos sporto universitetas ; [mokslinis vadovas Marius Brazaitis] ; [moksliniai konsultantai: Kazimieras Pukėnas, Dalia Mickevičienė] ; [disertacija ginama Biologijos mokslo krypties taryboje: pirmininkas Arvydas Stasiulis, nariai: Vahur Ööpik, Andrius Pranskūnas, Saulė Sipavičienė, Tomas Venckūnas]. – Kaunas : [Lietuvos sporto universitetas], 2017. – 36 p. : diagr.. – Santr. angl.. – Aut. darbų sąrašas: p. 35-36 (8 pavad.)

1. Hipotermija. 2. Raumenys – Fiziologija. 3. Kognityvinė terapija. 4. Termoreguliacija. 5. Fiziologija – Disertacija

A3833
Raškevičius, V.
Computational studies of protein and ligand interactions = Baltymų ir mažų molekulių sąveikos kompiuterinis modeliavimas : summary of doctoral dissertation : technology sciences, chemical engineering (05T) / Vytautas Raškevičius ; Vilnius University. – Vilnius : [Vilnius University], 2017. – 42 p. : iliustr.. – Santr. liet.. – Aut. darbų sąrašas: p. 36 (3 pavad.). – Bibliogr.: p. 39-42 (32 pavad.)

1. Baltymai. 2. Molekulės struktūra. 3. Ligandai. 4. Biotechnologija. 5. Biochemija – Disertacija

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS