Kontaktai

 
Administracija
Martynas Bieliauskas Laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas (iki rugpjūčio 27 d.) Telefonas (8 5) 261 9041
Faksas (8 5) 212 10 80
direktore@lmb.lt
Laima Valbasienė Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas (nuo rugpjūčio 28 d.) Telefonas (8 5) 261 5355 laima.valbasiene@lmb.lt
Stasė Gutauskienė Patarėja finansų klausimais Telefonas (8 5) 271 2257 stase.gutauskiene@sskc.lt
Regina Vaišvilienė Patarėja informacijos sklaidos klausimais Telefonas (8 5) 261 7396 regina.vaisviliene@lmb.lt
Svetlana Olechnovič Konsultantė teisės klausimais Telefonas (8 5) 261 9041
Vaiva Simanavičienė Raštinės administratorė; viešųjų pirkimų specialistė; darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė Telefonas (8 5) 261 9041 vaiva.simanaviciene@lmb.lt
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Saulė Merkienė Buhalterė Telefonas (8 5) 271 2268 saule.merkiene@nbfcentras.lt
Sidonija Valentienė Buhalterė Telefonas (8 5) 271 2268 stase.gutauskiene@sskc.lt
Daiva Gaižauskienė Personalo administratorė Telefonas 867116850 daiva.gaizauskiene@sskc.lt
Vartotojų aptarnavimo skyrius
Daiva Širkaitė Vedėja (Skaitykla, TBA) Telefonas (8 5) 261 7284 daiva.sirkaite@lmb.lt
tba@lmb.lt
Jolanta Šileikienė Vedėjos pavaduotoja Telefonas (8 5) 262 6628 jolanta.sileikiene@lmb.lt
Vaineta Stankevičiūtė Vyr. bibliotekininkė Telefonas (8 5) 262 6628 vaineta.stankeviciute@lmb.lt
Svetlana Ivanova Vyr. bibliotekininkė (Abonementas) Telefonas (8 5) 261 7796 svetlana.ivanova@lmb.lt
priminimas@lmb.lt
Aldona Baronienė Vyresn. bibliotekininkė Telefonas (8 5) 261 0026 aldona.baroniene@lmb.lt
Nijolė Sorakienė Vyresn. bibliotekininkė (Abonementas) Telefonas (8 5) 261 7796 nijole.sorakiene@lmb.lt
Elena Kaminskaitė Vyresn. bibliotekininkė (Skaitykla) Telefonas (8 5) 261 7284 elena.kaminskaite@lmb.lt
Eugenija Giparienė Vyresn. bibliotekininkė Telefonas (8 5) 261 7796 eugenija.gipariene@lmb.lt
priminimas@lmb.lt
Irena Okunevič Vyresn. bibliotekininkė Telefonas (8 5) 262 6628 irena.okunevic@lmb.lt
Informacijos paslaugų ir mokymo išteklių skyrius
Jūratė Stukienė Vedėja Telefonas (8 5) 262 6692 jurate.stukiene@lmb.lt
Rima Kulikauskienė Vedėjos pavaduotoja Telefonas (8 5) 261 7360 rima.kulikauskiene@lmb.lt
Janina Valančiūtė Vyr. bibliotekininkė Telefonas (8 5) 261 7396 janina.valanciute@lmb.lt
Beata Žukienė Vyr. bibliotekininkė Telefonas (8 5) 262 6692 beata.zukiene@lmb.lt
Natalija Gorluškė Vyr. bibliotekininkė (vaiko priežiūros atostogose) Telefonas (8 5) 261 7360 natalija.gorluske@lmb.lt
Danutė Malakauskienė Vyr. redaktorė Telefonas (8 5) 261 7360 danute.malakauskiene@lmb.lt
Ramutė Stankevičienė Vyresn. redaktorė Telefonas (8 5) 261 7360 ramute.stankeviciene@lmb.lt
Viktorija Jonkutė Vyresn. bibliotekininkė Telefonas (8 5) 261 7396 viktorija.jonkute@lmb.lt
Ingrida Tomaševskienė Vyresn. bibliotekininkė (vaiko priežiūros atostogose) Telefonas (8 5) 261 7396 ingrida.tomasevskiene@lmb.lt
Rimgaudas Kaušyla Konsultantas automatizavimo klausimais Telefonas (8 5) 261 7283 rimgaudas.kausyla@lmb.lt
Dokumetų fondo plėtros ir metaduomenų kūrimo skyrius
Aušra Charlinskienė Vedėja Telefonas (8 5) 261 6650 ausra.charlinskiene@lmb.lt
Nijolė Jankauskaitė Vedėjos pavaduotoja Telefonas (8 5) 261 6650 nijole.jankauskaite@lmb.lt
Reneta Boženkienė Vyr. bibliotekininkė Telefonas (8 5) 261 6650 judita.bozenkiene@lmb.lt
Jurga Radvilienė Vyresn. bibliotekininkė Telefonas (8 5) 261 6650 jurga.radviliene@lmb.lt
Roma Pugačiova Vyr. metodininkė Telefonas (8 5) 261 7284 roma.pugaciova@lmb.lt
Virginija Kazakevičienė Vyresn. bibliotekininkė Telefonas (8 5) 261 6650 virga.kazakeviciene@lmb.lt
Lolita Pėželienė Vyresn. bibliotekininkė Telefonas (8 5) 261 6650 lolita.pezeliene@lmb.lt
Zenaidė Lopienė Vyresn. bibliotekininkė Telefonas (8 5) 261 6650 zenaide.lopiene@gmail.com
Nacionalinis SNOMED CT terminologijos centras
Martynas Bieliauskas Vedėjas Telefonas (8 5) 261 7283 martynas.bieliauskas@lmb.lt
Simona Ivaškevičienė Koordinatorė Telefonas (8 5) 261 7283 simona.ivaskeviciene@lmb.lt
Kristina Dieninė Koordinatorė (vaiko priež. atostogose) Telefonas (8 5) 261 7283 kristina.dienine@lmb.lt
Ūkio skyrius
Andžej Petrovski Vedėjas Telefonas (8 5) 671 99745, (8 5) 262 6565 andrius.petrovski@lmb.lt
Erika Talandienė Ūkvedė Telefonas (8 5) 262 6565 erika.talandiene@lmb.lt
Artūras Savko Rūbininkas–budėtojas Telefonas (8 5) 261 0026
Asta Zabarauskaitė Rūbininkė–budėtoja Telefonas (8 5) 261 0026
Antanas Vanagas Elektrikas Telefonas (8 5) 262 6565
Eugenijus Mikšys Darbininkas Telefonas (8 5) 262 6565
Pavelas Paškevičius, santechnikas Santechnikas Telefonas (8 5) 262 6565
© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2017. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS