Projektinė veikla

 

Jeigu norėtumėte bendradarbiauti su Lietuvos medicinos biblioteka projektuose, prašome kreiptis į projektinių veiklų ir paslaugų koordinatorę Simoną Ivaškevičienę, tel. (8 5) 261 7283, simona.ivaskeviciene@lmb.lt.

Projekto trukmė
2021 m. balandžio 28 d. – 2022 m. gruodžio 1 d.

Projekto vykdytojas
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Projekto partneris
Lietuvos medicinos biblioteka

Projekto tikslas – surinkti, susisteminti, išanalizuoti ir pristatyti XX-XXI a. Lietuvos knygos ženklų kūrėjus ir jų darbus visuomenei bendradarbiaujant su kultūros, meno, atminties institucijomis bei specialistais. Planuojama išleisti išsamų enciklopedinį Lietuvos ekslibriso kūrėjų žinyną, pristatančiu XX–XXI amžiaus ekslibrisų – reikšmingų kultūros, knygos istorijos objektų, vertingų meno kūrinių – autorius. Gausiai iliustruotame enciklopediniame žinyne bus pateikta apie 700 straipsnių. Daugiau informacijos apie projektą

Atsakingas asmuo Lietuvos medicinos bibliotekoje
Regina Vaišvilienė, patarėja informacijos sklaidos klausimais, regina.vaisviliene@lmb.lt

Lietuvos medicinos bibliotekos ekslibrisų rinkinys (informacija ruošiama) 

Daugiau informacijos:
Lietuviškosios medicinos ekslibrisų kolekcija

Projekto tikslas
Vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra.
 
Projekto trukmė
2018 m. birželio 18 d. – 2021 m. birželio 30 d.
 
Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
 
Projekto partneris
Lietuvos medicinos biblioteka
 
Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur)
ES Europos regioninės plėtros fondas. Projekto vertė – 9 911 532 Eur.
Partneriui (Lietuvos medicinos bibliotekai) tenkanti finansavimo dalis – 29 205,00 EUR.
 
Projekto pristatymas
Projektas, kurio trukmė 36 mėnesiai, bus vykdomas kartu su partneriais – 24 atminties, kultūros ir švietimo įstaigomis. Lietuvos skaitmeninėje darbotvarkėje pažymima, kad Lietuvoje per mažai dėmesio skiriama suskaitmenintos kultūrinės medžiagos naudojimui. Tai aktualu ir Virtualios elektroninio paveldo informacinės sistemos (toliau – VEPIS) saugomo bei per portalą epaveldas.lt prieinamo skaitmeninto kultūrinio turinio atveju.
Pagrindinė problema – nepakankamas VEPIS ir portalo epaveldas.lt išnaudojimas skaitmeninto kultūrinio paveldo sklaidai.
 
Numatomi projekto rezultatai
Projekto rezultatas – sukurtos 9 naujos el. paslaugos, palengvinančios skaitmeninto kultūrinio turinio paiešką, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą švietimo, mokslinių tyrimų ir kitais portalo epaveldas.lt paslaugų gavėjams aktualiais tikslais.
Projekto partnerio rezultataisuskaitmeninti daugiau nei 1000 objektų (medicinos knygos ir periodika iki 1945 m. bei užsienio autorių medicinos knygos ir periodika nuo XVIII a. iki 1900 m.).
 
Daugiau informacijos:

 

 

Projekto tikslas
Surengti ir pristatyti kilnojamą lietuvių kilmės JAV neurologo, menininko Audriaus V. Plioplio darbų parodą „Atminties gijos“ Lietuvos medicinos bibliotekoje ir kitose šalies kultūros įstaigose
 
Projekto trukmė
2019 m. rugsėjo 1 d.–2020 m. lapkričio 30 d.
 
Projekto vykdytojas
Lietuvos medicinos biblioteka ir 5 kitos šalies bibliotekos
 
Projekto vadovė, koordinatorė
Viktorija Jonkutė
 
Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur)
Lietuvos gydytojų sąjunga ir tarptautinė farmacinių tyrimų bendrovė Berlin Chemie, 800 EUR. Bendra projekto vertė – 5000 Eur.
 
Projekto pristatymas
Lietuvos medicinos biblioteka 2019 m . rudenį 75-mečio proga sulaukė dovanos iš už Atlanto. Čikagoje gyvenantis, JAV savo medicininiais išradimais ir kūryba garsėjantis lietuvių kilmės neurologas bei menininkas Audrius V. Plioplys bibliotekai atsiuntė 17 specialiu pigmentiniu rašalu spausdintų darbų iš kolekcijų „Atmintis“ (ang. Memory/ Emergence), „Sibilės“ (ang. Sybils) ir „Sibiro sielos“ (ang. Siberia Souls). Įrėminę šiuos kūrinius, parengėme kilnojamąją parodą „Atminties gijos“. Gruodžio 4 d. bibliotekoje vyko jos atidarymas Lietuvos medicinos bibliotekoje. 2020 m. paroda eksponuota dar 6 Lietuvos įstaigose: Janinos Monkutės-Marks muziejuje Kėdainiuose, Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filiale Lentvaryje, Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos filiale Vievyje, Neurologų vasaros mokykloje, vykusioje Ežeraičių k. viešbutyje Vilnius Grand Resort, Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejuje ir Birštono viešojoje bibliotekoje.
 
 
 
 
 
 

Dalyvavimas  Švietimo ir mokslo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos organizuotame projekte eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai užprenumeruota tarptautines elektronines mokslo duomenų bazės LMB vartotojams.

Projekto trukmė
2016 m. rugsėjo 20 d.–2021 m. kovo 31 d.
 
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Plačiau: https://www.lmba.lt/apie-lmba/projektai/emodblt3

2015–2020 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos programos remiamuose, Lietuvos diabeto asociacijos kasmet rengiamuose cukriniu diabetu sergančiųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymuose Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija  skaitytos paskaitos pacientų informacinio raštingumo ugdymo temomis.

Plačiau: Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos konkursui pateiktos paraiškos

2012–2015 m. dalyvauta  Švietimo ir mokslo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos organizuotame projekte eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai užprenumeruotos tarptautines elektronines mokslo duomenų bazės LMB vartotojams bei 2014 m. Vilniaus regiono mokslininkams ir kitiems tyrėjams bei studentams (doktorantams bei magistrantams) skaityta paskaitos „Biomedicinos mokslų informacijos šaltinių paieška“.

Plačiau: https://www.lmba.lt/apie-lmba/projektai/emodblt2

2009–2012 m. dalyvauta Švietimo ir mokslo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos organizuotame projekte eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai užprenumeruotos tarptautines elektronines mokslo duomenų bazės LMB vartotojams bei 2010 m. Vilniaus regiono mokslininkams ir kitiems tyrėjams bei studentams (doktorantams bei magistrantams) skaityta paskaitos „Biomedicinos mokslų informacijos šaltinių paieška“.

Plačiau: https://www.lmba.lt/apie-lmba/projektai/emodblt

2011 m. dalyvauta Norvegijos bibliotekų asociacijos, Medicinos sekcijos (SMH)  sveikatos informacijos specialistų gebėjimų ugdymo projekto Transfer of Knowledge IX (Petrozavodskas) mokymuose skaitytas pranešimas kolegoms Žinių perdavimas turėtų tęstis (Transfer of knowledge should not be stopped) apie vykdomus projektus bei LMB dalyvavimą juose.

Plačiau: https://www.netvibes.com/nbamhi#Transfer_of_Knowledge_IX

2011 m. dalyvauta Visagino ir Rokiškio ligoninių bendrosios praktikos slaugytojams skirtame profesinių gebėjimų ugdymo projekte (organizatorius UAB EVS-Group), dėstytas kursas Informacijos paieška elektroniniuose medicinos informacijos šaltiniuose.

 

2010 m. stažuotės programa Mokymai Lietuvos medicinos bibliotekoje kolegoms iš Latvijos Stradina universiteto (Rīgas Stradiņa universitāte) medicinos fakulteto bibliotekos.  

 

2010 m. dalyvauta VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro organizuotame profesinių gebėjimų ugdymo projekte, Lietuvos psichiatrams  dėstytas kursas Medicinos informacijos paieška.

2009 m. dalyvauta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdytame projekte Bibliotekos pažangai, mokymo kurso Interneto ištekliai ir naujos bibliotekų paslaugos dėstytos temos: – Sveikata, Elektroninis bendravimas, Švietimo informacija ir paslaugos, Interneto ištekliai.

Plačiau: http://www.bibliotekospazangai.lt/lt/mokymai/kursai

2009 m. dalyvauta Norvegijos bibliotekų asociacijos, Medicinos sekcijos (SMH) ir Norvegijos sveikatos apsaugos ministerijos remiamo sveikatos informacijos specialistų gebėjimų ugdymo projekto Transfer of Knowledge VIII (Sankt Peterburgas), mokymuose skaitytas pranešimai kolegoms Žinių perdavimas turėtų tęstis (Transfer of knowledge should not be stopped) apie mokymų rengimo patirtį Lietuvos medicinos bibliotekoje.

Plačiau: https://www.netvibes.com/nbamhi#St. Petersburg_2009

 

2008 m. dalyvauta tarptautiniame NORDINFO sveikatos informacijos specialistų gebėjimų ugdymo projekto Transfer of Knowledge VII (Kaunas) mokymuose skaitytas pranešimas kolegoms Žinių perdavimas turėtų tęstis (Transfer of knowledge should not be stopped) apie mokymų rengimo patirtį Lietuvos medicinos bibliotekoje.

Plačiau: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/viewFile/53/37

2007–2008 m. dalyvauta Higienos instituto rengtame projekte Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos specialistų profesinių žinių ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas temai: Naujų technologijų, telekomunikacijų taikymas visuomenės sveikatos informacijos srityje parengti ir dėstyti moduliai: Informacijos formos, patikimumas, paieška bei Pagrindiniai sveikatos priežiūros specialistui skirti elektroninės informacijos šaltiniai.

Plačiau: Projekto „Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos specialistų profesinių žinių ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ baigiamoji konferencija

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2021. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS