Nr. 37 spalio 28-lapkričio 3 d.

 

 

A3924
Chmieliauskas, Sigitas
Evaluating homicide in Lithuania in terms of forensic, ethical, social, and legal aspects = Žmogžudysčių Lietuvoje vertinimas teismo medicininiu, etiniu, socialiniu ir teisiniu požiūriu : summary of doctoral dissertation : medical and health sciences, medicine M 001 / Sigitas Chmieliauskas ; Vilnius University ; [academic supervisor: Dainius Characiejus] ; [academic consultant: Algimantas Jasulaitis] ; [this doctoral dissertation will be defended at a public meeting of the Dissertation defence Panel: chairman Janina Tutkuvienė, members: Gražina Stanislava Drąsutienė, Daisuke Yajima, Viktoras Justickis, Rimantas Stukas]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. – 58 p. : diagr., lent.. – Aut. darbų sąrašas: p. 52-55

1. Žmogžudystė – Tyrimas. 2. Motinos – Psichologija. 3. Naujagimiai. 4. Kūdikiai. 5. Teismo psichiatrija. 6. Teismo medicina – Disertacija

A3918
Intaitė, Monika
Ar selektyvus dėmesys turi įtakos dviprasmių figūrų suvokimui? : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, biofizika (02 B) / Monika Intaitė ; Vilniaus universitetas ; [mokslinis vadovas: Osvaldas Rukšėnas] ; [disertacija ginama Vilniaus universiteto Biofizikos mokslo krypties taryboje: pirmininkas Vincas Būda, nariai: Armundas Baginskas, Algis Bertulis, Valmantas Budrys, Gytis Svirskis] ; [oponentai: Aleksandras Bulatov, Henrikas Vaitkevičius]. – Vilnius : [Vilniaus universitetas], 2010. – 58 p. : iliustr.. – Bibliogr.: p. 50-53 (35 pavad.). – Aut. darbų sąrašas: p. 53-55 (14 pavad.)

1. Regimasis suvokimas. 2. Elektroencefalografija. 3. Biofizika – Disertacija

A3921
Intaitė, Monika
Does selective attention have an impact on the perception of ambiguous figures? : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, biophysics (02 B) / Monika Intaitė ; Vilnius University ; [scientific supervisor: Osvaldas Rukšėnas] ; [dissertation will defended at the Council of scientific field of Biophysics (02B) at Vilnius University: chairman Vincas Būda, members: Armundas Baginskas, Algis Bertulis, Valmantas Budrys, Gytis Svirskis] ; [oponentai: Aleksandras Bulatov, Henrikas Vaitkevičius]. – Vilnius : [Vilnius University], 2010. – 56 p. : iliustr., diagr.. – Bibliogr.: p. 49-35. – Aut. darbų sąrašas: p. 52-53

1. Regimasis suvokimas. 2. Elektroencefalografija. 3. Biofizika – Disertacija

A3923
Miselytė, Marija
Proactive behaviour at work: the role of organizational, social, work and personal resources = Proaktyvus elgesys darbe: organizacinių, socialinių, darbo ir asmeninių išteklių reikšmė : summary of doctoral dissertation : social sciences, psychology S 006 / Marija Miselytė ; Vilnius University. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. – 63, [1] p. : schem. ; 21 cm. – Santr. liet.. – Aut. darbų sąrašas: p. 61-62. – Bibliogr.: p. 42-46

1. Profesinė kompetencija. 2. Asmenybės vertinimas. 3. Darbo psichologija – Disertacija

A3919
Petkus, Vytautas (1971-)
Intrakranialinės terpės ultragarsinio monitoringo modelio tyrimas : daktaro disertacijos santrauka : technologijos mokslai, matavimų inžinerija (10T) / Vytautas Petkus ; Kauno technologijos universitetas. – Kaunas : Technologija, 2000. – 33, [1] p. : iliustr.. – Viršelio antr.. – Santr. angl.. – Aut. darbų sąrašas: p. 31 (10 pavad.)

1. Intrakranijinis slėgis. 2. Ultragarsinė diagnostika. 3. Kraujagyslių ligos. 4. Bioinžinerija – Disertacija

341050
Ragaišis, Rimantas (1941-)
Gyvenimą paskyrėme jūrai / Rimantas Ragaišis. – Utena : Utenos Indra, 2018. – 197, [2] p. : iliustr., faks., portr.. – Su aut. autogr. ir prierašu (LMB: 19/540//341050). – ISBN 978-609-455-428-5 (įr.)

294328
Stanaitis, Jonas (1919-1997)
Usnynas : [prisiminimai] / Jonas Stanaitis ; [sudarytojas Juozas Stanaitis]. – Vilnius : [Petro ofsetas], 2019. – 163, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – ISBN 978-609-420-670-2

1. Gydytojai – Biografija
 Turinys

A3920
Tumienė, Birutė (1978-)
Genominių veiksnių įtaka epilepsijos etiologinei struktūrai ir diagnostikai = Genomic factors in epilepsy etiological structure and diagnostics : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, medicina (06B) / Birutė Tumienė ; Vilniaus universitetas ; [mokslinis vadovas: Algirdas Utkus] ; [mokslinis konsultantas: Vaidutis Kučinskas] ; [disertacija ginama VU Medicinos mokslo krypties taryboje: pirmininkė: Janina Tutkuvienė, nariai: Juozas Lazutka, Rasa Ugenskienė, Virginijus Šapoka, Dalia Kasperavičiūtė]. – Vilnius : [Vilniaus universitetas], 2017. – 60 p. : diagr.. – Santr. angl.. – Bibliogr.: p. 42-46 (62 pavad.). – Aut. darbų sąrašas: p. 47

1. Epilepsija – Diagnozė. 2. Genomas. 3. Galvos smegenų ligos – Disertacija

A3922
Žakevičius, Martynas (1983-)
Sleep and the sense of rest: relation between sleep fragmentation and subjective sleep quality = Miegas ir poilsio jausmas: ryšys tarp miego fragmentacijos ir subjektyviai vertinamos miego kokybės : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, biophysics (02 B) / Martynas Žakevičius ; Vilnius University ; [scientific supervisor: Osvaldas Rukšėnas] ; [consultant: Vanda Liesienė] ; [dissertation will be defended at the Council of scientific field of Biophysics at Vilnius University: chairman Vincas Būda, members: Valmantas Budrys, Gytis Svirskis, Aidas Alaburda] ; [opponents: Aleksandr Bulatov, Arūnas Germanavičius]. – Vilnius : [Vilnius University], 2012. – 46 p. : iliustr.. – Santr. liet.. – Bibliogr.: p. 37-40 (51 pavad.). – Aut. darbų sąrašas: p. 42-44

1. Miegas – Fiziologija. 2. Poilsis. 3. Neurologija – Disertacija

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS