Korupcijos prevencija

 

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Beata Žukienė
Tel. (8 5) 262 6692; El. paštas beata.zukiene@lmb.lt

Antikorupcinė SAM linija, nemokamas telefonas 8 800 66 004
Specialiųjų tyrimų tarnybos karštoji linija visą parą (8 5) 266 3333
Pranešti apie korupciją (STT)

Korupcijos prevencijos programos

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybės išvada 2024 m.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2022 m. 
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2022 m.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2021 m. 
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2021 m.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2020 m.
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2020 m.
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2019 m
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2019

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų ar jų antikorupcinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“.

Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo
Teisės aktų antikorupcinio vertinimo atlikimo vadovas

Teisės aktų projektų, kuriems atliekamas antikorupcinis vertinimas, šiuo metu nėra.

Informacijos apie asmenį surinkimas

Pagal nuo 2022 m. galiojančią tvarką, numatytą Korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnyje, valstybės ir savivaldybių įstaigos turi kreiptis į STT prašydamos pateikti informaciją apie kandidatus, prieš skiriant juos eiti vadovaujančias pareigas. Be to, galima kreiptis į STT motyvuotu prašymu ir dėl informacijos pateikimo apie asmenis, kurie jau eina pareigas.

Pareigybių sąrašas, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 4 dalies nuostatomis.

Korupcijos rizikos analizė

Korupcijos rizikos analizę atlieka Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba. Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašas
Nutarimas dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo

Asmenų privalančių deklaruoti viešuosius ir privačius interesus sąrašas 

Korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos

Šakinio korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2023-2028 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2023-2025 metų priemonių plano LMB 2023 metų ataskaita

Korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita 2023 m.
Korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita 2022 m.
Korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita 2021 m.
Korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita 2020 m.
Korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo_ataskaita 2019 m.

LMB atsparumo korupcijai lygio nustatymas

LMB atsparumo korupcijai lygio nustatymo išvada 2024 m.
LMB atsparumo korupcijai lygio nustatymo klausimynas 2024 m. 

LMB dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą LMB atsakingo asmens pareigybės aprašymas

LMB darbuotojų elgesio kodeksas

 

LMB vertybės

 

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

Baudžiamąjį persekiojimą už nustatytas korupcinio pobūdžio veikas vykdo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

Į STT gali kreiptis kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reikėtų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

STT ragina pranešti apie korupciją
Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite raštu, visą parą veikiančiu STT „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje  (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą STT svetainėje: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba STT teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: kyšininkavimą (225 str.), prekybą poveikiu (226 str.), papirkimą (227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 str.), tarnybos pareigų neatlikimą (229 str.).

Lietuvos medicinos bibliotekai informaciją apie planuojamus, padarytus ar daromus pažeidimus asmuo gali pateikti vienu iš šių būdų:
© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS