Vartotojų aptarnavimo skyrius

 

Abonementas

 • Registruojami vartotojai, administruojama vartotojų registravimo duomenų bazė.
 • Bibliotekos lankytojai informuojami apie bibliotekoje teikiamas paslaugas.
 • Konsultuojama paieškos bibliotekos elektroniniame kataloge klausimais, atsakoma į vartotojų užklausas elektroninu paštu, telefonu.
 • Priimamos įmokos už mokamų paslaugų sąraše įrašytas paslaugas.
 • Skolinami dokumentai, kontroliuojami jų grąžinimo terminai

Skaitykla

 • Komplektuojami einamųjų metų laikraščiai ir žurnalai, informaciniai leidiniai, populiariausi vadovėliai ir knygos.
 • Kopijuojami, skenuojami bei spausdinami dokumentai.
 • Per tarpbibliotekinį abonementą užsakomi dokumentai iš Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekų (tba@lmb.lt).
 • Aptarnaujami vartotojai interneto skaitykloje, konsultuojama paieškos duomenų bazėse klausimais.

Saugyklos

 • Saugyklose kaupiami ir saugomi XVI–XXI a. medicinos ir gretutinių mokslo šakų dokumentai.
 • Visi bibliotekos fondai uždari, dokumentai užsakomi naudojantis bibliotekos el. katalogu.
 • Užsakyti  leidiniai pristatomi į abonementą, skaityklą bei grąžinimi atgal į saugyklas.
 • Atrenkami nebeaktualūs spaudiniai nurašymui, fondas pildomas naujais dokumentais.
 • Rengiamos naujai gautų spaudinių parodos.

Skyriaus nuostatai

Vedėja Daiva Širkaitė
Tel. (8 5) 261 72 84
El. paštas daiva.sirkaite@lmb.lt

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS