PASIRAŠYTA E-SVEIKATOS PROJEKTO PARTNERYSTĖS SUTARTIS

 

2021-02-05

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Valstybės įmonė Registrų centras ir Lietuvos medicinos biblioteka 2021 m. vasario 2 d. pasirašė projekto „Laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų aprašymo naudojant tarptautines nomenklatūras, formuojant elektroninius sveikatos įrašus, elektroninės paslaugos sveikatos priežiūros specialistams sukūrimas“ (toliau – Projektas) partnerystės sutartį.

Projekto tikslas – sukurti el. paslaugą „Laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų aprašymo naudojant tarptautines nomenklatūras, formuojant elektroninius sveikatos įrašus, elektroninės paslaugos sveikatos priežiūros specialistams sukūrimas“, kuri užtikrintų efektyvų naudotojų darbą su laboratoriniais tyrimais užsakant laboratorinius tyrimus, peržiūrint jų rezultatus ir keičiantis jais tarp skirtingų sveikatos priežiūros įstaigų.

Šiuo metu šalies laboratorijose tyrimų užsakymų priėmimas iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų nėra centralizuotas, ne visos laboratorijos teikia duomenis į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS), todėl ne visiems pacientams užtikrinamos vienodos kokybės sveikatos priežiūros paslaugos. Lietuvoje vis dar nėra naudojama vieninga laboratorinių tyrimų aprašymo nomenklatūra, todėl negalima užtikrinti atliktų tyrimų palyginamumo ir platesnės analizės.

Numatoma, kad po Projekto įgyvendinimo:

  • bus sukurtas vieningas laboratorinių tyrimų duomenų apsikeitimo standartas;
  • sukurta duomenų mainų sąsaja tarp Medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo IS ir ESPBI IS;
  • ESPBI IS sukurta Laboratorinių tyrimų posistemė;
  • bus modernizuotas ESPBI IS pacientų portalas, optimizuojant laboratorinių tyrimų atvaizdavimą;
  • ESPBI IS realizuota duomenų mainų sąsaja laboratorinių tyrimų duomenų apsikeitimui tarp ESPBI IS, HIS ir LIS.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-525 priemonę „Elektroninės sveikatos paslaugos“. Priemonės tikslas – skatinti naudojimąsi elektroninėmis sveikatos paslaugomis, kuriant ir plėtojant į naudotoją orientuotas elektronines sveikatos paslaugas gyventojams.

Projekto vykdytojas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Projekto partneriai: Valstybės įmonė Registrų centras ir Lietuvos medicinos biblioteka.

Numatoma Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS