Nr. 6 vasario 15-28 d.

 

 
294422
Diabetas ir kardiovaskulinė rizika : monografija / Agnė Abraitienė, Vaida Atstupėnaitė, Jolita Badarienė, Inga Arūnė Bumblytė, Jelena Čelutkienė, Indrė Čeponienė, Jonas Čeponis, Eglė Dalinkevičienė, Žilvinas Dambrauskas, Evalda Danytė, Laura Daugintytė-Petrušienė, Vilma Dženkevičiūtė, Miglė Francaitė-Daugėlienė, Rita Gudaitytė, Antanas Jankauskas, Dalius Jatužis, Vytautas Kasiulevičius, Laura Kazlauskienė, Gediminas Kiudelis, Vytautas Kiudelis, Aušra Klimašauskienė, Neda Kušleikaitė-Pere, Sondra Kybartienė-Mačiulaitė, Jolanta Laukaitienė, Vita Lizdenienė, Almantas Maleckas, Vaidas Matijošaitis, Antanas Mickevičius, Rūta Navardauskaitė, Antanas Norkus, Renata Pauliukienė, Jūratė Pečeliūnienė, Daiva Pentiokinienė, Kristina Petrulienė, Jurgita Plisienė, Roma Puronaitė, Lina Radzevičienė, Nijolė Ragaišytė, Inga Skarupskienė, Ingrida Stankutė, Asta Stankuvienė, Virginijus Šapoka, Diana Šimonienė, Rimvydas Šlapikas, Indrė Trečiokienė, Ramūnas Unikas, Rūta Vaičiūnienė, Antanas Vaitkus, Donatas Vajauskas, Džilda Veličkienė, Linas Venclauskas, Rasa Verkauskienė, Žydrūnė Visockienė, Aristida Ziutelienė, Edita Žiginskienė, Birutė Žilaitienė ; sudarytojas Antanas Norkus ; [recenzentai Dalia Daukšienė, Linas Velička, Aleksandras Laucevičius, Marius Miglinas] ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas. – Kaunas : Medicininės informacijos centras, 2020. – 376 p. : iliustr., schem., portr.. – Dalis gretut. teksto liet., angl.. – Bibliogr. sk. gale. – ISBN 978-609-8070-27-9

  1. Širdies ir kraujagyslių sistema – Patologinė fiziologija. 2. Cukrinis diabetas – Etiologija. 3. Sveikatos rizikos veiksniai. 4. Širdies ir kraujagyslių sistema – Patofiziologija – Monografija
    Turinys

341201 
Gurevičius, Romualdas (1951-)
Stacionariąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, geografinio prieinamumo įvertinimas / Romualdas Gurevičius, Jonė Jaselionienė ; Higienos institutas ; [recenzentai: Aušra Beržanskytė, Saulius Vainauskas]. – Vilnius : Ciklonas : Higienos institutas, 2020. – 56 p. : diagr., portr., žml.. – (Mokslo darbai / Higienos institutas, ISSN 1822-9999 ; Nr. 40). – Virš. aut. nenurodyti. – Bibliogr.: p. 25-26 (33 pavad.). – ISBN 978-609-8122-77-0

  1. Asmens sveikatos priežiūra. 2. Sveikatos priežiūros paslaugų administravimas
    Turinys

47793/4 
XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas : V. Staniulio knygynas, 2004. – 3 t. : iliustr., faks. ; dėkle. – Pilna antr.: Dvidešimt septynių knygos mėgėjų metraštis. – ISBN 9986-667-27-5
[T.] 4 / [XXVII knygos mėgėjų draugija ; redakcinė kolegija: Dalia Poškienė (sudarytoja) … [et al.]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2010. – 321, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml.. – Turinyje aut.: Domas Akstinas, Vytautas Andriulis, Eglė Borutaitė-Makariūnienė, Antanas Buračas, Antanas Burkus, Birutė Butkevičienė, Antanas Rimvydas Čaplinskas, Daiva Dapkutė, Arimantas Dumčius, Perpetua Dumšienė, Juozas Jacevičius, Violeta Karmalavičienė, Henrikas Kebeikis, Zenonas Kerutis, Nijolė Lietuvninkaitė, Danutė Marcinkevičienė, Justinas Marcinkevičius, Paulius Martinaitis, Alfas Pakėnas, Dalia Poškienė, Vidas Poškus, Albinas Rasmužis, Laima Šinkūnaitė, Antanas Vaidelys, Eugenija Vaitkevičiūtė, Leonas Veržbolauskas, Vladas Žukas. – Dalis tiražo išleista minkštu virš.. – Bibliogr. str. gale ir išnašose. – ISBN 978-9955-03-607-4 (kietas virš.). – ISBN 978-9955-03-605-0 (minkštas virš.)

47793/5 
XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas : V. Staniulio knygynas, 2004. – 3 t. : iliustr., faks. ; dėkle. – Pilna antr.: Dvidešimt septynių knygos mėgėjų metraštis. – ISBN 9986-667-27-5
[T.] 5 / [XXVII knygos mėgėjų draugija] ; [redakcinė kolegija: Dalia Poškienė (sudarytoja) … [et al.]. – [Kaunas] : XXVII knygos mėgėjų draugija, [2014] (2013). – 423, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Turinyje aut.: Vytautas Alantas, Bernardas Aleknavičius, Raminta Antanaitienė, Pranas Būdvytis, Sigitas Birgelis, Birutė Butkevičienė, Vygandas Čaplikas, Ina Dagytė-Mituzienė, Perpetua Dumšienė, Romualdas Grigas, Laimonas Inis, Nora Jazbutytė, Henrikas Kebeikis, Zenonas Kerutis, Saulius Augustinas Kubilius, Valdas Kubilius, Dalia Kuizinienė, Dalia Lopez Madrona, Paulius Martinaitis, Baniūtė Mašiotaitė-Kronienė, Alfas Pakėnas, Dalia Poškienė, Justinas Sajauskas, Stanislovas Sajauskas, Vidmantas Staniulis, Elena Stankevičienė, Kęstutis Subačius, Alvydas Surblys, Rūta Vaičaitytė, Albinas Vaičiūnas, Vlada Vengrienė, Leonas Veržbolauskas, Gediminas Zemlickas. – Bibliogr. str. gale ir išnašose. – ISBN 978-609-95521-2-5

47793/6 
XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas : V. Staniulio knygynas, 2004. – 3 t. : iliustr., faks. ; dėkle. – Pilna antr.: Dvidešimt septynių knygos mėgėjų metraštis. – ISBN 9986-667-27-5
[T.] 6 / [XXVII knygos mėgėjų draugija] ; [redakcinė kolegija: Dalia Poškienė (sudarytoja) … [et al.]. – 2018. – 367, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Turinyje aut.: Sigitas Birgelis, Jonas Brigys, Giedrė Bulgakovienė, Dina Burbulienė, Vygandas Čaplikas, Inga Dagytė-Mituzienė, Aloyzas Romas Dobrovolskis, Nomeda Domeikienė, Andrius Dručkus, Perpetua Dumšienė, Violeta Garbenčienė, Jūratė Genytė, Vytautas A. Gocentas, Dalia Greičiūtė, Romualdas Grigas, Virginija Grigorjevienė, Rasa Griškevičienė, Laimonas Inis, Daiva Ivoškienė, Jūratė Jagminienė, Aušra Jakubelskienė, Jurgita Jasiškytė, Genė Juodytė, Kamilė Kalibataitė, Rima Karalienė, Asta Kazakevičiūtė-Bankauskienė, Vitalija Kazilionytė, Henrikas Kebeikis, Audronė Kiršinaitė, Vijoleta Kuprevičienė, V. Manukianas, Paulius Martinaitis, Alvydas Mituzas, Alfas Pakėnas, Jurgis Pakerys, Dalia Poškienė, Vida Ragauskienė, Justinas Sajauskas, Loreta Skinkienė, Antanas Staškevičius, Inga Stepukonienė, Kęstutis Subačius, Alvydas Surblys, Sigitas Šamborskis, Juozas Šikšnelis, Almantas Šlivinskas, Julita Švėgždavičienė, Edmundas Untulis, Ričardas Vainora, Virginija Veiverienė, Daiva Vilkickienė, Gediminas Zemlickas. – Bibliogr. str. gale. – ISBN 978-9986-667-44-5

294421
Laborit, Emmanuelle (1970-)
Žuvėdros klyksmas = Le cri de la mouette / Emmanuelle Laborit ; bendraautorė Marie-Thérèse Cuny ; iš prancūzų kalbos vertė Regina Gaušienė. – Vilnius : Andrena, 2003. – 157, [3] p. ; 20 cm. – Orig. antr.: Le cri de la mouette. – ISBN 9986-37-038-8

  1. Menas – Darbuotojai. 2. Kurtieji – Biografija

294420
Laikas gyvena knygose : knygos šventės I–XXV, XXVII Knygos mėgėjų draugijos nariai 1930–1940, 1993–2019 m. ir jų ekslibrisai / [sudarė Dalia Poškienė]. – Kaunas : XXVII knygos mėgėjų draugija, 2019. – 63, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – ISBN 978-609-95521-6-3

  1. XXVII knygos mėgėjų draugija – Nariai. 2. Parodos

 

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS