Profesoriui Vladui Lašui – 130 m.

 

2022-01-13

Profesoriaus V. Lašo portretas.
Dailininkas E. Survila

Sausio 13 d. sukanka 130 metų, kai 1892 01 13 Rokiškio rajone, Paupės vienkiemyje, gimė alergologijos Lietuvoje pradininkas, mitybos mokslo kūrėjas, profesorius Vladas Lašas.

Nors baigęs Peterburgo gimnaziją V. Lašas pasirinko biologijos specialybę, lankė teisės, matematikos ir kitas paskaitas jis buvo tvirtai apsisprendęs studijuoti mediciną ir po metų įstojo į Dorpato (dab. Tartu) universiteto Medicinos fakultetą. ,,Mūsų gyvenimas per trumpas, kad galima būtų blaškytis nuo vienos specialybės prie kitos. Specialybių keitimas dažniausiai daro žmogų diletantu, paviršutinišku“, – rašė atsiminimuose. Pirmasis Pasaulinis karas buvo sustabdęs studijas ir nubloškęs į frontą, tad universitetą baigė tik 1918 m. Grįžęs į Lietuvą vertėsi privačia praktika, buvo paskirtas Rokiškio ligoninės direktoriumi, o 1920 m.  – į Kauno karo ligoninės Terapijos skyrių. Tais pačiais metais išrinktas į Steigiamąjį seimą. Dirbo ekonomikos, biudžeto ir finansų, darbo, socialinės apsaugos ir sveikatos komisijose. Vėliau buvo Pirmojo seimo narys.

V. Lašas dirbo pedagoginį ir mokslinį darbą, parengė daug mokslo darbuotojų. 1921 – 1922 m. jis skaitė fiziologijos paskaitas Aukštųjų kursų studentams. Nuo 1922 m. iki mirties buvo Fiziologijos katedros vedėjas. 1922 m. Kaune įsteigus universitetą, V. Lašas tapo Medicinos fakulteto tarybos nariu, buvo šio fakulteto sekretorius. 1924 – 1940 m. ir 1944 – 1946 m. – Medicinos fakulteto dekanas. Jam vadovaujant , 1933 m. pastatyti Medicinos fakulteto rūmai A. Mickevičiaus gatvėje.

Nors profesoriaus paskaitos buvo labai įdomios, išraiškingos ir įtaigios studentams fiziologijos kursas buvo sunkiausias. ,,Jei išlaikei pas prof. Vladą Lašą egzaminą, gali būti tikras, kad medicina baigei“, – sakydavo studentai. Taip pat  iš Rokiškio kilusi onkologė docentė Zofija Stukonienė prisiminė, kad studijų metais jos pagrindiniai mokytojai buvo profesoriai Vladas ir Janina Lašai, iš jų sėmėsi žinių.

V. Lašo pagrindinės darbų kryptys buvo gyventojų mitybos ir anafilaksijos reiškinių tyrimas. Jis pirmasis Lietuvoje ėmė nagrinėti anafilaksijos klausimus – atsiradimą, eigą, paveldimumą, ištyrė anafilaksinio šoko intensyvumą. Dar trečiajame dešimtmetyje jis vienas iš pirmųjų tyrinėtojų registruodamas kraujospūdžio ir kvėpavimo pakitimus, palygino įvairių antigenų sensibilizuojantį poveikį bei įvairių gyvūnų anafilaksinį šoką. Jo medicinos daktaro disertacija (1926 m.) skirta anafilaksijai. V. Lašo iniciatyva 1963 m. Vilniuje buvo organizuotas vienas iš pirmųjų alergologinis kabinetas.

Profesorius V. Lašas laikomas mitybos mokslo kūrėju. Jis tyrinėjo maisto produktų cheminę sudėtį, energetinę vertę, kiek gyventojai suvartoja mokslo medžiagų, analizavo mitybos specifiką ir trūkumus. Atskirų Lietuvos gyventojų grupių mitybą lygino su kitų šalių gyventojų atitinkamų grupių mityba, siejo su pragyvenimo lygiu, žmonių išsilavinimu ir žinių stoka apie racionalią mitybą. Profesorius propagavo racionalią mitybą, pabrėžė vitaminų svarbą. Aukštųjų kursų studentams buvo parengęs nurodymus gyventojų mitybai tirti.

Pirmąsias publikacijas paskelbęs 1911 m. aktyviai darbavosi mokslinės, pedagoginės, mokslo populiarinimo bei publicistinės literatūros baruose. Dar studijų metais rašęs straipsnelius sveikatos klausimais V. Lašas vienas iš pirmųjų pradėjo rašyti vadovėlius. 1923 m. išleido fiziologinės chemijos pratybų vadovėlį, vėliau – fiziologijos praktikos darbų ir fiziologijos pratybų. Kartu su žmona patologe anatome Janina parengė anatomijos, fiziologijos ir higienos vadovėlį vidurinėms mokykloms (keletas leidimų). Parašė 16 vadovėlių bei mokymo priemonių aukštosioms ir vidurinėms mokykloms. 1926 m. jis išleido monografiją ,,Anafilaksija“, kurią pirmasis Lietuvoje apgynė kaip disertaciją medicinos mokslų daktaro laipsniui įgyti. Jo mokslinės publikacijos buvo paskelbtos ir užsienio spaudoje.

1946 – 1961 m. Vladas Lašas buvo LTSR mokslų akademijos akademikas sekretorius, tikrasis šios Akademijos narys. Nuo 1948 m. – narys korespondentas. Jam buvo suteiktas LTSR nusipelniusio mokslo veikėjo vardas.

Profesorius Vladas Lašas mirė 1966 m. sausio 2 d.

Parengė Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka

Anafilaksija (eksperimentiškieji tyrinėjimai). – V. Lašas.

Akademikas profesorius Vladas Lašas : atsiminimai / [sudarytojas Liudvikas Lašas]

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS