Nr. 8, rugsėjo mėn.

 

341410
Čiplytė, Joana Viga (1947–)
Prasmingas medikų gyvenimas : chirurgai Juozas Žemgulys, Stanislovas Mačiulis, Antanas Gudonis, gailestingoji seselė Zinaida Emilija Kanis-Kanevičienė / Joana Viga Čiplytė. – Vilnius : Homo liber, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 167, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 25 cm. – Turinyje aut.: Almonija Marcinkevičiūtė-Bernadišienė, Jūratė Norvaišienė. – Bibliogr. sk. gale. – Joanos Vigos Čiplytės leidiniai ir studijos: p. 167. – Asmenvardžių r-klė: p. 162-166.

341412
Endokrininių ligų diagnostikos ir gydymo algoritmai : mokomoji knyga / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas ; sudarytojas Antanas Norkus ; recenzentai Indrė Čeponienė, Giedrė Vasylienė, Germanas Marinskis, Marius Miglinas. – 2-asis atnaujintas ir papildytas nauja tematika leidinys. – Kaunas : [Medicininės informacijos centras], 2023 ([Kaunas] : Kopa). – 1008, [1] p. : iliustr., portr. ; 22 cm. – Dalis gretutinio teksto lietuvių ir anglų kalbomis. – Bibliografija skyrių gale. – Naudotojų / numatomos auditorijos pastaba: Suaugusiesiems, bendra. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8070-29-3 (įr.)
Turinys

48550
Gydytojas Jonas Enrikas Gurskis / [sudarė ir parengė Vida Beinortienė]. – Vilnius : Kultūros studijos, 2023. – 91, [1] p. : portr., faks., žml.

341409
Jankauskienė, Jūratė (1954–)
Daktaras Juozas Nemeikša : jautri siela, taurūs darbai / Jūratė Jankauskienė. – Kaunas : LSMU Akademinė leidyba, 2022 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 303, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 24 cm. – Kita laida kitoje laikmenoje: Daktaras Juozas Nemeikša. Kaunas, 2022. – Juozo Nemeikšos publikacijos: p. 298. – Bibliografija: p. 299–304 (208 pavad.).

294566
Jankauskienė, Jūratė (1954–)
Kūryba : [eilėraščiai] / Jūratė Jankauskienė. – Kaunas : Ridsales, 2023 (Kaunas : Ridsales). – 83, [1] p.: portr. ; 19 cm. – (Žodžių, surašytų į knygą, laiko bangos nenuplaus…, ISSN 2669-2740). – Viršelyje antraštė nenurodyta. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-489-309-4

341414
Juškelienė, Vida
Vyresnio amžiaus žmonių ilgesnio darbingo amžiaus ir pasilikimo darbo rinkoje veiksniai / Vida Juškelienė, Justyna Kolesnik ; [recenzentės Virginija Kanapeckienė, Aušra Beržanskytė]. – Vilnius : [Kriventa] : Higienos institutas, 2023. – 75, [1] p. : portr. ; 21 cm. – (Mokslo darbai / Higienos institutas ; Nr. 43). – Viršelyje autorės nenurodytos. – Bibliografija: p. 36–40 (83 pavad.). – Naudotojų / numatomos auditorijos pastaba: Suaugusiesiems, bendra. – Tiražas 20 egz.. – ISBN 978-609-462-228-1

294563
Knizikevičienė, Liudvika (1936–)
Panevėžio medicinos istorija : iki 1990 metų / Liudvika Knizikevičienė. – 2-asis papild. ir patais. leid.. – Panevėžys : [D. Rudžio individuali įmonė], 2015 (Panevėžys : D. Rudžio IĮ). – 255, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 21 cm. – Turinyje aut.: Arūnas Astramskas, Birutė Lengvenienė. – Bibliogr.: p. 234-242 (252 pavad.). – Asmenvardžių r-klė: p. 243-255. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-95612-5-7
 

341408
Mano kelias : atsiminimai / Juzefa Uleckienė. – Vilnius : J. Uleckienė, 2023 ([Szczecin] : Booksfactory ). – 507, [3] p. : iliustr., diagr., faks., portr. ; 25 cm. – Naudotojų / numatomos auditorijos pastaba: Suaugusiesiems, bendra. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-08-0106-2 (įr.)

341413
Panevėžio medikai : 2023 m. / sudarė Liudvika Knizikevičienė. – Panevėžys : D. Rudžio individuali įmonė, 2023. – 219, [1] p. : iliustr., portr., faks. ; 22 cm. – Turinyje autoriai: Rūta Ablonskytė-Dūdonienė, Petras Cibulskas, Vytautas Glodenis, Maurikijus Grėbliūnas, Jūratė Ivonaitienė, Daiva Kemeklienė, Liudvika Knizikevičienė, Petras Knizikevičius, Darius Kriukas, Kęstutis Kučinskas, Alfonsas Leiva, Jonas Merkys, Santa Miežinienė, Vilmantas Marijus Mikelkevičius, Algirdas Palinauskas, Ramunė Paliokaitė, Lina Pališaitienė, Vitalijus Panava, Birutė Paškevičienė, Birutė Pitrėnaitė-Žilėnienė, Rūta Pocevičienė, Gitana Pranculienė, Eugenija Reinikovienė, Milda Rimšelytė-Rastenienė, Remigijus Samuolis, Valentina Danguolė Sutkienė, Jurgis Sutkus, Bronius Šerkšnas, Jolanta Štarienė, Vanda Šukienė, Valentina Šulnienė, Julius Šumskis, Rita Tvarijonavičienė, Algimantas Uksas, Algirdas Utkus, Giedrė Vasylienė, Danguolė Vyšniauskienė, Rimantas Žilevičius. – Skiriama ligoninės Panevėžyje 200 metų, Panevėžio ligoninės Smėlynės g. 100 metų paminėjumui. – Bibliografija: p. 205. – Asmenvardžių rodyklė: p. 207-219. – Naudotojų / numatomos auditorijos pastaba: Suaugusiesiems, bendra. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-8202-51-9
Knygoje taip pat: Mūsų ligoninei 100 metų! / Arvydas Skorupskas, p. 5-6. Leidėjo žodis / Andrius Račkauskas, p. 7-8. Pratarmė / Liudvika Knizikevičienė, p. 9-10

341411
Pirmasis slenkstis į pasaulį : 50 Panevėžio gimdymo namų istorijos metų / [sudarytojas Albinas Ivonaitis]. – Panevėžys : [Amalkeros leidyba] : Respublikinės Panevėžio ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinika, 2015 ([Vilnius] : Standartų sp.). – 95, [1] p. : iliustr., portr.

341407
Pirmųjų Panevėžio bažnyčių ir Senamiesčio gatvės istorija : antroji knygos laida, skiriama Panevėžio bendruomenės „Senamiestietis“ veiklos 20-mečiui / [sudarytoja Liudvika Knizikevičienė]. – 2-oji patais. ir papild. laida. – Panevėžys : [D. Rudžio individuali įmonė], 2020 (Panevėžys : D. Rudžio IĮ). – 399, [1] p. : iliustr., faks., portr.

294564
Sventickas, Valentinas (1948–)
Dalios Grinkevičiūtės dalia : monografija / Valentinas Sventickas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2022] (Vilnius : Petro ofsetas). – 159, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 20 cm. – Bibliografija išnašose. – Vardų rodyklė: p. 157–159. – Tiražas [600] egz.. – ISBN 978-609-480-346-8

294565
Šiaudytis, Vytautas (1947–)
Poetų ir chirurgų dinastijos įkvėpėjas Juozapas Mickevičius / Vytautas Šiaudytis, Jūratė Jankauskienė. – Kaunas : [V. Šiaudytis], 2023. – 152 p. : iliustr., faks., portr. ; 21 cm. – Naudotojų / numatomos auditorijos pastaba: Suaugusiesiems, bendra. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-08-0100-0

341415
115 nusilenkimų Salomėjai Nėriai : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų tarptautinis kūrybos almanachas: skiriama Salomėjos Nėries 115 m. jubiliejui / [sudarytoja ir redaktorė Dalia Milukaitė-Buragienė]. – [Kaunas]: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, [2019] (Kaunas : Vitae Litera). – 253, [1] p. : iliustr.

293612
Vadovas onkologine liga sergančio vaiko tėvams / [The Tiltas Trust, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas] ; [iš anglų kalbos vertė R. Veličkienė]. – [Vilnius] : [Grafija], [2013] ([Vilnius] : Grafija). – 47 p. ; 21 cm. – Orig. antr.: A parent’s guide to children’s cancer. – Tiražas [2000] egz.. – ISBN 978-609-8048-13-1

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS