Projektai

 
Projekto tikslas
Vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra.
 
Projekto trukmė
2018 m. birželio 18 d. – 2021 m. birželio 30 d.
 
Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
 
Projekto partneris
Lietuvos medicinos biblioteka
 
Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur)
ES Europos regioninės plėtros fondas. Projekto vertė – 9 911 532 Eur.
Partneriui (Lietuvos medicinos bibliotekai) tenkanti finansavimo dalis – 29 205,00 EUR.
 
Projekto pristatymas
Projektas, kurio trukmė 36 mėnesiai, bus vykdomas kartu su partneriais – 24 atminties, kultūros ir švietimo įstaigomis. Lietuvos skaitmeninėje darbotvarkėje pažymima, kad Lietuvoje per mažai dėmesio skiriama suskaitmenintos kultūrinės medžiagos naudojimui. Tai aktualu ir Virtualios elektroninio paveldo informacinės sistemos (toliau – VEPIS) saugomo bei per portalą epaveldas.lt prieinamo skaitmeninto kultūrinio turinio atveju.
Pagrindinė problema – nepakankamas VEPIS ir portalo epaveldas.lt išnaudojimas skaitmeninto kultūrinio paveldo sklaidai.
 
Numatomi projekto rezultatai
Projekto rezultatas – sukurtos 9 naujos el. paslaugos, palengvinančios skaitmeninto kultūrinio turinio paiešką, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą švietimo, mokslinių tyrimų ir kitais portalo epaveldas.lt paslaugų gavėjams aktualiais tikslais.
Projekto partnerio rezultataisuskaitmeninti daugiau nei 1000 objektų (medicinos knygos ir periodika iki 1945 m. bei užsienio autorių medicinos knygos ir periodika nuo XVIII a. iki 1900 m.).
 
Daugiau informacijos:

 

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2017. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS