Nr. 1 sausio 1 – 8 d.

 

340749     
Gurevičius, Romualdas (1951-)
Išvengiamo mirtingumo Lietuvoje alternatyvi prognozė atsižvelgiant į rizikos veiksnius / Romualdas Gurevičius, Sandra Mekšriūnaitė ; Higienos institutas ; [recenzentai: Loreta Stonienė, Virginija Kanapeckienė]. – Vilnius, 2016. – 64, [1] p. : diagr., lent.. – (Mokslo darbai ; nr. 27). – Bibliogr.: p. 26-27 (39 pavad.). – ISBN 978-609-95839-6-9

1. Sveikatos rizikos veiksniai. 2. Mirtingumas
  Turinys

340752     
Janušonis, Vinsas (1950-)
Rizikos valdymas sveikatos priežiūros organizacijose : sisteminė teorinė-praktinė apžvalga : monografija / Vinsas Janušonis ; Klaipėdos universitetas ; [recenzavo: Vilius Grabauskas, Aleksandras Laucevičius, Povilas Zakarevičius]. – 2-oji patais. ir papild. laida. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2016. – 287, [1] p. : iliustr.. – Santr. angl., rus.. – Bibliogr.: p. 249-286. – ISBN 978-9986-31-484-4

Kn. taip pat: Apie autorių, p. 287

1. Sveikatos priežiūros įstaigos – Monografija. 2. Sveikatos priežiūra
   Turinys

293923     
Jonizuojančioji spinduliuotė vartojamuosiuose gaminiuose / Radiacinės saugos centras ; [parengė Kristina Živilė Gaponovienė]. – Vilnius : Kriventa, 2016. – 7, [1] p. : iliustr., žml.. – ISBN 978-609-462-066-9

1. Jonizuojančioji spinduliuotė. 2. Radiacinė sauga

293920     
Kūrybiški metodai reabilitacijoje: biblioterapija ir terapinis rašymas, 2016 : recenzuota pranešimų medžiaga / Klaipėdos universitetas, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultetas, Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centras ; [organizacinis komitetas: Artūras Razbadauskas, Jūratė Sučylaitė, Alona Rauckienė-Michaelsson, Julija Andrejeva, Tatjana Žuravliova, Monika Kasiliauskaitė, Kristina Lekutienė, Indrtė Brasaitė]. – Klaipėda, 2016. – 151, [1] p. : iliustr.. – Santr. angl.. – Bibliogr. str. gale. – ISBN 978-9955-18-926-9 (klaidingas)

 1. Biblioterapija – Metodai. 2. Reabilitacija. 3. Konferencijos pranešimų santraukos
  Turinys

293922     
Lapinskas, Vincas (1949-)
Kardiologinių vaistų sąveikos pagrindai : mokymo priemonė / Vincas Lapinskas, Alfredas Rudys ; [recenzentai: Aleksandras Laucevičius, Vytautas Kasiulevičius]. – Vilnius, 2016. – 116 p.. – R-klė: p. 95-116. – ISBN 978-609-8068-07-8

1. Širdį ir kraujagysles veikiančios medžiagos – Mokomosios priemonės. 2. Vaistų sąveika
  Turinys

340748     
Lietuvos Jeruzalės gydytojai : [straipsnių rinkinys] / sudarė Davidas Ščupakas. – Vilnius : R. Paknio leidykla, 2016. – 564, [4] p. : iliustr., nuotr.. – Santr. angl.. – Bibliografija, papildomas medikų žydų sąrašas, asmenvardžių r-klė: p.  530-564. – ISBN 978-9955-736-68-4

1. Gydytojai – Istorija
  Turinys

293919     
Panevėžys amžių sandūroje ( konferencija) (2002; Panevėžys)
Panevėžys amžių sandūroje : konferencijos, skirtos Panevėžio miesto 500 metų jubiliejui, vykusios 2002 11 30, pranešimai / Panevėžio kraštiečių klubas Tėviškė, Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyrius ; [sudarytojos Henrika Čiplienė ir Liudvika Knizikevičienė]. – Panevėžys : [D. Rudžio individuali įmonė], 2014. – 47, [1] p. : iliustr., diagr., portr.. – Su žyma: Dovanota H. Čiplienė ir L. Knizikevičienė, 2016-siais metais (LMB: 17/3). – Asmenvardžių r-klė: p. 46-47. – ISBN 978-609-95612-3-3

1. Sveikatos priežiūra – Suvažiavimai, konferencijos. 2. Gamtos išteklių apsauga – Suvažiavimai, konferencijos. 3. Panevėžys
  Turinys

54318     
Praktikos mokytojo vadovas: nuo TTT kursų iki puikaus specialisto : mokomoji knyga / Andrius Macas, Eglė Vaižgėlienė, Kęstutis Petrikonis, Žilvinas Padaiga, Kęstutis Skauminas, Tomas Jovaiša, Ieva Norkienė, Ida Liseckienė, Žilvinas Dambrauskas, Jurgita Borodičienė, Arūnas Gelmanas, Darius Trepenaitis, Lina Mockutė ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ; [recenzentai: Albinas Naudžiūnas, Juozas Kupčinskas]. – Kaunas, 2016. – 44, [1] p. : iliustr.. – Bibliogr.: p. 42-43. – ISBN 978-609460-136-1

1. Mokymo vertinimas. 2. Medicinos personalo kompetencija. 3. Mokomoji medžiaga
  Turinys

340751     
Stonienė, Loreta (1965-)
Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų / Loreta Stonienė, Martynas Izokaitis ; Higienos institutas ; [recenzentai: Romualdas Gurevičius, Arūnas Germanavičius]. – Vilnius, 2016. – 61, [1] p.. – (Mokslo darbai ; nr. 26). – Bibliogr.: p. 40-41 (38 pavad.)

1. Psichikos sveikata. 2. Sveikatos priežiūros prieinamumas. 3. Psichikos neįgalieji – Statistikos duomenys. 4. Elgesio sutrikimų simptomai. 5. Religija ir mokslas
  Turinys

293921     
Tarptautinė konferencija, skirta paminėti Černobylio katastrofos 30-ąsias metines ir černobyliečių labdaros fondo “Mūsų krantas” veiklos 10-ąsias metines (2016; Vilnius)

Lietuva, Černobylis, Japonija : [tarptautinės konferencijos medžiaga, Vilnius, 2016] / [Černobyliečių labdaros fondas “Mūsų krantas”] ; [sudarytojas Gediminas Rimdeika]. – Vilnius : [Mardosų spaustuvė], 2016. – 87, [1] p. : iliustr.. – Antr. iš virš.. – Tekstas liet., angl., jap., latv.. – ISBN 978-609-95040-3-2

1. Černobylio atominės elektrinės avarija – Suvažiavimai, konferencijos. 2. Nelaimingi atsitikimai, radiaciniai – Suvažiavimai, konferencijos

340750     
Valintėlienė, Rolanda
Suaugusių asmenų fizinio aktyvumo skatinimo intervencijų veiksmingumas ir taikymo praktika Lietuvoje / Rolanda Valintėlienė, Raimonda Janonienė ; Higienos institutas ; [recenzentai: Birutė Pajarskienė, Almantas Kranauskas]. – Vilnius, 2016. – 132, [1] p. : diagr., lent. žml.. – (Mokslo darbai ; nr. 24). – Bibliogr.: p. 58-61 (72 pavad.). – ISBN 978-609-462-068-3

1. Fizinis aktyvumas – Suaugusieji. 2. Gyvenimo kokybė. 3. Visuomenės sveikata. 4. Mokslas ir mokslotyra
  Turinys

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2017. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS