Nr. 2-4 sausio 21-vasario 3 d.

 

 

A3896
Aleksiūnienė, Beata
An evaluation of genomic factors and their importance in the etiopathogenesis of congenital heart diseases = Genominių veiksnių įvertinimas ir reikšmė įgimtų širdies ydų etiopatogenezėje : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (06 B) / Beata Aleksiūnienė ; Vilnius University ; [scientific supervisor: Loreta Cimbalistienė] ; [scientific consultant: Algirdas Utkus] ; [scientific Council for Medicine: chairperson: Vytautas Kasiulevičius, members: Aleksandras Laucevičius, Juozas Raistenskis, Rasa Ugenskienė, Renata Posmyk]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. – 82 p. : lent.. – Bibliogr.: p. 66-77 (76 pavad.). – Aut. darbų sąrašas: p. 78-80 (16 pavad.)

1. Širdies ydos, įgimtos. 2. Angiogenezės faktorius. 3. Širdies ir kraujagyslių anomalijos. 4. Genetika, medicininė – Disertacija

A3897 
Gaidamovič, Rima
Evaluation of the factors that affect patients’ satisfaction with primary health care services = Veiksnių, lemiančių pacientų pasitenkimimą pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis, įvertinimas : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (06 B) / Rima Kavalnienė ; Vilnius University ; [academic supervisor: Vytautas Kasiulevičius] ; [academic consultant: Virginijus Šapoka] ; [this doctoral dissertation will defended in a pubilc meeting of the Dissertation Defence Panel: chairman Algirdas Utkus, members: Vilma Dženkevičiūtė, Pranas Šerpytis, Leonas Valius, Lukasz Koltowski]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. – 35 p. : lent.. – Bibliogr.: p. 34 (4 pavad.). – Aut. darbų sąrašas: p. 34-35 (9 pavad.)

I1. Sveikatos priežiūros paslaugų administravimas. 2. Ambulatoriniai pacientai. 3. Sveikatos priežiūra – Disertacija

A3894
Geležėlytė, Odeta
Factors of seeking professional help by the bereaved by suicide = Dėl savižudybės artimojo netekusių asmenų profesionalios pagalbos siekimo veiksniai : summary of doctoral dissertation : social sciences, psychology 06S / Odeta Geležėlytė ; Vilnius University ; [academic supervisor: Danutė Gailienė] ; [this doctoral dissertation will defended in a pubilc meeting of the Dissertation Defence Panel: chairman chair Gražina Gudaitė, members: Rasa Barkauskienė, Neringa Grigutytė, Karolina Krysinska, Nida Žemaitienė]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. – 91 p. : lent.. – Santr. liet.. – Bibliogr.: p. 73-87. – Aut. darbų sąrašas: p. 88-89

1. Savižudybės – Tyrimas. 2. Psichologinė pagalba. 3. Psichologija, socialinė – Disertacija

294234
Infekcijų prevencija ir kontrolė socialinės globos įstaigose : metodinės rekomendacijos / Higienos institutas; [parengė Justina Avelytė, Rolanda Valintėlienė, Aldona Jociutė] ; [recenzavo: Loreta Pauliukonienė, Ieva Kisielienė]. – Vilnius : [Kriventa] : Higienos institutas, 2018. – 28 p. : iliustr., schem.. – (Metodinės rekomendacijos, ISSN 2424-3825). – Bibliogr.: p. 19-22 (41 pavad.). – ISBN 978-609-462-113-0

1. Infekcijų kontrolė. 2. Sveikatos priežiūros įstaigos. 3. Rekomendacijos
 Turinys

340963
Iš vaiko priežiūros atostogų grįžusių darbuotojų, derinančių darbą ir asmeninį gyvenimą, gerovės patyrimas / Toma Jasiukevičiūtė-Zelenko, Justina Kymantienė, Birutė Pajarskienė, Dovilė Šorytė ; Higienos institutas ; [recenzentės: Virginija Kanapeckienė, Loreta Stonienė]. – Vilnius : [Kriventa] : Higienos institutas, 2018. – 75, [1] p. : portr.. – (Mokslo darbai, ISSN 1822-9999 ; Nr. 35). – Bibliogr.: p. 54-55 (40 pavad.). – ISBN 978-609-462-110-9

1. Darbo psichologija. 2. Profesinė sveikata – Darbuotojai
 Turinys

340962
Jociutė, Aldona
Sveikatos stiprinimo veikla ir ją įgalinantys veiksniai profesinio mokymo įstaigose / Aldona Jociutė, Vincentas Liuima ; Higienos institutas ; [baigiamajame tyrimo ataskaitos rengimo etape dalyvavo: Martynas Izokaitis, Justina Avelytė, Jolanta Valentienė] ; [recenzentai: Romualdas Gurevičius, Saulius Vainauskas]. – Vilnius : Kriventa, 2018. – 71, [1] p. : portr.. – (Mokslo darbai, ISSN 1822-9999 ; Nr. 36). – Bibliogr.: p. 30-32 (48 pavad.). – ISBN 978-609-462-111-6

I1. Sveikatos stiprinimas. 2. Mokyklų sveikatos priežiūra
 Turinys

A3895
Maceina, Tomas
Decision-making in domain-specific activities: estimates of dual information processing = Dvejopas informacijos apdorojimas priimant sprendimus skirtingose veiklose : summary of doctoral dissertation : social sciences, psychology 06S / Tomas Maceina ; Vilnius University. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. – 47 p. : diagr.. – Bibliogr.: p. 38-45. – Aut. darbų sąrašas: p. 46

1. Informacijos vadyba. 2. Psichologija – Disertacija

294232 
Rankų higiena asmens sveikatos priežiūros įstaigose : metodinės rekomendacijos / Higienos institutas ; [parengė Ieva Kisielienė] ; [recenzavo: Jolanta Ašembergienė, Vilija Gurkšnienė, Rolanda Valintėlienė]. – Vilnius : [Kriventa] : Higienos institutas, 2018. – 36 p. : iliustr.. – (Metodinės rekomendacijos, ISSN 2424-3825). – Bibliogr.: p. 22 (12 pavad.). – ISBN 978-609-462-109-3

1. Rankų higiena. 2. Sveikatos priežiūros įstaigos. 3. Rekomendacijos
 Turinys

294233
Švietimo įstaigų vaidmuo vykdant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ankstyvąją intervenciją : metodinės rekomendacijos / Higienos institutas ; [parengė Loreta Stonienė] ; [recenzavo: Simona Bieliūnė, Aušra Širvinskienė, Saulius Vainauskas]. – Vilnius : [Kriventa] : Higienos institutas, 2018. – 24 p.. – (Metodinės rekomendacijos, ISSN 2424-3825). – Bibliogr.: p. 19-20 (25 pavad.). – ISBN 978-609-462-112-3

1. Psichotropiniai vaistai – Vartojimas gydymui. 2. Mokyklų sveikatos priežiūra. 3. Rekomendacijos
 Turinys

A3898  
Šimaitis, R.
Характеристика санитарно-гигиенических условий труда и здоровья рабочих на Вильнюсском заводе радиокомпонентов : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук : 756. гигиена и профессиональные заболевания / Р.С. Шимайтис ; Вильнюский государственный университет В. Капсукаса ; [научные руководители: И.М. Шопаускас, Ч.Ю. Викшрайтис] ; [официальные оппоненты: П. Шнипас, А.И. Аушрунас]. – Вильнюс, 1968. – 20 p.. – Aut. darbų sąrašas: p. 19-20 (15 pavad.)

1. Darbo medicina. 2. Profesinės ligos – Disertacija

A3899
Urbelienė, Janina (1940-)
Материалы к изучению лептоспирозов в Литовской ССР по данным лабораторного и клинико-эпидемиологического исследования : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук : 759 – инфекционные болезни / Я.А. Урбелене ; Министерство высщего и среднего специального образования Литовской ССР, Каунасский медицинский институт ; [научный руководитель Л.И. Мотеюнас] ; [официальные оппоненты: В.И. Гирдзияускас, И.Ю. Гимжаускас]. – Каунас, 1970. – 16, [2] p.. – Autografas su J. Urbelienės prierašu (LMB: 19/20). – Aut. darbų sąrašas: p. 18 (6 pavad.)

1. Leptospirozė – Epidemiologija. 2. Užkrečiamosios ligos – Disertacija

 

 

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS